İÇİNDEKİ IŞIĞIN FARKINDA OLMAYAN, BAŞKASINDAKİ IŞIĞI NASIL GÖRSÜN?
   
  EVRENSEL ĞRETİLER - EVRENSEL BİLGELİK YOLU
  Kutsal Ates Reikisi
 

Unutma!... Öğrendiğin her enerji sistemi, evrensel yaşam enerjisini daha iyi anlaman için bilgi dağarcığına değişik ve özel bir bilgi eklemektedir. Şimdi öğreneceğin Kutsal Ateş Reikisi de (ya da kısaca KAR), yeni bir enerji sistemi olup; renk terapisi, yaratıcı imgeleme, geleneksel Japon Reiki’si, mum çalışmaları ve meditasyon tekniklerini, set halinde çalışmalar şeklinde içinde barındırır ve bu çalışmalar bedene, akla ve ruha manevi yönden şifa verir. Bu sistemde evrenin tüm pozitif güçleri, tüm rehber ruhlar, baş melek ve meleklerle bağlantı kurulur.

Kutsal Ateş Reiki’si, Reiki Blessings Academy’de başkan, International Natural Healers Association’da Yönetici Müdür olarak görev yapan Allison Dahlhaus’un fiziksel ve ruhsal değişik kaynaklara bağlanarak geliştirdiği Reiki orijinli bir enerji sistemi olup, metafiziksel duyum olarak ateşin sunduğu bir hediyedir. Ateş sembolizmde, temizlenme ve negatif enerjilerden korunmanın ifadesidir.

Kutsal Ateş Reikisiyle çalışan pek çok kişi, hayret verici sonuçlar elde eder ve şifa seansı sırasında oldukça yüksek frekansta Reiki enerjisinin kendilerini sararak gönderme yaptıkları kişiye aktığına tanık olurlar.

Kutsal Ateş Reikisine uyumlanmak için önceden Usui Reiki eğitimi almak gerekmez. Reiki eğitimine doğrudan KAR’ne uyumlanarak başlanabilir. Tek aşamalı KAR uyumlamasıyla kişiye; Kutsal Ateş Reiki’sini kullanma, uyumlama ve öğretme yetkisi verilir. Ancak ben, Reiki felsefesini anlamak ve evrensel öğreti sistemine uyum sağlamayı kolaylaştırmak için KAR’nin, en azından Usui Reiki 3ncü aşama 1nci seviye alındıktan sonra verilmesinin daha etkili ve doğru olacağını düşünüyor ve bu şekilde uyguluyorum.

Sembolleri olmayan Kutsal Ateş Reiki’sinin uygulanması son derece kolay ve etkilidir. İmgeleme ve meditasyon çalışmalarını barındıran bu sistemle fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal şifa verilebilir.

UYUMLAMA

1.      Uyumlama seansı gece 22:00-24:00 saatleri arasında yapılır.

2.      Master aynı anda birden fazla kişiyi uyumlayabilir.

3.      Uyumlamanın yapılacağı oda tamamen karanlık olmalı, kesinlikle içeriye ışık sızmamalı ve odanın orta yerinde, uyumlanacak kişilerin tamamının görebileceği bir yerde yanan bir mum olmalı, öğretmen ve uyumlanacak kişiler muma aynı istikametten bakmalıdırlar.

4.      Herkes rahat ve dik oturabileceği bir koltuğa oturup, nefesini dengeler ve gassho pozisyonu alıp, mum alevine yoğunlaştıktan sonra; aşağıdaki şekilde niyet edilir:

a.      Öğretmen:

“Kalbimi, ruhumu, enerjimi, benliğimi ve bedenimi, Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, tüm rehber ruhlara, baş meleğe ve meleklere açıyor; evrenin ve Filan oğlu/kızı Filanın (uyumlanan kişi birden fazla ya da öğretmen ve uyumlanacak kişiler aynı yerde değilse; “Şu anda Kutsal Ateş Reiki’sine uyumlanmak üzere toplanan ve niyet edenlerin”)  en yüksek hayrına olmak üzere, Kutsal Ateş Reikisine uyumlanmasında kanal ve tanık olmayı talep ve kabul ediyorum. Bu uyumlama esnasında Yüce Yaratıcının kutsal enerjisinin, Kutsal Ateş Reikisi enerjisiyle birlikte, beni kanal olarak kullanarak Filan oğlu/kızı Filana (uyumlanan kişi birden fazla ya da öğretmen ve uyumlanacak kişiler aynı yerde değilse; “Şu anda Kutsal Ateş Reikisine uyumlanmak üzere toplanan ve niyet edenlere”) akmasını, uyumlamanın başarılı olmasını, kutsal enerji ve ışığın tüm evrenle birlikte, benim ve uyumlanacak  Filan oğlu/kızı Filanın da (uyumlanan kişi birden fazla ya da öğretmen ve uyumlanacak kişiler aynı yerde değilse; “Şu anda Kutsal Ateş Reikisine uyumlanmak üzere toplanan ve niyet edenlerin de”) bedenini, benliğini, enerjisini kutsamasını ve hepimizin yolunun aydınlık olmasını diliyorum.”

                   b.      Uyumlanacak kişi/kişiler:

                   “Kalbimi, ruhumu, enerjimi, benliğimi ve bedenimi, Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, tüm rehber ruhlara, baş meleğe ve meleklere açıyor;  evrenin ve benim en yüksek hayrıma olmak üzere, Yüce Yaratıcının kutsal enerjisinin Kutsal Ateş Reikisi enerjisiyle birlikte akarak uyumlamanın başarılı olmasını, bu kutsal enerji ve ışığın, tüm evrenle birlikte, benim bedenimi, benliğimi ve enerjimi de kutsamasını ve yolumun aydınlık olmasını diliyor; Kutsal Ateş Reikisi enerjisine uyumlanmayı kabul ediyorum.”

5.      Uyumlama işlemi 20 dakika sürer ve uyumlanan kişi, Kutsal Ateş Reikisinin tepe çakrasından girerek yavaş yavaş bedenine doğru yayıldığını, geçtiği yerdeki tüm olumsuzlukları, tıkanıklıkları ve hastalıkları temizlediğini, tüm çakralardan ve vücuttaki tüm gözeneklerden çıktığını düşünerek konsantre olur. Bu esnada öğretmen de aynı şekilde Kutsal Ateş Reikisi enerjisinin uyumlanan kişi/kişilerin tamamıyla birlikte kendi bedenini de sarıp sarmaladığını, diğer kişilerle, yaratılmışlarla, gezegenle ve nesnelerle olan olumsuz karmik bağlarını yakarak yok ettiğini ve herkesin kutsanarak kutsal enerjiyle birleştiğini imgeler ve konsantre olur.

6.      Uyumlanma sırasında, vücutta ürperme, aşırı ısınma ya da soğuma görülebileceği gibi, titreme ve kramplar oluşabilir ya da Yüksek Varlıklar görülebilir. Bunlar konsantrasyonu bozmamalıdır.

7.      Uyumlama sonrasında aşağıdaki şekilde teşekkür edilir:

         a.      Öğretmen:

                   “Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, tüm rehber ruhlara, baş meleğe ve meleklere, evrenin ve Filan oğlu/kızı Filanın (uyumlanan kişi birden fazla ya da öğretmen ve uyumlanacak kişiler aynı yerde değilse; “Şu anda Kutsal Ateş Reikisine uyumlananların”)  en yüksek hayrına olmak üzere, Kutsal Ateş Reikisine uyumlanmasında kanal ve tanık olmamı kabul ettikleri, Yüce Yaratıcının kutsal enerjisi ve ışığının tüm evrenle birlikte, benim ve uyumlanan Filan oğlu/kızı Filanın da (uyumlanan kişi birden fazla ya da öğretmen ve uyumlanacak kişiler aynı yerde değilse; “Şu anda Kutsal Ateş Reikisine uyumlananların da”) bedenini, benliğini ve enerjisini kutsayarak, hepimizin yolunu aydınlattığı için teşekkür ediyorum.”

         b.      Uyumlanacak kişi/kişiler:

                   “Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, tüm rehber ruhlara, baş meleğe ve meleklere, Kutsal Ateş Reikisine uyumlanmamı kabul ettikleri, Yüce Yaratıcının kutsal enerjisi ve ışığının, tüm evrenle birlikte, benim bedenimi, benliğimi ve enerjimi de kutsayarak, yolumu aydınlattığı için teşekkür ediyorum.”

8.      21 gün süreyle hayvansal gıda (her tür et, süt ve sütlü ürünler, yumurta, bal), kızartma (hazır patates cipsleri dahil) ve katı yağ yenmez; çay, kahve, neskafe, kola, alkol ve sigara içilmez. Mümkün olduğunca çok su içilir ve hafif yiyecekler yenir.

9.      21 gün süreyle her gece, uyumlamanın yapıldığı saatte, uyumlama şeklinde meditasyon yapılır. Ancak niyet uyulmama niyeti değil, herhangi bir niyet olabilir. (Karmik bağlardan kurtulma, fobilerden kurtulma, hafızanın kuvvetlenmesi, vs.)

10.    21 günlük meditasyon ve arınma sona erdikten sonra uyumlanan kişi/kişiler Kutsal Ateş Reikisi Öğretmenliğini elde etmiş olurlar.

BAŞKALARINA KUTSAL ATEŞ REİKİSİ UYGULAMAK

1.      Sakin ve rahatsız edilmeyeceğin bir yer/oda seç.

2.      Telefonunu kapat, ışığı söndür, kapıyı ört, bir mum yak.

3.      Rahat ve dik oturabileceğin bir koltuğa otur, nefesini dengele, Gassho durumunu al ve düşüncelerini mümkün olduğunca sakinleştir. Mum alevine bakarak şifa göndereceğin kişiyi hayal et. (Burada avuçlarının arasında tutacağın, kişiye ait bir fotoğrafı ya da o kişi yerine koyduğun herhangi bir oyuncağı da kullanabilirsin).

4.      Mum alevinde o kişiyi net olarak değil ama siluet şeklinde, farklı bir ışık ya da renk olarak algılayacaksın. Eğer görme duyun baskın değilse, algılaman herhangi bir tınlama, koku ya da dokunma hissi gibi olabilir.

5.      Bu algılamadan sonra yapacağın en önemli şey eğer daha önce izin almadınsa, o kişiden izin almaktır. Algıladığın ve şifa göndereceğin kişiyi imgeleyen görüntü, ses, koku vs.ye “Filan oğlu/kızı Filan, sana şu konuda Kutsal Ateş Reikisiyle şifa göndermek istiyorum, izin veriyor musun?” diye sor. Mutlaka cevap alacaksın.

6.      Ses olarak evet/hayır diyebileceği gibi, yüzünü sana dönerek kabul ettiğini, arkasını dönerek reddettiğini ya da koku ve dokunma hissini arttırarak kabul ettiğini, azaltarak reddettiğini belirtebilir.

7.      Burada en önemli ve asla unutmaman gereken husus, gönderme yapacağın kişinin iradesine karşı çıkmamak gibi ahlaki ve evrensel bir sorumluluğun olduğudur. Olumlu yanıt alırsan devam et, ancak; yanıt olumsuz olursa, sevgiyle geri çekilip uygulamana son vermen gerekli ve zorunludur.

8.      Yanıttan emin olmazsan, “Filan oğlu/kızı filan, sana Kutsal Ateş Reikisiyle şifa göndermek konusunda fiziksel boyutta senden izin alma fırsatım olmadı. Şu andaki meditasyonda verdiğin yanıtı da tam olarak algılayamadım. Bu nedenle şifayı, evrenin ve senin en yüksek hayrına olmak üzere, serbest iradenle kabul edersen sen, etmezsen ihtiyacı olan birisinin kullanması için evrene gönderiyorum.” diyerek evrene gönder. Reiki enerjisi böylece, kimsenin iradesine karşı gelmeden olumlu ve gerektiğinde kullanılmak üzere evrende kalacaktır.

9.      İstenmeden şifa vermek, evrenin kurallarına aykırı olduğu gibi, yarar da sağlamaz. Unutma ki insanların sağlıklı olmak kadar hasta kalmak hakları da vardır ve bu onların seçimidir.

