İÇİNDEKİ IŞIĞIN FARKINDA OLMAYAN, BAŞKASINDAKİ IŞIĞI NASIL GÖRSÜN?
   
  EVRENSEL ĞRETİLER - EVRENSEL BİLGELİK YOLU
  Kundalini Reiki-3
 

1.      Kundalini Reiki üçüncü aşamaya uyumlama, ikinci aşamaya uyumlanmadan en az beş gün sonra yapılır. Uyumlamada öğretmen tanık ve aracıdır. Uyulmama, Yüce Yaratıcının izniyle, Kundalini Reiki ve Rehber ruhlarınca yapılır. Öğretmen ve öğrenci aynı ortamdalarsa, aşağıda anlattıklarımı birebir uygulayarak aynen; aynı ortamda değillerse,  öğretmen imgeleme, astral, telepati ve durugörü yöntemleriyle, öğrenci aynen uygular.

2.      Öğretmen uyumlanacak kişiyi sakin ve rahatsız edilmeyecekleri bir yere/odaya alır.

3.      Telefonlar kapatılır, ışık söndürülür, kapı örtülür, mümkünse bir mum yakılır. Mum, meditasyon ve uyumlamayı kolaylaştıran temel etkenlerden birisidir.

4.      Uyumlanacak kişi gözleri kapalı, sırtüstü, ayaklar bitişik, kollar iki yanda vücuda bitişik, avuç içleri yukarı bakacak şekilde bir kanepe ya da yatağa uzanır, rahatlar, doğal bir şekilde yavaş yavaş burnundan nefes alır, alırken dilini damağına dayar ve nefesi ağzından verirken de dilini serbest bırakır. (Uyumlama bitene kadar gözler açılmaz).

5.      Öğretmen, öğrencinin başucuna, yüzü öğrenciye dönük olacak şekilde ve dik olarak bir sandalyeye oturur. (Aynı ortamda değillerse, imgeler).

6.      Uyumlanacak kişi şu şekilde niyet eder: “Kalbimi, ruhumu, enerjimi, benliğimi ve bedenimi, Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Kundalini Reiki’ye ve rehber ruhlarına açıyor; Yüce Yaratıcının kutsal enerjisinin Kundalini Reiki üçüncü aşama enerjisiyle birlikte akarak uyumlamanın başarılı olmasını, bu kutsal enerji ve ışığın, tüm evrenle birlikte, benim bedenimi, benliğimi ve enerjimi de kutsamasını ve yolumun aydınlık olmasını diliyor; Kundalini Reiki üçüncü aşamaya ve Kundalini Reiki üçüncü aşamayla birlikte verilecek diğer Reiki enerjilerine uyumlanmayı kabul ediyorum.”

7.      Aynı anda öğretmen de gassho pozisyonunda şu şekilde niyet edecektir: “Kalbimi, ruhumu, enerjimi, benliğimi ve bedenimi, Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Kundalini Reiki’ye ve rehber ruhlarına açıyor; Filan oğlu/kızı Filanın Kundalini Reiki üçüncü aşamaya uyumlanmasında kanal ve tanık olmayı talep ve kabul ediyorum. Bu uyumlama esnasında Yüce Yaratıcının kutsal enerjisinin, Kundalini Reiki üçüncü aşama ve bu aşamayla beraber verilecek diğer Reiki enerjileriyle birlikte, beni kanal olarak kullanarak Filan oğlu/kızı Filana akmasını, uyumlamanın başarılı olmasını, kutsal enerji ve ışığın tüm evrenle birlikte, benim ve uyumlanacak Filan oğlu/kızı Filanın da bedenini, benliğini ve enerjisini kutsamasını, her ikimizin yolunun da aydınlık olmasını diliyorum.”

8.      Öğretmen hafifçe öne doğru eğilir ve ellerini öğrencinin omuzlarına koyar.

9.      Uyumlanacak kişi yatış ve soluma pozisyonunu bozmadan aşağıdaki olguları sırasıyla yaşadığını hayal eder:

a.      Kundalini Reiki enerjisinin hem tepe çakradan girerek, hem de bedenin dışından bedeni çevreleyerek yavaş yavaş aşağıya doğru indiğini;

b.      Sakral çakradan sonra üç kola ayrıldığını, bir kolun kök çakraya gidip, oradan dışarı çıktığını; diğer iki kolun sağlı sollu hızla kasıklara, oradan da bacak ve ayaklara indiğini ve taban çakralarından dışarı çıktığını;

c.      Dıştan aşağıya doğru gelen Kundalini Reiki enerjisinin kök çakradan ve taban çakralarından girerek, yavaş yavaş yukarı doğru çıktığını; bu üç kolun sakral çakrada birleşerek, taç çakraya doğru yükseldiğini ve oradan da bir fıskiye gibi dışarı çıktığını; aynı anda, içten çıkan enerjinin yukarı dönüp, vücudu çevreleyerek taç çakraya doğru yükseldiğini ve buradan tekrar içeri girdiğini.

10.    Yukarıda 9ncu maddede anlatılan işlemleri iki kez daha tekrarlanır. Ancak üçüncü tekrarın sonunda Kundalini Reiki’nin taç çakrandan fışkırarak çıktığı değil, dışarıdan içeriye dönen enerjiyle birleşerek tüm vücudu doldurduğu ve bu vücut içindeki bu dolaşımın devam ettiği hayal edilir.

11.    Uyumlanan kişi 9 ve 10ncu maddelerde belirtilenleri yaparken, öğretmen de kendi aurasının öğrencinin aurasıyla birleştiğini, tanrısal ışığın Kundalini Reiki enerjisi ve onunla birlikte gelen Durum ve Kalite İyileştirme Reiki’si, Pırlanta Reiki, Kristal Reiki, DNA Reiki’si, Doğum Travması Reiki’si, Konum Reiki’si, Geçmiş Hayat Reiki’si enerjileriyle kendi bedenini kanal olarak kullanarak uyumlanacak kişinin taç çakrasına aktığını, rengarenk parıldayıp, uçuşarak öğrencinin aurasını, enerji bedenini ve çakralarını doldurduğunu, öğrencinin meridyenlerinin açıldığını ve enerjinin bu kanallardan düzgün şekilde aktığını hayal eder.

12.    İşlem üç kez tekrarlandıktan sonra, hem öğretmen hem öğrenci bir dakika süreyle nefeslerini dengelerler.

13.    Uyumlanan kişi şu şekilde teşekkür eder: “Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Kundalini Reiki’ye ve rehber ruhlarına, Kundalini Reiki üçüncü aşamaya uyumlanmamı kabul ettikleri, Yüce Yaratıcının kutsal enerjisi ve ışığının, tüm evrenle birlikte, benim bedenimi, benliğimi ve enerjimi de kutsayarak, yolumu aydınlattığı için teşekkür ediyorum.”

14.    Aynı anda öğretmen ayağa kalkar ve sağ elinin işaret parmağıyla, kendi taç çakrasının 4-5cm. üzerinden başlayıp, yerde bitecek şekilde, uyumlanacak kişiyle kendi arasına Usui Reiki 5nci sembolü çizer ve gassho pozisyonu alarak şu şekilde teşekkür eder: “Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Kundalini Reiki’ye ve rehber ruhlarına, Filan oğlu/kızı Filanın Kundalini Reiki üçüncü aşamaya uyumlanmasında kanal ve tanık olmamı kabul ettikleri, Yüce Yaratıcının kutsal enerjisi ve ışığının tüm evrenle birlikte, benim ve uyumlanan Filan oğlu/kızı Filanın da bedenini, benliğini ve enerjisini kutsayarak, her ikimizin yolun da aydınlattığı için teşekkür ediyorum.”

         15.    Niyetle başlayıp, teşekkürle sona eren bu uyumlama 25 dakika sürer ve bu süre içinde uyumlanan kişi vücudunda, ısı değişikliği, titreme, içten gelen ürperti, görünmeyen bir şey ya da kişi tarafından gözetleniyormuş ya da dokunuluyormuş gibi bir his, değişik koku, renk ve görüntüler algılayabilir ya da hiçbir şey hissetmeyebilir. Bu algılamalar, uyumlanacak kişiyi korkutup, konsantrasyonunu bozmamalıdır.

         KUNDALİNİ REİKİ MASTER OLARAK ŞİFA UYGULAMA

         Kundalini Reiki üçüncü aşamada herhangi birine şifa verileceği zaman aşağıdaki yöntemler uygulanabilir:

1.           Hasta yanında değilse, hastalığın durumu ve özelliğine göre;

a.      3-5 dakika Kundalini Reiki enerjisi gönderilebilir.

b.      3-5 dakika Pırlanta Reiki enerjisi gönderilebilir.

c.      21 gün süreyle 3-5 dakika DNA Reiki enerjisi gönderilebilir.

d.      3-5 dakika Doğum Travması Reiki’si enerjisi gönderilebilir.

e.      3-5 dakika Konum Reiki’si enerjisi gönderilebilir.

f.       Birer gün arayla üç gün 3-5 dakika Geçmiş Hayat Reiki’si enerjisi gönderilebilir.

g.      3-5 dakika Durum ve Kalite İyileştirme Reiki’si enerjisi gönderilebilir.

h.      Master yukarıdakilerin değişik kombinasyonlarını uygulayabilir.

         2.      Hasta yanındaysa, hastalığın durumu ve özelliğine göre:

a.      3-5 dakika Kundalini Reiki enerjisi uygulanabilir.

b.      3-5 dakika Pırlanta Reiki enerjisi uygulanabilir.

c.      21 gün süreyle 3-5 dakika DNA Reiki enerjisi uygulanabilir.

d.      3-5 dakika Doğum Travması Reiki’si enerjisi uygulanabilir.

e.      3-5 dakika Konum Reiki’si enerjisi uygulanabilir.

f.       Birer gün arayla üç gün 3-5 dakika Geçmiş Hayat Reiki’si enerjisi uygulanabilir.

g.      3-5 dakika Durum ve Kalite İyileştirme Reiki’si enerjisi uygulanabilir.

 h.      Ağır ve kronik olaylarda, üçer dakika süreyle peş peşe Durum ve Kalite İyileştirmesi Reiki’si, Doğum Travması Reiki’si, Konum Reiki’si, Geçmiş Hayat Reiki’si, DNA Reiki’si uygulanabilir.

i.       Daha ağır ve kronik olaylarda, üçer dakika süreyle peş peşe Durum ve Kalite İyileştirmesi Reiki’si, Doğum Travması Reiki’si, Konum Reiki’si, Geçmiş Hayat Reiki’si, DNA Reiki’si, 24 saat sonra 3-5 dakika Kristal Reiki uygulanabilir.

ÖNEMLİ: KUNDALİNİ REİKİ’YLE BAŞKALARINA ŞİFA VERMEDEN ÖNCE, KENDİNE ÜÇER DAKİKA SÜREYLE PEŞ PEŞE DOĞUM TRAVMASI REİKİ’Sİ, DNA REİKİ’Sİ, GEÇMİŞ HAYAT REİKİ’Sİ, KONUM REİKİ’Sİ VE KRİSTAL REİKİ’YLE ŞİFA VEREREK HEM KENDİNİ KORUMA ALTINA AL, HEM DE GÜCÜNÜ ARTTIR.

         PIRLANTA REİKİ

         1.      Kundalini Reiki enerjisinin fayda ettiği her şeye şifa verebildiği gibi, karmik bağların temizlenmesinde ve bilinçaltına itilmiş, gizli kalmış, çözümlenememiş sorunlarda da kullanılabilir.

         2.      Hem yakında, hem uzakta olanlara şifa verilebilir.

3.      Şifaya başlamadan önce şu şekilde niyet edilir: Kalbimi, ruhumu, enerjimi, benliğimi ve bedenimi, Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Pırlanta Reiki’ye ve rehber ruhlarına açıyor; Filan oğlu/kızı Filanın mevcut rahatsızlıklarının giderilmesinde Yüce Yaratıcının kutsal enerjisinin Pırlanta Reiki enerjisiyle birlikte beni kanal olarak kullanıp bu kişiye akmasını; Yüce Yaratıcının kutsal enerji ve ışığıyla, