İÇİNDEKİ IŞIĞIN FARKINDA OLMAYAN, BAŞKASINDAKİ IŞIĞI NASIL GÖRSÜN?
   
  EVRENSEL ĞRETİLER - EVRENSEL BİLGELİK YOLU
  Dabbet-ül Arz
 

Sana bugüne kadar öğretilen dinsel bilgilerde insanlığın sonu olarak tarif edilen kıyamet; aslında 26.000 yıllık siklus devreleri sonunda Dünya Mektebi kapanırken, insanlarının uyandırılması, bilinçlerin ayağa kaldırılması demektir. Ancak çok nadir olmakla birlikte 26.000 yıllık devrenin bitmesine rağmen, insanların uyanamaması, gerçekleri idrak edememesi ya da istenmeyen yönlere sapması halinde de, o neslin yok edilmesi için dinsel bilgilerde anlatılan fiziksel kıyametlerin de Dünyada yaşandığı bilinmektedir.

Sirius Federasyonunca Satürn Bilgeleri aracılığıyla RaMu’lara astral toplantılarda tebliğ edilen bilgilere göre; son 26.000 yıllık devrenin, son yüzyılı olan 1900 yılından itibaren kozmik enerjilerle uyandırılmaya başlanan insanlık gerekli “Kritik Kütle” bilinçlenmesini sağlamıştır. Dolayısıyla Dünyada kesinlikle küresel fiziksel kıyamet yaşanmayacaktır. Fiziksel kıyamet olarak adlandırılan yıkım ve değişim, bölgesel boyutta ama büyük çapta olacaktır. Yine de çoğunluk kıyameti, uykuda olan bilinçlerinin uyanması şeklinde yaşayacaktır.

Bilinçlenen insanlar da, Dünyayla birlikte boyut değiştirecektir. Dünya halen 3ncü boyuttadır. Dünya ve insanlık 2300 yılında fiilen 4ncü boyuta geçmiş olacaktır. Aslında bu süreç 2000 yılından itibaren başlamış olup arttırılmakta olan yüksek kozmik enerjilerle, Dünya ve insanlık kademe kademe 4ncü boyuta taşınmaktadır.

Dünyanın içinde, Dünyayla iç içe yaşamakta olan Agartha medeniyeti bulunmakta ve orada 4ncü boyut evrimi yaşanmaktadır. Dünya Okyanuslarının altında kurulmuş olan Dragon’da da yüksek bir uygarlık olduğu seçilmiş kişilerce bilinmektedir. RaMu’lara astral toplantılarda tebliğ edilen bilgilerle, halen 3ncü boyuttan 4ncü boyuta geçme sürecinde bulunan insanlığın, belli bir bilinç aşamasına geldikten sonra, Agartha medeniyetinin Dünya'ya resmen açılacağı bildirilmiş, ayrıca evrendeki diğer yüksek bilinçli varlıkların da bu süreç içinde kendilerini açıkça Dünya İnsanlarına tanıtarak, temasa geçeceği açıklanmıştır.

İşte senin şu anda göremediğin, ancak iç içe yaşadığın bu farklı boyutlardaki medeniyetlerin mensupları, Dünya insanlarının 4ncü boyuta geçişi sürecinde onları karşılayacak, kendilerini tanıtacak ve gerekli bilgiyi aktaracaklardır. Kuran'ın Neml Suresinde bahsedilen “dabbetül arz”, yani yerden çıkacak ve gerçekleri anlatacak olan varlıklar, bu medeniyetlerin mensupları olan varlıklardır.

Dünyanın 4ncü boyuta geçişi şöyle olacaktır:

Güneş'ten ve Kozmos’tan gelen enerjileri, düşünce, bilgi ve bilinçleriyle çekerek hücresel titreşimlerini gerekli seviyeye yükselten insanlar kendilerini yine Dünya'da ama farklı bir ortamda bulacaklardır. Burası 4ncü boyuttur. Astral tebliğlerde “yükseliş” olarak anlatılan olay da budur. 4ncü boyuta geçen insanlar 3ncü boyutta kalan insanlar tarafından görülemeyecektir. Onlarla aynı yerde iç içe olmalarına rağmen, 3ncü boyut İnsanları, 4ncü boyuta geçen insanları kaybolmuş olarak algılayacaktır. Yükseliş, insanın mevcut bedeniyle birlikte 4ncü boyuta geçmesidir. 3ncü boyuttayken çeşitli nedenlerle “yükseliş”e katılmayan ya da katılamayan ancak bilgi ve bilinçlerini, hücresel titreşimlerini 4ncü boyut frekansına ulaştırmış olan insanlar ölümlerinden sonra ışınlanarak anında 33 yaşındaki bedenleriyle 4ncü boyuta alınacaklardır.

2300 yılına gelindiğindeyse 4ncü boyut tamamen Dünya üzerine açılacak ve yerleşecek, Dünya üzerinde 3ncü boyut bilincinde hiç bir insan kalmayacaktır. 4ncü boyut bilincine ulaşamayan insani bilinçler, evrimleri için 3ncü boyutun yaşandığı, diğer gezegenlere transfer edileceklerdir.

Kısaca, dabbetül arz; kıyamet zamanında, yani bilinçlenerek 4ncü Boyuta geçiş anında insanlara 4ncü boyutu tanıtacak, gerçekleri anlatacak ve halen Dünyanın içsel katmanlarında yaşamakta olan 4ncü boyut varlıklarıdır. 3ncü boyut insanlarına bu gerçek asırlar önce aktarılmış olmasına rağmen insanlar yarattıkları negatif enerji yoğunluğu ve karmik bağlardan dolayı dabbetül arz'ı yanlış anlamışlardır.

Unutma! Dabbetül arz, 3ncü boyut varlıklarına 4ncü boyut varlıklarını anlatan ezoterik ve okült bir semboldür.

Her bilgi Kadir-i Mutlak Yaratan bilgisidir. Bütün dinsel, ruhsal ve bilimsel bilgiler arasında gerçekleri ve kaynağın tekliğini gösteren inanılmaz bağlar vardır. Bütün bilgilerde “Gerçekler ve Doğrular” mevcuttur. Mevcut bilgi ve bilinç seviyesinden dolayı yanılan-yanlış yapan, bilgiyi yanlış yorumlayan insanın kendisidir.


 
  Bugün 1 ziyaretçi buradaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
İLGİSİZ BİLGİ YETERSİZ, BİLGİSİZ İLGİ TEHLİKELİ, SEVGİSİZ İLGİ VE BİLGİ DEĞERSİZDİR.