İÇİNDEKİ IŞIĞIN FARKINDA OLMAYAN, BAŞKASINDAKİ IŞIĞI NASIL GÖRSÜN?
   
  EVRENSEL ĞRETİLER - EVRENSEL BİLGELİK YOLU
  Ana Sayfa
 

Şimdi sen bu sırları öğrenmiş olduğuna göre,
Söz vermelisin sessiz kalacağına 
Ve asla açıklamamaya
Tekrar doğuşun nasıl aktarıldığını.
Bu öğretiler, özel olarak kaydedilmiştir.
Yalnızca Atum’un bilmelerini istediği 
Kişiler tarafından okunsun diye.
Bulunmaz hiçbir ahenksizlik 
Mekânı gökyüzünde olanlar arasında.
Tek amacı vardır hepsinin, tek zihin, tek his;
Çünkü bağlanmıştır sevgi büyüsüyle onlar tek ahenkli bütüne.
                                                                                  (Hermes)

Olayların kayıtları ve buna bağlı açıklamalar olarak iki şekilde sınıflandırılan bilgi, sadece bellekte var olur ve zihnin algılamadığı bilinemez. Bu nedenle bildiklerin, yalnız ve yalnız beş duyunla yorumlayabildiklerinle sınırlıdır. Her ne kadar yaratılış ve varoluşun değişik boyutlarını algılaman, yeni duyuların açıldıkça artacaksa da, edineceğin hiçbir bilgi, hiçlik içinde tekliği, teklikteki hiçliği algılamanı asla mümkün kılmayacaktır. İşte bu, Bir’in sırrıdır ve bunu sadece tahmin yoluyla kavramaya çalışırsın. Bu nedenle; kişisel bilgi birikimim, araştırmalarım ve deneyimlerimin yanı sıra, kaynakça bölümünde sıraladığım diğer bazı kaynaklardan edindiğim bilgiler ışığında yazdıklarımı okurken, konular arasında kopukluklar olduğunu düşünebilirsin, ama sen bu kopuklukların üzerinde düşünmek yerine;

-        Öncelikle konunun özünü anlamaya çalış.

­-        Aktarılan okült ve ezoterik öğretilerin, farkındalığını geliştireceğine inan.

-        Tüm bunların, Kozmik Yasaları daha iyi anlaman ve düşüncelerini kaynağına doğru yönlendirebilmen için karşına çıkan bir fırsat olduğunu gözden uzak tutma.

Evrensel bilgelik yolunu amaçlayıp bir evren bilgesi olmak isteyen herkes öncelikle; Yaratılış, Mikro ve Makro Kozmos; Mu, Atlantis, Sirius, Mısır, Sümer, Babil, Grek, Kelt, İnka, Aztek, Maya, Hint, Tibet, Çin, Dogon, Şaman, Aborjin gizemleri; Evrensel Şifa Teknikleri vb. ruhsal, ezoterik ve okült konularda sıkı bir eğitim almalıdır.

Derece sistemine dayalı bu öğretilerin amacı, kişinin gelişimine yardımcı olarak onu Evrensel Bilge, tasavvuftaki tabiriyle Olgun İnsan düzeyine ulaştırmaktır.

Bütün bu farklı bilgilerin sentezlenerek, uyumlu ve düzenli bir şekilde anlaşılıp kullanılabilmesi için en eski çağlardan günümüze dek yapılması gereken, bir uyumlama merkezi ya da kendi ortamında Evren Bilgesi mertebesine ulaşmış bedenli ya da bedensiz yetkili Üstat/Üstatlar tarafından uyumlanmaktır.

Burada kısaca Üstat sözcüğü ve olgusunu açıklamak istiyorum. Üstat, enkarne olma zorunluluğunu aşmış, yeryüzündeki yaşamı boyunca geçirdiği deneyimlerin bilgisini tümüyle özümsemiş, özenle seçilmiş ve yetiştirilmiş, spritüel açıdan değer taşıyan tutarlı bilgiler aktaran Makro Kozmik Plan varlığıdır. Böyle bir Üstat’ın tekâmül düzeyi, kendi sübjektif durumunun ürünü olan “cennet” boyutlarından söz eden bazı bedensiz varlıklardan çok daha ileridir.

Eğer sen Evrensel Bilgelik Yolu’nu bulmak üzere arayışa geçersen, bir istek ortaya koymuş olursun. Bu isteğin, Mikro Kozmik varlıkların uyanışını gözleyenler tarafından fark edilir ve sen, yapına uygun bir sınıfa kaydedilerek bir “Rehber”in gözetimine verilirsin. Böylece ruhsal planda ilk çalışmaların başlamış olur. Rehber, sana gereken bilgileri telepati yoluyla senin ruhuna aktarır. Eğer sen, Rehber’in aktardığı bilgileri anlayıp özümseyebilirsen, Rehber’in alt kademedeki Üstat'lardan biriyle temasa geçer ve sen o Üstadın sorumluluğu altındaki bir grup öğrenciden biri olursun. Bir rehberin herhangi bir anda sadece bir öğrencisi vardır; bir Üstadınsa pek çok sayıda öğrencisi olabilir. Tekâmülün ilerledikçe, daha üst kademedeki Üstat'lara kaydırılırsın. Bir Üstadın kademesi ne kadar yüksekse, yeryüzünden o denli daha uzaktadır.

Peki, Bedenli Üstat'lar kimlerdir? Bu sorunun yanıtı çok nettir: Senin gibi, ama senden daha deneyimli insanlar. Tek farkları, senin bu yolda amaçladığına ulaşmayı başarmış varlıklar olmalarıdır. Onlar da bir zamanlar senin gibiydiler; sen de bir gün onlar gibi olabilirsin. Unutma:

Her ilim için beyan,
Her beyan için lisan,
Her lisan için taat,
Her taat için bir ehil gereklidir!

Bu nedenle, eğer evrensel bilgelik yoluna ya da en azından yukarıdaki konuların birkaçına uyumlanmamışsan, burada açıklayacağım bilgiler sana sadece yüzeysel bir bilgi olarak hitap edecek, anlatacaklarım hayal ürünü, masal gibi gelecektir. Bir başka deyişle, burada okuyacakların sana bir polisiye romanın heyecanını, bir aşk romanının duygusallığını, bir bilim kurgu kitabının hayal dünyasını ya da her hangi bir başka yazıdan alacağın zevki vermeyebilir. Ama eminim seni düşünmeye sevk edecek ve zorlayacak…

Bu yazıyı sıkılmadan sonuna kadar okuyabilenler kendilerini bambaşka duygularla yüklenmiş bir halde, bambaşka bir boyutta hissedeceklerdir. İşte o andan itibaren seni evren bilgeliğine, tekâmülünü tamamlayarak daha üst düzeyde bir ruh, belki de bedensiz ışık varlık olmaya götürecek alternatif bir yaşam yöntemine adım atmış olacaksın. Daha öz bir tanımlamayla, olduğun “Sen”le olmak istediğin “Sen” arasındaki süreci kısaltmanın yöntem ve yolunu anlamış olacaksın.

Bu yazı ayrıca şunları da sağlayacak sana:

         1.      Daha hızlı sonuçlar almak için düşüncelerine odaklanmanı ve düşüncelerinin gerçek gücünü algılamanı.

         2.      Kendini keşfedip içindeki potansiyeli açığa çıkararak gerçek “kendin” olmanı.

       3.      Yeni bakış açıları geliştirip yeni yollar keşfederek, karşındakine “kendi” olma hakkını tanımanı.

         4.      Nedenler açısından özel, sonuçlar açısından paylaşımcı olmanı ve nedenselliği fark etmeni.

      5.      Yargılamadan dinlemeyi. Bu, başkalarının da seni yargılamadan dinlemelerini sağlayacaktır.

         6.      Sevgi ve şefkatin yadsınamaz tek kaynağını keşfetmeni.

         7.      Yaşamının dengeli, uyumlu ve anlamlı devam etmesini.

8.      Özgür iradeni geliştirmeni ve kullanmayı.

9.      Yarattığın karmik bağlardan kurtularak, evrenle uyumlanmanı.

         Tabi eğer bunlar sana anlamsız geliyor ve spatyomla maddesel dünya arsındaki kısır döngüde olmak seni mutlu ediyorsa hiç zahmet etme bu yazıyı okumak için. Tercih senin… Ama unutma: SEN NEYE HAZIRSAN, O’DA SENİN İÇİN HAZIRDIR.

 
  Bugün 1 ziyaretçi buradaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
İLGİSİZ BİLGİ YETERSİZ, BİLGİSİZ İLGİ TEHLİKELİ, SEVGİSİZ İLGİ VE BİLGİ DEĞERSİZDİR.