İÇİNDEKİ IŞIĞIN FARKINDA OLMAYAN, BAŞKASINDAKİ IŞIĞI NASIL GÖRSÜN?
   
  EVRENSEL ĞRETİLER - EVRENSEL BİLGELİK YOLU
  Usui Reiki-3 Birinci Seviye
 

Usui Reiki üçüncü aşamanın ilk iki aşamadan farkı, bu aşamaya gelen kişinin ruhsal gelişimi ve bu aşamanın Usui Reiki şifa sisteminin en heyecan verici aşaması olmasıdır.

Usui Reiki-3 eğitimini iki aşamada alacaksın. Birinci aşamada Usui Reiki-3 uygulamalarını, Kİ Meridyenleri ve enerjileriyle çalışmayı, üçüncü aşama sembollerini, bu sembollerin kullanımlarını ve kişisel iyileşmeyi; ikinci aşamadaysa, Reiki Master/Öğretmenlik ve uyumlamayı öğreneceksin. Ancak; Usui Reiki-3 ikinci aşamayı, en az 100 Reiki uygulaması yaptıktan sonra ve bu uygulamalardaki çaban, başarın, iyi niyetin ve kendini Reiki’ye adama düzeyin hem tarafımdan ve hem de Reiki rehber ruhlarınca onanırsa alacaksın. Çünkü Reiki öğretmenliği sorumluluk, fedakârlık, özveri, sevgi ve sabır isteyen bir yaşam tarzıdır. Ayrıca hiçbir Reiki öğrencisinin öğretmenlik isteme hakkı yoktur. Bu, tamamen sana öğretmenlik yapan kişinin seni takdirine kalmıştır. Sana düşen, Reiki-3 birinci aşamada öğreneceklerini de aynen ilk iki aşamada yaptığın gibi iyi niyet, gayret, sevgi ve sabırla uygulamaktır.

Reiki-3 ikinci seviyesi yukarıda da söylediğim gibi, herkes için değildir. Reiki’yle ilgili unutulmaması gereken en önemli özellik, Reiki’nin verilmediği, alındığıdır. Reiki’de asıl amaç, Reiki’ye uyumlanıp kendi kendini iyileştirmeyi ve kendi kendine yardım etmeyi öğretmektir. Böylelikle insanlar Reiki almak için sürekli birilerine giderek para ödemek zorunda kalmayacakları gibi, kimseye bağımlı da olmayacaklar ve gerçek gücün kendilerinden kaynaklandığının farkına varacaklardır. Bu nedenle Reiki-3 Öğretmenleri şifacılık yapmak yerine, kendilerinden şifa isteyenleri Reiki’ye uyumlanmaları için teşvik etmek ve uyumlamak zorundadırlar. Reiki öğretmeninin amacı, öğrencisini kendisine bağlamak değil, onu bağımsız çalışabilen iyi bir Reiki uygulayıcısı olarak yetiştirmektir.

Usui Reiki-1’e uyumlandığında söylediğim gibi, ben; evrensel şifa kaynağının maddi çıkar karşılığı uygulanmasına ve öğretilmesine karşıyım. Biliyorsun ki benim inancım, Reiki şifası almak isteyen herkese uygulama yapılması ve Reiki’ye uyumlanması, Reiki öğrenmek isteyen herkese Usui Reiki-3 birinci seviyeye kadar Reiki’nin öğretilmesidir. Ancak, öğretmenlik/üstatlık düzeyini, benim ilkelerimi devam ettireceğine inandığım ve yukarıda belirttiğim kıstasları yerine getirenlere vermek de benim en doğal hakkımdır. Bu güne kadar, diğer öğrencilerimden olduğu gibi senden de bir tek kuruş para ya da herhangi maddi bir şey almadım ama sana zaman ayırdım. Sen istediğin sürece ayırmaya da devam edeceğim. Kısmet olur, öğretmenlik düzeyini alırsan, senden isteyeceğim tek şey (ki bunu daha Reiki-1 uyumlaması sırasında da söylemiştim), bu harikulade evrensel şifa kaynağını isteyen ve ihtiyacı olduğuna inandığın herkese maddi karşılık beklemeden uygulaman ve öğretmendir. Beni anlayışla karşılayacağını umuyorum.

Artık Ki Meridyenleri ve Ki enerjileriyle çalışma teknik ve yöntemlerine geçebiliriz.

Kİ MERİDYENLERİ

Ki; vücutta, meridyen olarak adlandırılan ince kanallardan akar. Bu kanallar, enerjinin iletkenleri gibi görev yaparlar. On dört temel ve bu temel kanallara bağlı, çatallaşıp, ayrılmış binlerce ikincil kanal vardır. Geleneksel Çin Tıbbı’nda ayrıntılarıyla açıklanmış olan bu binlerce kanal ve akupunktur noktaları asla seni korkutup, yıldırmamalıdır. Çünkü Ki’yi anlayıp, ondan gerektiğince yararlanmak için, temel meridyenleri ve işlevlerini bilmen yeterlidir. Ancak, vücuttaki meridyen haritasına geçmeden önce sana, Ki’nin aynı anda her yerde bulunmasını ve önceden belirlenmiş kanallardan akmasının neden önemli olduğunu açıklamaya çalışacağım.

Amazon Yağmur Ormanlarını gözünün önüne getir… Su, orada bitki örtüsünün yaprak ve dalları üzerinde, çamurlarda, ırmak ve nehirlerde, havada nem olarak, kısaca her yerde vardır. Fakat en dikkatsiz bir gözlemci bile, asıl yoğunluğun ırmak ve nehirlerde olduğunu görebilir. Eğer biz, her hangi bir şekilde Yağmur Ormanlarındaki yeraltı ve yerüstü durağan ve akan sularının tamamını kaldırırsak, yağmur bile yağsa, artık o bölgedeki bitki örtüsü beslenemeyecek, hatta pek çoğu ölecektir. Bu doğaldır, çünkü bitki kökleri için, devamlı bulunan ve akan sudan daha iyi besin kaynağı olamaz.

Şimdi bu örneği Ki’ye uyarlayalım. Yağmur Ormanlarının bitki örtüsü yerine, vücudunun doku ve hücrelerini; nehir ve ırmakların yerine, meridyenleri koyduğunda, nasıl ki; bitki örtüsünün yaşamak için, sürekli var olan ve akan suya gereksinimi varsa; seninde, mutlu ve sağlıklı yaşaman için gereksinim duyduğun Ki’nin sürekli olması ve meridyenlerden akması gerektiğini daha iyi algılamış olursun. Çinlilere göre enerji, karşıt iki alanın ilişkisinden doğan hareket olup, bu ilişkiye Yang ve Yin adı verilmiştir. Güneşten inen Yang enerjisi; el parmaklarından başlayıp yüze çıkan oradan da ayaklara inen Yang Meridyenlerinden akar. Yin enerjisiyse, topraktan gelir ve ayaklardan göğse oradan da kollara ve parmak uçlarına giden Yin Meridyenlerinden akar.

Her meridyenin bir eş meridyeni vardır. Örneğin, Mide Meridyeninin eş meridyeni Dalak/Pankreas Meridyenidir. Bu nedenle, Mide Meridyenindeki bir tıkanıklığı açmak için Dalak/Pankreas Meridyeninde de çalışmak yararlı olacaktır. Artık ana meridyenlerin tanımlanmasına, başka bir değişle vücudun meridyen haritasına geçebiliriz. (Meridyen haritaları için Resim Galerisi'ne bak).

Akciğer Meridyeni (Shoutaiyin Feijing)

Bu meridyen, gövde boşluğunun tam orta kısmından çıkarak (1), aşağıya doğru akar ve Kalın Bağırsağa bağlanır (2). Geri dönerek diyaframı geçer (3); ait olduğu organa, akciğere girer (4). Akciğerlerin ortasından ve boğazdan geçerek (5), köprücük kemiğinden dışarı çıkar. Aşağıya, üst kolun iç kısmının görünür yüzüne doğru akarak(6), dirsek büklümüne erişir. Buradan ön kolun ön kısmına doğru akarak (7), Bilekteki ana atardamarı ve başparmak oynar kemiğini geçer ve başparmağın ucundan yüzeye çıkar (8). Akciğer Meridyeni dallarından diğer bir bölümü, bileği geçtikten sonra, Kalın Bağırsak Meridyenine bağlanmak üzere, işaret parmağı oynar kemiğini geçerek parmak ucuna doğru akar (9).

Eş meridyeni Kalın Bağırsak Meridyeni olan bu meridyen Yin Meridyeni olup, en çok Ki enerjisi aldığı saatler 03:00-05:00 saatleri arasıdır. Bu meridyendeki tıkanıklık, kuru öksürük, bronşit, astım gibi rahatsızlıklara yol açabilir.

Kalın Bağırsak Meridyeni (Shouyangming Dachangjing)

Kalın Bağırsak Meridyeni, işaret parmağının ucundan başlar aynı parmağın dış yüzeyini takip ederek yukarı doğru akar (1). Başparmak tendonunun, işaret parmağı tendonuyla kesiştiği yerden (2) geçerek dirseğe ulaşır. Buradan üst kolun ön yüzüne doğru akar (3) ve omuz başına gelir (4). Omuz başında ikiye ayrılan meridyenin (5) bir kolu akciğerler (6)  ve diyaframı geçerek ait olduğu organa, kalın bağırsağa girer (7). İkinci kol, boyuna doğru yükselir (8) ve yanağı geçerek (9), içeriden alt çene ve dişlere (10), dışarıdan da üst dudak ve karşıt burun deliğine girer.

Eş meridyeni Akciğer Meridyeni olan bu meridyen Yang Meridyeni olup, en çok Ki enerjisi aldığı saatler 05:00-07:00 saatleri arasıdır.

Görevi taşımak, değiştirmek ve arındırmak olan bu meridyenin bittiği yerde Mide Meridyeni başlar. Bu nedenle Kalın Bağırsak Meridyeninde oluşacak bir tıkanıklık, mide ağrısı, kabızlık, gaz sancısı, şişkinlik gibi rahatsızlıklara neden olabileceği gibi, akne, baş ağrısı ve genizde doluluk da yapabilir.

Mide Meridyeni (Zuyangming Weijing)

         Mide Meridyeni, Kalın Bağırsak Meridyeninin sona erdiği burun deliğinin yanından ve iç kısımdan (1) başlar.  İçeriden burun kemerine doğru yükselir, gözün iç köşesinde Mesane/İdrar Torbası Meridyenini geçer ve gözün altından ortaya çıkar. Buradan burnun dış kenarında aşağıya doğru akarak üst dişlere girer (2) ve dudak kenarında bir açı teşkil edecek şekilde bükülerek alt çene üzerindeki çukurluğa girer. Alt çene ön azı dişinin altında iki kola ayrılan (3) meridyenin bir kolu kulağa doğru yükselerek (4) şakaklara ve ön kafanın üstüne doğru gider. Diğer kol tekrar ikiye ayrılır ve birinci kol, alt çenenin altından gövdeye girerek (5) diyaframa doğru alçalır ve adını aldığı organa, mideye girip, dalakla irtibatlanır (6). İkinci kol alt çenenin altından vücut yüzeyinden boyun, göğüs (7) ve batını (8) geçerek kasıkta son bulur. Burada içeride dalakla irtibatlanıp, batını geçerek (9) aşağıya inen diğer kolla birleşip tek kol haline gelen meridyen, uyluktan (10) diz kapağına (11) doğru iner ve ayak bileğinde vücut yüzeyine çıkarak, ayak ikinci parmağında son bulur. Diz kapağının hemen altında ikiye ayrılan (12) meridyenin bu kolu, içeriden aşağıya doğru iner ve ayak orta parmağında sona erer. Ayak ikinci parmağına giden koldan ayrılan diğer bir kolda (13), tekrar ayak yüzeyinden içeri girerek ayak başparmağında son bulur.

Eş meridyeni Dalak/Pankreas Meridyeni olan Mide Meridyeni, Yang Meridyeni olup, en çok Ki enerjisi aldığı saatler 07:00-09:00 saatleri arasıdır.

         Mide Meridyenindeki tıkanıklık, göğüste kist, ağrılı regl, yumurtalık sorunları gibi kadın cinsel organlarıyla doğrudan ilişkili olduğu gibi, karaciğer, pankreas, dalak, hazımsızlık, yorgunluk, zayıflık, akne, kolit, larenjit, apandisit, fıtık, bacak, diz ve ayak ağrıları gibi sorunlara da neden olabilir.

Dalak/Pankreas Meridyeni (Zutaiyin Pijing)

Bu meridyen, ayak başparmağının ucundan başlar ve iç kısımdan ayak bileğine (1) oradan da kaval kemiği (2), baldır (3) ve kasığı geçerek, karın boşluğuna girer (4). Adını aldığı dalağı (5) geçerek, mideye (6) irtibatlanır. Ana meridyen, yukarı doğru devam eder, göğsü (7) geçtikten sonra, gövde içine girerek, boğazı (8) geçer ve dilin alt çeneye bağlantı noktasında (9) son bulur. İçeriden gelerek, mideye irtibatlanan ilk kol da yukarı doğru devam edip, diyaframı geçerek kalbe girer (10) ve Kalp Meridyenine irtibatlanır.

Eş meridyeni mide meridyeni olan bu meridyen, Yin Meridyeni olup, en çok Ki enerjisi aldığı saatler 09:00-11:00 saatleri arasıdır.

Bu meridyendeki tıkanıklık, renksiz ve kuru dudaklara, zayıf kaslara ve ödeme neden olabileceği gibi, göğüste ve rahimde kist, regl sorunları, kol altı lenflerinde şişme, mide ağrısı, fıtık, bacak ve diz ağrısı, mantar gibi rahatsızlıklara da yol açabilir.

Kalp Meridyeni (Shoushaoyin Xinjing)

Kalp Meridyeninin, her biri kalpten (1) başlayan üç kolu vardır. Birinci kol kalpten çıkıp, aşağıya doğru giderek, diyaframı geçer (2) ve İnce Bağırsak Meridyenine bağlanır. İkinci kol kalpten çıkıp, yukarı doğru giderek, boğazı (3) geçer ve göze girer. Üçüncü kol, kalpten akciğere (4) doğru gidip, göğsü geçerek, alt kola doğru döner ve vücut yüzeyine çıkar. Üst kolun iç kısmını ortalayarak (5) aşağıya doğru iner, dirsek ve alt kolun iç kısmından (6), bilek ve avuç içinden geçip, küçük parmağın ucunda İnce Bağırsak Meridyenine bağlanarak son bulur.

Eş meridyeni İnce Bağırsak Meridyeni olan bu meridyen, Yin Meridyeni olup, en çok Ki enerjisi aldığı saatler 11:00-13:00 saatleri arasıdır.

Bu meridyendeki tıkanıklık, kolun iç tarafında ağrı, uyuşma, elin küçük parmağında ağrı, tutukluk ve bu parmağın tırnağında beyaz lekelere neden olabileceği gibi, uykusuzluk, unutkanlık, histeri nöbetleri ve mantıksız hareketlere de yol açabilir.

İnce Bağırsak Meridyeni (Shoutaiyang Xiaochangjing)

Bu meridyen, el küçük parmağının ucundan başlayıp, elin dış yüzünden bileği (1), alt kol (2), dirsek ve üst kolu (3) geçip, omuzun boyunla birleştiği noktada ikiye ayrılarak (4), bir kolu sırta döner ve İdare Meridyeniyle birleşir. Diğer kol tekrar ikiye ayrılır. Bir tanesi gövde içine girerek (5), kalbi (6), diyaframı, mideyi (7) geçip, adını aldığı ince bağırsağa (8) girer. İkinci kolsa, boyun (9) ve yanağı (10) geçer, gözün dış köşesinden dönüp (11), kulağa girer. Küçük bir kolsa yanağı geçtikten sonra, gözün iç köşesine giderek Mesane/İdrar Torbası Meridyenine bağlanır.

Eş meridyeni Kalp Meridyeni olan bu meridyen, Yang Meridyeni olup, en çok Ki enerjisi aldığı saatler 13:00-15:00 saatleri arasıdır.

Bu meridyendeki tıkanıklık, omuz ve dirsekte tutukluk, uyuşma, elin küçük parmağında artrit, siğil ve bu parmağın tırnağında beyaz lekelere neden olabileceği gibi, kulak ve diş ağrıları, yüzdeki trigeminal nevralji ve boğaz çevresindeki lenflerde şişmelere de yol açabilir.

Mesane Meridyeni (Zutaiyang Pangguangjing)

Gözün buruna yakın köşesinden başlar, başın tepe noktasına doğru alnı (1) geçerek devam eder. Tepe noktasında, küçük bir kol beyne (2) girerken, ana meridyen başın arka tarafından (3) aşağıya inerek, boyunun başladığı yerde iki kola ayrılır (4). Bu iki koldan vücudun içine giren birinci kol, boyunun alt ortasına (5), oradan da omurgaya paralel olarak (6) aşağıya, kuyruk sokumuna doğru gider. Bel bölgesinde bu koldan ayrılan tali bir kol böbreğe (7) ve adını aldığı idrar kesesine (8) irtibatlanır. Vücudun dışından omuzu (9) geçerek, birinci kola bitişik ve omuriliğe paralel olarak aşağıya inen ikinci kol, kalçayı (10) geçtikten sonra birinci kolla birlikte uyluk kemiğinin arka yüzünden (11) diz kapağının arka kısmına doğru iner ve burada her iki kol birleşir. Tek kol halinde kaval kemiğini (12) geçen meridyen, topuğun dış kısmında büklüm yapıp, ayağın dış kenarını takip eder ve küçük parmağın dış köşesinde Böbrek Meridyenine irtibatlanarak son bulur.

Eş meridyeni Böbrek Meridyeni olan bu meridyen, Yang Meridyeni olup, en çok Ki enerjisi aldığı saatler 15:00-17:00 saatleri arasıdır.

Bu meridyendeki tıkanıklık, baş ağrısı, saç dökülmesi, omurilikte tutukluk, ense ve bel ağrıları, hemoroit, siyatik, zayıf ayak bilekleri, bükülmüş ayak parmaklarına neden olabilir.

Böbrek Meridyeni (Zushaoyin Shenjing)

         Ayak küçük parmağının altından başlayıp, ayak tabanını çaprazlama geçen (1) bu meridyen, ayak kemerinin üst yüzünü takip ederek (2) arka topuk kemiğinin iç kısmına doğru bükülür ve tüm ökçeyi kat eder. Baldır (3) ve bacağın (4) iç yan kısmından yükselerek, bel kemiğinin alt kısmından (5) vücuda girer. Vücuda giriş yapan bu kol, kasık kemiğinin üst tarafında batın yüzeyine çıkmadan önce içeriden, adını aldığı organ olan böbreğe (6) ve mesaneye bağlanır (7) ve vücut yüzeyine çıktıktan sonra karın ve göğse doğru yükselir (8). Diğer bir kol içeride böbrekten başlar, karaciğer (9) ve diyaframı geçerek akciğere girer (11) ve boğaza (10) doğru yükselerek dil kökünde sona erer. Bu koldan, akciğerdeyken ayrılan küçük bir kol, Perikard (Kalp Dış Zarı) Meridyenine bağlanmak üzere kalbe doğru gider.

         Eş meridyeni Mesane Meridyeni olan bu meridyen, Yin Meridyeni olup, en çok Ki enerjisi aldığı saatler 17:00-19:00 saatleri arasıdır.

         Bu meridyendeki tıkanıklık, yüksek tansiyona, akciğerlerde tıkanıklığa, göğüste kist oluşumuna, mesane sorunlarına, kasıklarda ve ayak tabanlarında yanma, acıma, egzama ve mantara yol açabilir. Ayrıca, cinsel sorunlar, kısırlık, varis, alt bacağın arkasında filibit ve ayak bileklerindeki şişmelerde bu meridyendeki tıkanıklıktan kaynaklanabilir.

Perikard Meridyeni (Shoujueyin Xinbaojing)

Göğüsten ve adını aldığı Kalp Dış Zarından (1) başlayan bu meridyen, Üçlü Isıtıcı         Meridyeninin üst, orta ve alt parçalarına bağlanmak için aşağıya, diyaframa (2) doğru iner. Bu koldan ayrılan ikinci bir kol, kaburga kemiklerinin göğüs ucunun yer aldığı bölgeden çıkmak üzere göğüs kafesini geçer (3). Buradan Koltuk altına (4) dönerek, üst kolun iç tarafından (5) aşağıya doğru iner, alt kolu (6), bileği ve avuç içini (7) geçerek, küçük parmağın ucunda sona erer. Avuç içinin ortasında bu koldan ayrılan küçük bir dalda (8), Üçlü Isıtıcı Meridyenine bağlanmak üzere, yüzük parmağının bitim noktasına gider.

İçinde kaygan zar tabakası barındıran bir torba gibi olan Perikard, stres ya da şok etkilerini kalbe ulaşmadan azaltan bir tampon görevi görmektedir. Perikard, kalbi koruma görevini yerine getiremeyecek kadar zayıfsa, dış etkenler doğrudan kalbi etkileyecektir. İşte, bu meridyenin en önemli görevi, Perikardı koruyarak, kalbin yorulmasını önlemektir.

Eş meridyeni Üçlü Isıtıcı Meridyeni olan bu meridyen, Yin Meridyeni olup, en çok Ki enerjisi aldığı saatler 19:00-21:00 saatleri arasıdır. Bu meridyendeki tıkanıklık, koltuk altlarında ağrılı şişkinliklere, dirsek, avuç içi ve orta parmakta egzamaya, yine orta parmakta siğil ve tırnağında beyaz lekelere neden olabilir.

Üçlü Isıtıcı Meridyeni (Shoushaoyang Sanjiaojing)

Elin dış yüzeyinde, yüzük parmağının ucundan başlayıp (1), bileği geçerek kolun dış kısmından    (2) yukarı doğru yükselen bu meridyen, dirseği ve omuz başını geçip (3), omuzun arka ortasına (4) ulaşır. Buradan omuzun ön tarafına geçerek, köprücük kemiğinin altından (5) göğüs kafesine girerek, perikarda ve oradan da diyaframa bağlanan (6) meridyen, üst, orta ve alt ısıtıcılara bağlanmak üzere aşağıya doğru (7) devam eder. Omuza kadar kolun dış yüzeyinden gelen meridyenden ayrılan diğer bir kol boyuna girerek (8), kulağın arkasını (9) ve yüzü dolaşır (10). Kulağın arkasından başlayan küçük bir kolsa, kulağa girip ön yüzünden çıkar (11) ve Safra Kesesi Meridyenine bağlanmak üzere kaşın ucunda son bulur.        

Aynı zamanda vücut ısısının ve sinir sisteminin dengesinden sorumlu olup, hipofiz bezini kontrol eden, kalp ve karın bölgesindeki organların duygulara tepkisini, iştah ve susama mekanizmasını düzenleyen bu meridyenin eş meridyeni, Perikard (Kalp Dış Zarı) Meridyenidir. Yang Meridyeni olan Üçlü Isıtıcı Meridyeninin en çok Ki enerjisi aldığı saatler 21:00-23:00 saatleri arasıdır.

Bu meridyendeki tıkanıklık, gözün arka bölümünde, dış köşesinde, kulaklarda, omuz ve kollarda ağrıya, yüzük parmağında egzamaya, yine bu parmakta siğil ve tırnağında beyaz lekelere neden olabilir.

Safra Kesesi Meridyeni (Zushaoyang Danjing)

Bu meridyen gözün dış köşesinden (1) iki kol halinde başlar. Bir kol yüzeyden kulak memesinin bağlantı noktasına (1), oradan şakaklara geçip, kulağın arkasına iner ve bükülerek (2) başın yan tarafından alnın sağ yanına oradan da tekrar geriye bükülüp, boyuna doğru inerek omuz başından vücuda girer. Göğüs kafesinin, üst kolun iç yüzüne bakan (3) kenarından aşağıya doğru devam ederek kalça bölgesine ulaşır (4). İkinci kol, içeriden yanak bölgesini (5) geçip boyuna (6) ve göğse (7) doğru devam edip Karaciğere ve adını aldığı Safrakesesine bağlanır (8). Aşağıya doğru devam eden bu kol, alt batın bölgesinde diğer kolla birleşerek kalça bölgesine yönelir (9). Baldır (10) ve bacağı dış kenardan (11) geçerek aşağıya doru inen meridyen ayak bileğinde (12) bükülerek ayağın dış yüzeyinden ayak dördüncü parmağının ucuna ulaşır. Meridyenin bilekte büklüm yaptığı noktadan ayrılan bir kol, ayak dış         yüzeyini çaprazlama geçip, Karaciğer Meridyenine bağlanmak üzere ayak başparmağının ucunda (13) son bulur.

Vücut için karaciğer ne kadar önemliyse, Çinlilere göre safra kesesi de o kadar önemlidir. Diğer organlarda toksin, atık ve yabancı maddeler dolaşırken, safra kesesi saf, temiz bir sıvı taşır. Kollar hariç hemen hemen tüm vücudu, baştan aşağıya inen en uzun meridyen olan Safra kesesi Meridyeni, karar vermek ve yargılamak la görevli olduğundan, kızgınlık ve ani kararlar Ki enerjisinin bu organda gereğinden fazla olmasıyla; kararsızlıksa, gereğinden az olmasıyla ilişkilidir.

Eş meridyeni Karaciğer Meridyeni olan bu meridyen, Yang Meridyeni olup, en çok Ki enerjisi aldığı saatler 23:00-01:00 saatleri arasıdır.

Bu meridyendeki tıkanıklık; şakaklarda, boyunda, omuz ve kasıklarda ağrıya, göz ve kulağın işlevlerinde azalmaya, astım ve zonaya, kalça bölgesinde romatizmal ağrılara, diz sorunlarına ve ayak dördüncü parmağında nasır ve bu parmağın tırnağında beyaz lekelere neden olabilir.

Karaciğer Meridyeni (Zujueyin Ganjing)

Ayak başparmağını ucundan başlayan bu meridyen ayak dış yüzeyini (1), baldır (2) ve bacağın (3) iç tarafının dış yüzeyinden yukarı doğu çıkarak kasık bölgesine ulaşır ve burada cinsel organlara doğru bükülerek alt batın bölgesinde (4) vücuda girer. Vücudun içinden yukarıya doğru yükselerek (5), karaciğere (6) ve meme uçlarında sona ermeden önce (7) safra kesesine giren meridyen, Akciğer Meridyenine bağlanmak üzere akciğerlere doğru yayılır (8). Tüm meridyen dolaşım sistemi burada yenilenir ve yenilenen meridyen trakeden yukarı boğaza (9) doğru çıkarak gözlere bağlanır (10). Göz bölgesinden iki dal ayrılır: Birincisi yanaktan aşağıya doğru inerek içeriden dudakların etrafını dolaşır (11); ikincisiyse, başın ön tarafından yukarı doğru çıkarak, başın tepe noktasına ulaşır.

Uzakdoğu düşüncesinde bu organ, iç organların hareketlerindeki dengeyi sağlamakla görevli olup Ki enerjisini ve kanı her yöne dağıtır. Eş meridyeni Safra kesesi Meridyeni olan bu meridyen, Yin Meridyeni olup, en çok Ki enerjisi aldığı saatler 01:00-03:00 saatleri arasıdır.

Bu meridyendeki tıkanıklık; karaciğer, dalak, mide rahatsızlıklarına, cinsel organlarda egzama, herpes, sperm sayısında düşüklük, iktidarsızlık ve cinsel arzularda azalmaya, filibit, ayak başparmağında gut, mantara, bacaklarda varis ve diz ağrılarına neden olabilir.

Yönetici Meridyen (Dumai)

Yönetim Meridyeni, leğen boşluğundan  (1) başlar ve bir iç dal yukarı doğru çıkarak böbreklere (2), diğer bir iç dal apış arasını geçip, kuyruk sokumuna (3) bağlanır. Kuyruk sokumundan, spinal kolonu takip ederek yukarı doğru yükselen (4) meridyenden, ense çukurunun hemen üzerinde (5) ayrılan bir yan dal beyine girerken (6), ana dal başın tepe noktasını aşıp, alının ortasından aşağıya doğru inerek (7) burunu geçer ve üst dudağın içinde sona erer.

Yang Meridyeni olan Yönetim Meridyenin geçtiği başın tepe noktasında, tüm Yang Meridyenlerini birbirine bağlayarak yöneten bir nokta olduğu kabul edilir. Bu nedenle de Yönetici Meridyen, diğer tüm Yang Meridyenlerinin Yöneticisidir.

Bu meridyendeki dengesizlik belkemiği ve sinir sistemi sorunları yaratabileceği gibi, diğer Yang Meridyenlerinde de tıkanıklık ve dengesizliklere neden olabilir.

Oluşum/Merkez Meridyeni (Renmai)

Bu meridyen, leğen boşluğunda başlar, anüsle, dış üreme organları arasında (1) vücut yüzeyine çıkar, apış arasını geçip, üreme organının hemen üzerinden yukarı doğru yükselmeye başlar. Karın boşluğu, göğüs kafesi ve boğazın tam orta hattından geçerek (2) alt çeneye girer (3) ve dudakların etrafını dolaşıp (4), her iki göze birer yan dal gönderir(5).

Yin Meridyeni olan Oluşum Meridyenin geçtiği göğüs kemiğinde, tüm Yin Meridyenlerini birbirine bağlayarak yöneten bir nokta olduğu kabul edilir. Bu nedenle de Oluşum Meridyeni, diğer tüm Yin Meridyenlerinin Yöneticisidir. Bu meridyendeki dengesizlik, kısırlık ve konuşma sorunlarına neden olabilir.

Gördüğün gibi, olağanüstü bir işleyişi olan meridyen ağı, bedene ve beden dışına enerji taşıyan on dört önemli kanaldan oluşmakta ve her meridyen en az bir organ ya da fizyolojik sistemden geçmekte ve ona hizmet etmektedir. Meridyenler aynı zamanda enerji noktalarını birleştiren enerji yollarıdır. Sıcak noktalar olarak da bilinen bu enerji noktaları, tıkalı meridyenlerdeki enerjinin yeniden açığa çıkarılması ve dağıtılmasında fiziksel basınç uygulanmak suretiyle tetiklenerek, diğer şifa enerjilerinin de düzgün ve etkin akmasını sağlarlar. Başka bir değişle, meridyen tıkanıklıkları; bağlı olduğu organ ve fizyolojik sistemde rahatsızlıklara neden olacağından, zaman zaman meridyenleri dengelemek ya da enerji noktalarını tetiklemek enerji akışının düzgün ve verimli akışını sağlayacağı gibi,  bedeninin de sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Aşağıda anlattığım yöntemleri tek tek ya da bir arada kullanabilirsin.

Tıkalı meridyenleri açıp, dengelemek için kullanılan yöntemlerden bir tanesi meridyenlerin izlenmesidir. Meridyenler de, ellerin gibi elektromanyetik ve daha süptil enerjiler taşır. Bu nedenle ellerini, avuçların açık, parmakların bitişik ve gergin vaziyette, kendi ya da tedavi edeceğin kişinin bedenine temas ettirerek ya da 5-6 cm. uzakta tutarak, meridyenleri izleyebilir ve enerji akışına müdahale edebilirsin. Sen elini herhangi bir meridyen üzerinde gezdirirken, elinden çıkan enerji, meridyende akan enerjiyi düzenleyecektir. Meridyenleri izlemek için yukarıda ve yandaki şemalarda gösterilen meridyen hatlarını kullanman gerekir.

Dengesi bozulan bir meridyeni düzeltmenin basit ve etkili bir yolu da deriyi, meridyeni test ederken her alarm notası için 10 sn. olmak üzere, doğrudan alarm noktasının üzerinden baş, işaret ve orta parmakların üçüyle birlikte tutarak çekmek ve bükmektir. Alarm noktaları bedende şu şekilde dizilmiştir:

1.      Yönetici Meridyen Alarm Noktası:     Burnun ucunda tek noktadır.

2.      Merkez Meridyeni Alarm Noktası:      Alt çenenin üzerinde, alt dudağın altında tek bir noktadır.

3.      Akciğer Meridyeni Alarm Noktası:     Bedenin ön tarafında ve her iki kolun bedene bağlandığı yerde karşılıklı bir çift noktadır.

4.      Perikard Meridyeni Alarm Noktası:    İki göğüs ucunu birleştiren hayali çizginin tam ortasında tek bir noktadır.

5.      Kalp Meridyeni Alarm Noktası:          Perikard Meridyeni Alarm Noktasının 2 cm. altında göğüs kemiğinin alt ucunda tek bir noktadır.

6.      Karaciğer Meridyeni Alarm Noktası: Her iki göğüs ucunun altındaki kaburga üzerinde ve tam göğüs uçlarının altında karşılıklı bir çift noktadır.

7.      Safra Kesesi Meridyeni Alarm Noktası: Göğüs kafesinin bitiminden yaklaşık 2,5 cm. aşağıda ve Karaciğer Meridyeni Alarm Noktalarından 1,5 cm. daha içeride, karşılıklı bir çift noktadır.

8.      Mide Meridyeni Alarm Noktası: Sağ ve sol göğüs kafesinin alt uçlarını birleştiren hayali çizginin orta noktasıyla, göbek deliği arasındaki bölgenin tam ortasında tek bir noktadır.

9.      Kalın Bağırsak Meridyeni Alarm Noktası: Göbek deliğinin her iki tarafında ve göbek deliğine 2,5 cm. uzaklıkta karşılıklı bir çift noktadır.

10.    Böbrek Meridyeni Alarm Noktası:      En alt kaburganın, bedenin yan tarafından 2,5 cm. kadar sırta doğru olan kısmının üst noktasında, karşılıklı bir çift noktadır.

11.    Dalak Meridyeni Alarm Noktası:         En alt kaburganın, bedenin yan tarafından 2,5 cm. kadar öne doğru olan kısmında, karşılıklı bir çift noktadır.

12.    Üçlü Isıtıcı Meridyeni Alarm Noktası:         Göbek deliğinin yaklaşık 3 cm. kadar altında tek bir noktadır.

13.    İnce Bağırsak Meridyeni Alarm Noktası:   Üçlü Isıtıcı Meridyeni Alarm Noktasının yaklaşık 3 cm. kadar altında tek bir noktadır.

14.    Mesane Meridyeni Alarm Noktası:     İnce Bağırsak Meridyeni Alarm Noktasının yaklaşık 3 cm. kadar altında tek bir noktadır.

Bu yöntemlerin dışında, tüm tıkalı meridyenlerin açılması ve enerji akımının düzenlenmesinde benim yıllardır başarıyla uyguladığım diğer bir yöntemse, her iki kol ve el üzerindeki birkaç noktayla, ayak tabanlarındaki iki noktaya başparmaklarla basınç uygulanmasıdır. Bu yöntemde şu sırayı takip etmelisin:

1.      Hasta sol kolunu, kolun iç kısmı yukarıda olacak şekilde gergince ileri doğru uzatsın.

2.      Sol elinin baş ve işaret parmağıyla, hastanın sol elinin baş ve işaret parmaklarının birleştiği hattın orta noktasını tutarken, sağ elinin başparmağıyla, hastanın kolunun dış kenarının, kolun büklüm yaptığı yerden 3 cm. kadar omuza doğru olan noktasına 30 sn. süreyle bastır ve bırak.

3.      Bu işlemi aynı noktaya iki kez daha tekrarla.

4.      Bu noktadan aşağıya doğru 3 cm. arayla iki nokta daha vardır. Bu iki noktaya da aynı işlemi üçer kez uygula.

5.      Sağ kola geç ve sağ elinin baş ve işaret parmağıyla, hastanın sağ elinin baş ve işaret parmaklarının birleştiği hattın orta noktasını tutarken, sol elinin başparmağıyla, hastanın kolunun dış kenarının, kolun büklüm yaptığı yerden 3 cm. kadar omuza doğru olan noktasına 30 sn. süreyle bastır ve bırak.

6.      3 ve 4 ncü maddelerdeki işlemi aynen uygula.

7.      Tekrar sol kola geç, her üç noktaya aynı işlemi bir kez daha uygula.

8.      Sağ kola geç, her üç noktaya aynı işlemi bir kez daha uygula.

9.      Tekrar sol kola geç, her üç noktaya aynı işlemi bir kez daha uygula.

10.    Sağ kola geç, her üç noktaya aynı işlemi bir kez daha uygula.

11.    Sol kola geç ve sol elin küçük parmağından başlamak üzere tüm parmak uçlarını kuvvetlice üçer kez sık ve bu işlemi üç kez tekrarla.

12.    Sağ kola geç ve sağ elin küçük parmağından başlamak üzere tüm parmak uçlarını kuvvetlice üçer kez sık ve bu işlemi üç kez tekrarla.

13.    Hastayı yüzükoyun yatır ve her iki ayak tabanına aynı anda olmak üzere, iki ve üçüncü parmakların arasından inen hat üzerinde ve parmakların 5 cm. altındaki noktaya 30 sn. süreyle bastır ve bırak.

14.    Bu işlemi üç kez tekrarla.

15.    Ellerini silkele, birbirine sürt ve ovuştur. Tekrar silkele.

16.    Usui Reiki’nin ilk iki aşamasında öğrendiğin şekilde Reiki ver.

Yukarıda açıklamaya çalıştığım meridyenlerden akan Ki, bedenimizde birbiri üzerine inşa edilmiş değişik nitelik formlarında dolaşır. Bu nitelik formları şunlardır:

1.      Kekki: Kanın Ki’si olup, birinci çakrayla bağlantılıdır. Hücreler tarafından madde oluşturmak ve enerjiyi harekete geçirmek için kullanılan Kekki, bedendeki en sade ve basit yapıdaki enerjidir.

2.      Shioke: Tuzun/minerallerin Ki’si olup, birinci çakrayla bağlantılıdır. Birleştirici güçle donatılmış olan Shioke, Kekki’nin bir süre tutulduğu formdur. Diğer bir deyişle, Kekki’nin depolandığı bir kanaldır.

3.      Mizuke: Suyun/sıvıların Ki’si olup, ikinci çakrayla bağlantılıdır. Ki’nin, iletişim ve ilişkilerin temeli olarak çalışmasını sağlayan hali olan Mizuke, bütün duyguların orijinal enerjisini temsil eder. Güven, istek ve bir başkasına düşkünlük gibi bilinen duygusal oluşumlar yaratır. Erotizm, seks, duyarlılık ve beden bilincinden sorumlu olup, aynı zamanda metabolizmayı besler. Çeşitli Shioke formları içerisinde Kekki’yi getirerek bunlardan madde yaratır ve güçlerin bir şekilden diğerine akmasını sağlar. Mizuke olmasa, Shioke formları izole edilmiş olarak kalırdı, çünkü onlar, işe yarar bir hareketleri olmadan kendi kendileri içerisindedirler.

4.      Kuki: Gazların/havanın Ki’si olup, üçüncü çakrayla bağlantılıdır. Ki’nin, sınırlar yaratarak, özel bir şekilde açılan, şekillendiren, çabalayan ve yaratılışın diğer bölümleriyle uygun ilişkiler yaratmaya yardımcı olan formu olan Kuki, kendini bilme ve bilinçlenmedir. Kendi yolunu bulmanı, kim olduğunu anlamanı sağlayan Kuki, başkalarının etkisiyle kendi yörüngenden çıkmanı engeller.

5.      Denki: Fırtınanın Ki’si olup, dördüncü çakrayla bağlantılıdır. Fırtına, başlangıçta korku veren bir unsur olmasına rağmen, dünyasal olgulara daha doğru bir yaklaşım içinde olmana yardım eden bir deneyim sağlayarak, etik ve ruhsal davranışlarını dengeler. Denki enerjisi; tekâmül etmek için hem kendini ve hem de başkalarını olumsuz etkilememen gerektiğini kabul ettiğin zaman oluşur ve sevgi, hoşgörü, acıma, tanrıya inanış gibi duygusal motifler üretir.

6.      Jiki: Manyetik güç/birleştirici güç Ki’si olup, beşinci çakrayla bağlantılıdır. Her durumda kendi varlığını tamamlamana yardımcı Ki formu olan Jiki, yeteneklerine odaklanıp bunları geliştirmeni sağlar. Bu özel güç alanına; sorumluluklarınla bağlantılı olarak, gelişmen için yaşamsal önem taşıyan bir çaba gösterdiğin ve sona eren ilişkileri kabullendiğin zaman sahip olabilirsin. Karizma üreten, kendi şeklini ve gerçek iradeye göre çevreni bulmanı sağlayan bu Ki formu, bu özelliğiyle manevi bir kaynaktır ve yaratıcı gücün üç özelliğini; gerçeklik, güzellik ve iyiliği içinde barındırır. Böylece, her durumda estetiği, sanatı ve güzelliği temsil eden Jiki, diğer enerjileri gösterir ve halleri koordine eder.

7.      Reiki: Manevi güç/ruhsal güç Ki’si olup, altıncı çakrayla bağlantılıdır. Reiki;

a.      Ki’nin yaşam gücünün alt formlarını, doğru sinerjetik uygulamalarla organize eden şekli,

b.      Yaşam enerjisinin kalitesi,

c.      Maddesel dünyada, Ki’nin bütün yaşam kaynağına, yaratıcı güce en yakın olan halidir.

         Farklı özellikleri nedeniyle ayrılma eğilimi gösteren içsel benliği, orta benliği ve yüksek benliği birbirleriyle uyulmayarak, üçünün de tek bir sistem içinde birbiriyle bağlantıda kalmasını sağlayan Reiki:

                   a.      Zorlamadan bağlar.

                   b.      Heyecana boğmadan yönlendirir.

                   c.      Soyutlamadan ayırır.

                   d.      Sertleşmeden sakinleştirir.

                   e.      Dikkatini yaşama ve yüreğindeki sevgiye çeker.

                   f.       Eksiklik hissi duymadan açıklık yaratır.

                   g.      Uykuda değildir ve gizli potansiyellerin her türünün gelişimini destekler.

         En saf haliyle evrensel enerjinin gerekleri olan bu özelliklerine rağmen Reiki’nin, irade gücünü çiğneme yetkisi yoktur. Maneviyat için bir armağan olan özgür iradeye ustalık yapmak, her kes için kutsal bir görevdir. Bu nedenle istenmeden Reiki uygulanamayacağı gibi, bir başkasının özgür iradesini kısıtlamak ya da baskı altına almak içinde Reiki uygulanamaz. Uygulansa bile, Reiki çalışmayacaktır.

8.      Shinki: Kutsal Ki olup, yedinci çakrayla bağlantılıdır. her şeyin ondan yaratıldığı ve her şeyin maddesel varlığının ona döndüğü Ki formu olan Shinki, birlik ve ayrılık prensipleri arasında bağlantı kurar Yin ve Yang akışlarını oluşturur.

 Artık Reiki-3 birinci seviye sembolü ve kullanımına geçebiliriz.

Dördüncü Sembol: Dai-Ko-Myo/Aydınlanma ve Işık Sembolü

Master sembolü de olan bu sembol, yaratılışın özündeki anlatıma ulaşmada Reiki rehber ruhlarının verdiği en güçlü sembol olup, auradaki blokajların astral katmandan itibaren en son kaynağına kadar izlenmesini mümkün kılarak, iyileşmeyi bireysel Karma’dan da öteye, en derindeki nedenlere kadar götürebilir. Başka bir deyişle, 1nci sembol fiziksel, 2nci sembol duygusal, 3ncü sembol zihinsel beden düzeyinde çalışırken 4ncü sembol olan Dai-Ko-Myo ruhsal düzeyde çalışarak ışık dünyasının evrensel yaşam enerjisini, maddesel yaşam düzeyine ulaştırır. Kadiri Mutlak Yaratan’la bir olmayı, bütünleşmeyi simgelediği ve O’ndan gelen titreşimleri taşıdığı için etkisi çok güçlüdür. Bu nedenle de hastalığı mucizevî şekilde ve en üst düzeyde, ilk kaynağında tedavi eder.  “Verici kalbi olan”, “Büyük ışık”, “Güneş gibi olan O”, “Büyük aydınlanma”, “Verici Mahayana Kalbi Olan”, “Büyük Işığın Tapınağı” gibi değişik anlamlarının yanı sıra bu sembolün gerisinde yatan gerçek anlam; aydınlanmayı sadece kendin için değil, bütünün hayrına istemenin gerekliliğidir. Bilgelik ve şefkatin tam birlikteliğini gerektiren aydınlanmaya ulaşmanın en kısa yolu, aydınlanmayı başkaları için de istemektir.

 Ruhsal düzeydeki şifa olan ve bedenlenme ihtiyacından kurtuluşu sağlayan bu sembolün, kişiyle evren arasındaki ilişkiyi anlatan bir çizimi vardır:

1.      İçten dışa doğru çizilen spiral, bizden Kadiri Mutlak Yaratan’a doğru olan evrimi, sonsuz ilerleyiş ve hızlanarak gelişen yeryüzü enerjilerini, bedenden dışarıya açılan enerji girdabının biçimini, DNA’yı ve Ki enerjisinin giriş çıkış kapıları olan çakraları sembolize eder.

2.      Sembolün ağız kısmında oluşan “V”, Evren oluşmadan önceki mutlak sıfır sınırı, başka bir deyişle Büyük Patlama anı olan başlatıcı kaosla, fiziksel evren içerisindeki yaşam olan oluşum armonisi arasındaki fiziksel gerçek sınırını sembolize eder.

3.      “V” nin içine giren ve 5nci sembol olan Raku, maddesel boyutun ve insanın, astral ve evrensel boyuttaki yıldırımı çekerek içine alışını, böylelikle evrensel öğretilerin en içerilere kadar nüfuz etmesini, Kadiri Mutlak Yaratan’ın gücünün bir şimşek hızıyla maddesel evrene ve bedene inişini sembolize eder.

 4.     Sembolün ağzını kapatan çizgi, bütünlüğü koruyan kapalı kapıdır. Bu kapının açılmasını engelleyense, egon ve yeryüzü gerçeklerine adapte olmuş bilincindir.

Master sembolünü, ilk üç sembolle birlikte kullanacaksın. Sembolleri kullanılırken büyükten küçüğe doğru prensibini unutma. Ancak, fiziksel ve mental uygulama-göndermelerde, kristal ve taşların arındırılmasında, yiyecek, içecek ve ilaçların etkilerinin artırılması ve arındırılmasında ilk üç sembolle birlikte kullanılan bu sembol, uzaktan şifa tekniği uygulandığında sadece üçüncü sembolle birlikte kullanılır.

Uzaktan şifa:

Uzaktan şifa genelde, meditasyonla gerçekleştirilen bir imgeleme tekniğidir. İmgeleme ya da canlandırma beş duyudan bir ya da birkaçının kullanılmasıdır. Fakat tat alma duyusu genelde kullanılmaz.

Bunun için:

1.      Sakin ve rahatsız edilmeyeceğin bir yer/oda seç.

2.      Telefonunu kapat, ışığı söndür, kapıyı ört, mümkünse bir mum yak. Mum, meditasyonu kolaylaştıran temel etkenlerden birisidir.

3.      Rahat ve dik oturabileceğin bir koltuğa otur, nefesini dengele, Gassho durumunu al ve düşüncelerini mümkün olduğunca sakinleştir. Kendini açtıktan sonra, ellerini birbirinden ayırıp, mümkün olduğu kadar yukarı kaldırırken, derin bir nefes al ve nefes alırken Reiki enerjisinin parmaklarından karnına doğru aktığını düşün. Kendini aç ve mum alevine bakarak şifa göndereceğin kişiyi hayal et.

4.      Nefesini verirken de Reiki enerjisinin karnından parmaklarına doğru aktığını ve oradan da dışarı fışkırdığını düşün ve ellerini yavaşça aşağıya doğru indir. Göğüs hizasına, kalbin tam üzerine geldiğinde Gassho durumu al.

5.      Gassho pozisyonundayken derin bir nefes al ve nefes alırken Reiki enerjisinin parmaklarından girip, karnına doğru aktığını hayal ve hisset. Nefesini ver ve verirken de, Reiki enerjisinin karnından parmaklarına doğru aktığını ve oradan da dışarı fışkırdığını düşün.

6.      Mum alevinde o kişiyi net olarak değil ama siluet şeklinde, farklı bir ışık ya da renk olarak algılayacaksın. Eğer görme duyun baskın değilse, algılaman herhangi bir tınlama, koku ya da dokunma hissi gibi olabilir.

7.      Bu algılamadan sonra yapacağın en önemli şey eğer daha önce izin almadınsa, o kişiden izin almaktır. Algıladığın ve şifa göndereceğin kişiyi imgeleyen görüntü, ses, koku vs.’ye “Filan oğlu/kızı Filan, sana şu konuda uzaktan şifa göndermek istiyorum, izin veriyor musun?” diye sor. Mutlaka cevap alacaksın.

8.      Ses olarak evet/hayır diyebileceği gibi, yüzünü sana dönerek kabul ettiğini, arkasını dönerek reddettiğini ya da koku ve dokunma hissini arttırarak kabul ettiğini, azaltarak reddettiğini belirtebilir.

9.      Burada en önemli ve asla unutmaman gereken husus, gönderme yapacağın kişinin iradesine karşı çıkmamak gibi ahlaki ve evrensel bir sorumluluğun olduğudur. Olumlu yanıt alırsan devam et, ancak; yanıt olumsuz olursa, sevgiyle geri çekilip uygulamana son vermen gerekli ve zorunludur.

10.    Yanıttan emin olmazsan, “Filan oğlu/kızı filan, sana şifa göndermek konusunda fiziksel boyutta senden izin alma fırsatım olmadı. Şu andaki meditasyonda verdiğin yanıtı da tam olarak algılayamadım. Bu nedenle şifayı, bütünün hayrına olmak üzere, serbest iradenle kabul edersen sen, etmezsen ihtiyacı olan birisinin kullanması için evrene gönderiyorum.” diyerek evrene gönder. Reiki enerjisi böylece, kimsenin iradesine karşı gelmeden olumlu ve gerektiğinde kullanılmak üzere evrende kalacaktır.

11.    İstenmeden şifa vermek, evrenin kurallarına aykırı olduğu gibi, yarar da sağlamaz. Unutma ki insanların sağlıklı olmak kadar hasta kalmak hakları da vardır ve bu onların seçimidir.

12.    Kişiden izin aldıktan sonra,

         a.      Üç kez üçüncü sembolün ismini söyle ve söylerken de sembolü o kişinin üzerine çizdiğini hayal et.

         b.      Üç kez dördüncü sembolün ismini söyle ve söylerken de sembolü o kişinin üzerine çizdiğini hayal et.

         c.      Üç kez “Bütünün hayrına olmak üzere Filan oğlu/kızı filanın şu hastalığının iyileşmesi, şifa bulması için Reiki gönderiyorum” diyerek niyetini belirt.

         d.      Üç kez ikinci sembolün ismini söyleyerek, o kişinin üzerine çizdiğini hayal et.

         e.      Üç kez birinci sembolün ismini söyleyerek, o kişinin üzerine çizdiğini hayal et.

13.    Bir ışıkla birlikte Reiki enerjisini gönder. Işığın rengine sen karar verme. Bırak ışık hangi renge bürünmek istiyorsa o renge bürünsün. Kişinin kendisinin, üst benliğinin ya da rehber ruhlarının, ihtiyacı en iyi karşılayacak rengi ya da renkleri seçmesi daha uygun olur. Sen sadece ışığı algılamaya çalış. Bazen ışık parlak siyah da olabilir. Unutma, ışık kişinin ihtiyaç duyduğu renkte olacaktır ve kişinin siyaha ihtiyaç duymasının da bir nedeni vardır. Sevgi ve şifa nedeniyle gönderilen siyah asla olumsuz değildir.

14.    Reiki enerjisi kişinin vücudunu doldururken, ışığın renginin de aurasını doldurduğunu hisset ve hemen ardından her üç sembolün bir bütün olarak kendilerini alıcının vücuduna nakşetmek üzere boşlukta rengârenk ışıklar içerisinde uçuşarak gittiğini hayal et ve asla bu renklere de müdahale etme. Bırak onlarda hangi renge bürünmek istiyorlarsa o renge bürünsünler.

15.    Sembolleri gönderdikten sonra bir süre bekle. Kişinin kendisinden, rehberlerinden ya da kendi rehber ruhlarından bir mesaj alabilirsin. Bu mesaj, “Aurasını düzelt”, “Çakralarını aç”, “Çakralarını dengele” vs. olabilir.

16.    Bu mesajlar yukarıdakiler gibi olumluysa gereğini yap. Unutma!.. Olumsuz mesajlar da alabilirsin. Ancak, bunlar kişiden ya da rehber ruhlardan değil negatif enerjilerdendir. Asla bu istekleri yerine getirme.

17.    Bu işlemi de tamamladıktan sonra, şifa gönderdiğin kişiyi iyileşmiş olarak hayal et.

18.    Üç kez birinci sembolün ismini söyleyerek, o kişinin üzerine çizdiğini hayal et.

19.    Üç kez ikinci sembolün ismini söyleyerek, o kişinin üzerine çizdiğini hayal et.

20.    Üç kez dördüncü sembolün ismini söyleyerek, o kişinin üzerine çizdiğini hayal et.

21.    Üç kez üçüncü sembolün ismini söyleyerek, o kişinin üzerine çizdiğini hayal et.

22.    Üç kez teşekkür et.

23.    Nefesini dengele, ellerini silkele, kendine negatiflik bulaşıp bulaşmadığını kontrol et. Bulaşmışsa, birinci aşamada yaptığın gibi 15 dakikalık çakra dengelemesi yap ve 4+2+1 kullanarak kendini arındır.

Fiziksel Uygulama:

Her türlü

-        Fiziksel rahatsızlıkta,

-        Uygulama yapacağın kişi yanında ve

-        Hastalıklı bölgeye dokunabilme olanağın varsa uygulanır.

1.      Hastayı, gözleri kapalı ya da yarı kapalı olarak bir tabureye oturt ya da sırt üstü yatmasını sağla. Sen rahat ve doğal bir şekilde yavaş yavaş burnundan nefes al ve alırken dilini damağına daya ve nefesi ağzından verirken de dilini serbest bırak.

2.      Gassho durumunu al ve düşüncelerini mümkün olduğunca sakinleştir. Kendini açtıktan sonra, ellerini birbirinden ayırıp, mümkün olduğu kadar yukarı kaldırırken, derin bir nefes al ve nefes alırken Reiki enerjisinin parmaklarından karnına doğru aktığını düşün.

3.      Nefesini verirken de Reiki enerjisinin karnından parmaklarına doğru aktığını ve oradan da dışarı fışkırdığını düşün ve ellerini yavaşça aşağıya doğru indir. Göğüs hizasına, kalbin tam üzerine geldiğinde Gassho durumu al.

4.      Gassho pozisyonundayken derin bir nefes al ve nefes alırken Reiki enerjisinin parmaklarından girip, karnına doğru aktığını hayal ve hisset. Nefesini ver ve verirken de, Reiki enerjisinin karnından parmaklarına doğru aktığını ve oradan da dışarı fışkırdığını düşün.

5.      Kişinin aurasını düzelt.

6.      Üç kez teşekkür et ve ellerini silkele.

7.      Tekrar kendini aç.

8.      Kişinin çakralarını dengele.

9.      Hastalıklı bölgenin üzerine 2+1 çiz ve teyit et. Eğer temizleme yapacağın bölgedeki hastalık, kronik bir hastalıksa, bir defaya mahsus olmak üzere hastalıklı bölgeye 3+4+2+1 çiz ve teyit et.

10.    Her iki elini temizleme yapacağın bölgeye koy.

11.    On beş dakika süreyle hastalıklı bölgedeki blokajı kırıp, parçaladığını ve kopan parçaları mor çöp sepetine attığını, bölgeyi mor suyla yıkayıp, şifalı mor kremle sıvadığını düşün ve Reiki enerjisi gönder.

12.    Hastalıklı bölgenin üzerine birinci sembolü çiz ve teyit et.

13.    Üç kez teşekkür et ve ellerini silkele.

14.    Tekrar kendini aç.

15.    Kişinin aurasını düzelt.

16.    Üç kez teşekkür et ve ellerini silkele.

Fiziksel gönderme:

Kişinin şimdiki yaşamına yapılan gönderme olup,

-        Her türlü fiziksel rahatsızlıkta,

-        Uygulama yapacağın kişi yanında ama hastalıklı bölgeye dokunabilme olanağın yoksa ya da

-        Kişi yanında değilse uygulanır.

Kişi yanında ama hastalıklı bölgeye dokunabilme olanağın yoksa:

1.      Hastayı, gözleri kapalı ya da yarı kapalı olarak bir tabureye oturt ya da sırt üstü yatmasını sağla. Sen rahat ve doğal bir şekilde yavaş yavaş burnundan nefes al ve alırken dilini damağına daya ve nefesi ağzından verirken de dilini serbest bırak.

2.      Gassho durumunu al ve düşüncelerini mümkün olduğunca sakinleştir. Kendini açtıktan sonra, ellerini birbirinden ayırıp, mümkün olduğu kadar yukarı kaldırırken, derin bir nefes al ve nefes alırken Reiki enerjisinin parmaklarından karnına doğru aktığını düşün.

3.      Nefesini verirken de Reiki enerjisinin karnından parmaklarına doğru aktığını ve oradan da dışarı fışkırdığını düşün ve ellerini yavaşça aşağıya doğru indir. Göğüs hizasına, kalbin tam üzerine geldiğinde Gassho durumu al.

4.      Gassho pozisyonundayken derin bir nefes al ve nefes alırken Reiki enerjisinin parmaklarından girip, karnına doğru aktığını hayal ve hisset. Nefesini ver ve verirken de, Reiki enerjisinin karnından parmaklarına doğru aktığını ve oradan da dışarı fışkırdığını düşün.

5.      Kişinin aurasını düzelt.

6.      Üç kez teşekkür et ve ellerini silkele.

7.      Tekrar kendini aç.

8.      Kişinin çakralarını dengele.

9.      “Bütünün hayrına olmak üzere Filan oğlu/kızı Filanın şu rahatsızlığının iyileşmesi için Reiki’ye kanal oluyorum” diyerek niyetini söyle.

10.    Hastalıklı bölgenin üzerine 4+3+1 çiz ve teyit et.

11.    Her iki elini hastalıklı bölgenin bir karış kadar üzerinde tutarak 15 dakika Reiki ver.

12.    Hastalıklı bölgenin üzerine birinci sembolü çiz ve teyit et.

13.    Üç kez teşekkür et ve ellerini silkele.

14.    Tekrar kendini aç.

15.    Kişinin aurasını düzelt.

16.    Üç kez teşekkür et ve ellerini silkele.

Kişi yanında değilse:

1.      Sakin ve rahatsız edilmeyeceğin bir yer/oda seç.

2.      Telefonunu kapat, ışığı söndür, kapıyı ört, mümkünse bir mum yak. Mum, meditasyonu kolaylaştıran temel etkenlerden birisidir.

3.      Rahat ve dik oturabileceğin bir koltuğa otur, nefesini dengele, Gassho durumunu al ve düşüncelerini mümkün olduğunca sakinleştir. Kendini açtıktan sonra, ellerini birbirinden ayırıp, mümkün olduğu kadar yukarı kaldırırken, derin bir nefes al ve nefes alırken Reiki enerjisinin parmaklarından karnına doğru aktığını düşün. Kendini aç ve mum alevine bakarak şifa göndereceğin kişiyi hayal et.

4.      Nefesini verirken de Reiki enerjisinin karnından parmaklarına doğru aktığını ve oradan da dışarı fışkırdığını düşün ve ellerini yavaşça aşağıya doğru indir. Göğüs hizasına, kalbin tam üzerine geldiğinde Gassho durumu al.

5.      Gassho pozisyonundayken derin bir nefes al ve nefes alırken Reiki enerjisinin parmaklarından girip, karnına doğru aktığını hayal ve hisset. Nefesini ver ve verirken de, Reiki enerjisinin karnından parmaklarına doğru aktığını ve oradan da dışarı fışkırdığını düşün.

6.      Mum alevinde o kişiyi net olarak değil ama siluet şeklinde, farklı bir ışık ya da renk olarak algılayacaksın. Eğer görme duyun baskın değilse, algılaman herhangi bir tınlama, koku ya da dokunma hissi gibi olabilir.

7.      “Bütünün hayrına olmak üzere Filan oğlu/kızı Filanın şu rahatsızlığının iyileşmesi için Reiki’ye kanal oluyorum” diyerek niyetini söyle.

8.      Üç kez üçüncü sembolün ismini söyle ve söylerken de sembolü o kişinin üzerine çizdiğini hayal et.

9.      Üç kez dördüncü sembolün ismini söyle ve söylerken de sembolü o kişinin üzerine çizdiğini hayal et.

10.    Üç kez birinci sembolün ismini söyleyerek, o kişinin üzerine çizdiğini hayal et.

11.    Bir ışıkla birlikte Reiki enerjisini gönder. Işığın rengine sen karar verme. Bırak ışık hangi renge bürünmek istiyorsa o renge bürünsün. Kişinin kendisinin, üst benliğinin ya da rehber ruhlarının, ihtiyacı en iyi karşılayacak rengi ya da renkleri seçmesi daha uygun olur. Sen sadece ışığı algılamaya çalış. Bazen ışık parlak siyah da olabilir. Unutma, ışık kişinin ihtiyaç duyduğu renkte olacaktır ve kişinin siyaha ihtiyaç duymasının da bir nedeni vardır. Sevgi ve şifa nedeniyle gönderilen siyah asla olumsuz değildir.

12.    Reiki enerjisi kişinin vücudunu doldururken, ışığın renginin de aurasını doldurduğunu hisset ve hemen ardından üçüncü ve birinci sembolün birlikte, kendilerini alıcının vücuduna nakşetmek üzere boşlukta rengarenk ışıklar içerisinde uçuşarak gittiğini hayal et ve asla bu renklere de müdahale etme. Bırak onlarda hangi renge bürünmek istiyorlarsa o renge bürünsünler.

13.    Üç kez birinci sembolün ismini söyleyerek, o kişinin üzerine çizdiğini hayal et.

14.    Üç kez teşekkür et.

15.    Nefesini dengele, ellerini silkele, kendine negatiflik bulaşıp bulaşmadığını kontrol et. Bulaşmışsa, birinci aşamada yaptığın gibi 15 dakikalık çakra dengelemesi yap ve 4+2+1 kullanarak kendini arındır.

Mental uygulama:

         -        Yoğun korku ve endişeleri olan,

-        Gereğinden fazla sinirli, hırçın, gergin,

-        Sigara, alkol, uyuşturucu bağımlısı kişilere,

-        Uygulama yapacağın kişi yanında ve

-        Başına dokunabilme olanağın varsa yapılır.

1.      Hastayı, gözleri kapalı ya da yarı kapalı olarak bir tabureye oturt ya da sırt üstü yatmasını sağla. Sen rahat ve doğal bir şekilde yavaş yavaş burnundan nefes al ve alırken dilini damağına daya ve nefesi ağzından verirken de dilini serbest bırak.

2.      Gassho durumunu al, düşüncelerini mümkün olduğunca sakinleştir. Kendini açtıktan sonra, ellerini birbirinden ayırıp, mümkün olduğu kadar yukarı kaldırırken, derin bir nefes al ve nefes alırken Reiki enerjisinin parmaklarından karnına doğru aktığını düşün.

3.      Nefesini verirken de Reiki enerjisinin karnından parmaklarına doğru aktığını ve oradan da dışarı fışkırdığını düşün ve ellerini yavaşça aşağıya doğru indir. Göğüs hizasına, kalbin tam üzerine geldiğinde Gassho durumu al.

4.      Gassho pozisyonundayken derin bir nefes al ve nefes alırken Reiki enerjisinin parmaklarından girip, karnına doğru aktığını hayal ve hisset. Nefesini ver ve verirken de, Reiki enerjisinin karnından parmaklarına doğru aktığını ve oradan da dışarı fışkırdığını düşün.

5.      Kişinin aurasını düzelt.

6.      Üç kez teşekkür et ve ellerini silkele.

7.      Tekrar kendini aç.

8.      Kişinin çakralarını dengele.

         9.      Sol elini başın arka üstüne tam alnın arkasına gelecek şekilde koy.

10.    “Bütünün hayrına olmak üzere Filan oğlu/kızı Filanın şu rahatsızlığının iyileşmesi için Reiki’ye kanal oluyorum” diyerek niyetini söyle ve “Filan oğlu/kızı filanın bilinçaltı… Ben şimdi Yüce yaratıcıya, evrenin tüm pozitif güçlerine ve Reiki’ye kanal olarak Filan oğlu/kızı filana şifa ve pozitif enerji aktaracağım. Bu kişinin rahatsızlığına ait sende kayıtlı tüm olumsuz verileri olumluya çevirerek tedavide yardımcı olmanı istiyorum.” diyerek bilinçaltından izin al.

11.    Sağ el işaret parmağınla tepe çakrasının bir karış kadar üstüne 4+2+1 çiz ve teyit et.

12.    Sağ elini kişinin alnına koyarak 15 dakika Reiki enerjisi gönder.

13.    Sağ el işaret parmağınla tepe çakrasının bir karış kadar üstüne birinci sembolü çiz ve teyit et.       

14.    Üç kez teşekkür et ve ellerini silkele.

15.    Tekrar kendini aç.

16.    Kişinin aurasını düzelt.

17.    Üç kez teşekkür et ve ellerini silkele.

Mental gönderme:

Kişinin geçmiş ve gelecekteki yaşamına yapılan gönderme olup,

-        Yoğun korku ve endişeleri olan,

-        Gereğinden fazla sinirli, hırçın, gergin,

-        Sigara, alkol, uyuşturucu bağımlısı kişilere,

-        Her türlü fiziksel rahatsızlıkta,

-        Uygulama yapacağın kişi yanında ama başına dokunabilme olanağın yoksa ya da

-        Kişi yanında değilse yukarıda uzaktan şifa bölümünde açıklandığı şekilde uygulanır.

Örnekler:

1.      3+4+BHOÜ+Kişinin Adı+Niyet+4+2+1+Reiki gönderme+1+2+4+3

a.      Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo+Bütünün hayrına olmak üzere +kendi+duygusal bedenimdeki tüm negatif ve gereksiz kodlamaların iptal edilerek yerine Tanrısal Sevgi ve Işık dolması için evrene Reiki bırakıyorum+ Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo+Sei-Hei-Ki+Sei-Hei-Ki+Sei-Hei-Ki+ Cho-Ku-Rei+Cho-Ku-Rei+Cho-Ku-Rei+Reiki enerjisinin gönderilmesi+Cho-Ku-Rei +Cho-Ku-Rei+Cho-Ku-Rei+Sei-Hei-Ki+Sei-Hei-Ki+Sei-Hei-Ki+Dai-Ko-Myo +Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen

b.      Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo+Bütünün hayrına olmak üzere +filanca oğlu/kızı filancanın+kendisini sağlıklı ve mutlu hissetmesi ve maddesel dünya ve tüm canlılarla arasındaki karmik bağlardan kurtularak yerine Tanrısal Sevgi ve Işık dolması için evrene Reiki bırakıyorum+ Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo+Sei-Hei-Ki+Sei-Hei-Ki+Sei-Hei-Ki+Cho-Ku-Rei+Cho-Ku-Rei +Cho-Ku-Rei+Reiki enerjisinin gönderilmesi+Cho-Ku-Rei+Cho-Ku-Rei+Cho-Ku-Rei+Sei-Hei-Ki+Sei-Hei-Ki+Sei-Hei-Ki+Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo +Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen

c.      Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo+Bütünün hayrına olmak üzere +filanca oğlu/kızı filancayla+aramdaki karmik bağlardan kurtularak yerine Tanrısal Sevgi ve Işık dolması için evrene Reiki bırakıyorum+ Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo+Sei-Hei-Ki+Sei-Hei-Ki+Sei-Hei-Ki +Cho-Ku-Rei+Cho-Ku-Rei+Cho-Ku-Rei+Reiki enerjisinin gönderilmesi+Cho-Ku-Rei+Cho-Ku-Rei+Cho-Ku-Rei+Sei-Hei-Ki+Sei-Hei-Ki+Sei-Hei-Ki+Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen

d.      Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo+Bütünün hayrına olmak üzere +filanca oğlu/kızı filancanın+filan tarihte filan yerde yaşadığı şu şu olayın kendisi üzerinde yarattığı karmik bağlardan  ve olumsuz etkilerden kurtularak yerine Tanrısal Sevgi ve Işık dolması için evrene Reiki bırakıyorum+ Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo+Sei-Hei-Ki+Sei-Hei-Ki+Sei-Hei-Ki+Cho-Ku-Rei +Cho-Ku-Rei+Cho-Ku-Rei+Reiki enerjisinin gönderilmesi+Cho-Ku-Rei+Cho-Ku-Rei+Cho-Ku-Rei+Sei-Hei-Ki+Sei-Hei-Ki+Sei-Hei-Ki+Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo +Dai-Ko-Myo+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen

e.      Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo+Bütünün hayrına olmak üzere +filanca oğlu/kızı filancanın+halen ana rahminde olan bebeğini sağlıklı ve sağlam doğması için Reiki gönderiyorum+ Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo+Sei-Hei-Ki+Sei-Hei-Ki+Sei-Hei-Ki+Cho-Ku-Rei+Cho-Ku-Rei+Cho-Ku-Rei +Reiki enerjisinin gönderilmesi+Cho-Ku-Rei+Cho-Ku-Rei+Cho-Ku-Rei+Sei-Hei-Ki+Sei-Hei-Ki+Sei-Hei-Ki+Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo +Dai-Ko-Myo+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen

         2.      3+4+1+BHOÜ+Kişinin Adı+Niyet+Reiki gönderme+4+1

a.      Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo+Cho-Ku-Rei+Cho-Ku-Rei+ Cho-Ku-Rei+Bütünün hayrına olmak üzere+Filan kızı/oğlu Filanın+Fiziksel ve enerji bedenlerinin dengeli ve uyum içinde olması için bugünkü hayatına Reiki gönderiyorum+Reiki gönderme+Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo+Cho-Ku-Rei+Cho-Ku-Rei+Cho-Ku-Rei

b.      Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo+Cho-Ku-Rei+Cho-Ku-Rei+ Cho-Ku-Rei+Bütünün hayrına olmak üzere+Filan kızı/oğlu Filanın+Filanca yerindeki hastalığının iyileşmesi, ağrı, acı ve sıkıntılarının geçmesi için bugünkü hayatına Reiki gönderiyorum+Reiki gönderme+Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo+Dai-Ko-Myo+Cho-Ku-Rei+Cho-Ku-Rei+Cho-Ku-Rei

USUİ REİKİ ÜÇÜNCÜ AŞAMA BİRİNCİ SEVİYENİN, SANA VE EVRENE BARIŞ, HUZUR, GÜVENLİK VE MUTLULUK GETİRMESİNİ DİLİYOR SAYGI VE SEVGİLERİMİ SUNUYORUM.

 

 
  Bugün 2 ziyaretçi buradaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
İLGİSİZ BİLGİ YETERSİZ, BİLGİSİZ İLGİ TEHLİKELİ, SEVGİSİZ İLGİ VE BİLGİ DEĞERSİZDİR.