10.    Kişiden izin aldıktan sonra, niyetini net ve kesin olarak belirt. Niyet belirtmek, enerjiye nedensiz kanal olmamak için önemlidir. Ancak şunu hiçbir zaman unutma Kutsal Ateş Reiki’si sen yönlendiremezsin. O, nereye gideceğini bilir, problemin kaynağını bulur, çözer ve yalnızca en yüksek hayır ve iyilik için çalışır.

11.    Uygulamaya başlamadan önce gassho pozisyonunda, şu şekilde niyet edilir:

“Kalbimi, ruhumu, enerjimi, benliğimi ve bedenimi, Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, tüm rehber ruhlara, baş meleğe ve meleklere açıyor; Yüce Yaratıcının kutsal enerjisinin, Kutsal Ateş Reikisi enerjisiyle birlikte, beni kanal olarak kullanarak, evrenin ve Filan oğlu/kızı Filanın en yüksek hayrına olmak üzere, Filan oğlu/kızı Filana akmasını, şifa seansının başarılı olmasını, şifa seansı süresince ortaya çıkacak negatif enerjilerden fiziksel ve enerji bedenlerimin korunmasını, kutsal enerji ve ışığın, Filan oğlu/kızı Filanın (burada kişiyle ilgili sorun/niyet belirtilir)

a.      Bedenini, benliğini, enerjisini kutsamasını ve hepimizin yolunun aydınlık olmasını diliyorum.

b.      Bedenli bedensiz tüm negatifliklerden arınmasını ve bunlara karşı koruma altına alınmasını diliyorum

c.      Diğer tüm yaratılmışlarla, gezegenle, nesnelerle olan olumsuz karmik bağından kurtulmasını diliyorum.

d.      Egosunu yok ederek, olumlu hale gelmesini diliyorum.

e.      Korkularından kurtulmasını diliyorum.

f.       Bu örnekler değiştirilebilir.

         12.    Niyetini açıkça belirttikten sonra, 20 dakika süreyle mum alevine konsantre ol, zihnini boşalt ve enerji akışını yönlendirmeye çalışma.

         13.    20 dakikanın sonunda aşağıdaki gibi teşekkür et:

                   “Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, tüm rehber ruhlara, baş meleğe ve meleklere, Yüce Yaratıcının kutsal enerjisinin, Kutsal Ateş Reikisi enerjisiyle birlikte, evrenin ve Filan oğlu/kızı Filanın en yüksek hayrına olmak üzere, beni kanal olarak kullanarak Filan oğlu/kızı Filana  akmasından, şifa seansının başarıyla tamamlanmasından, şifa seansı süresince ortaya çıkan negatif enerjilerden fiziksel ve enerji bedenlerimin korunmasından, kutsal enerji ve ışığın, Filan oğlu/kızı Filanla birlikte beni de kutsayarak yolumuzu aydınlatmasından dolayı teşekkür ediyorum.”

14.    Kanser, MS, siroz, vs. gibi kronik hastalıklarda ya da uzun süredir var olan fobi ve kötü alışkanlıklardan kurtulmada, 21 gün süreyle aynı şekilde niyet edilerek şifa aktarılmaya çalışılır.

15.    Kutsal Ateş Reikisi uygulanan bir hastaya aynı anda ve KAR uygulaması üzerinden üç gün geçmeden başka bir Reiki uygulaması/göndermesi yapılamaz.

16.    Bir hastaya aynı anda birden fazla Master KAR enerjisi gönderebilir.

 

 

REİKİ’NİN YAŞAMINIZLA BİRLİKTE TÜM EVRENE BARIŞ, HUZUR, GÜVENLİK VE MUTLULUK GETİRMESİNİ; YÜCE YARATICININ IŞIK VE SEVGİSİNİN HEPİMİZİN ENERJİ VE FİZİK BEDENİNİ DOLDURMASINI DİLİYOR, SAYGI VE SEVGİLERİMİ SUNUYORUM.

 

 
  Bugün 1 ziyaretçi buradaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
İLGİSİZ BİLGİ YETERSİZ, BİLGİSİZ İLGİ TEHLİKELİ, SEVGİSİZ İLGİ VE BİLGİ DEĞERSİZDİR.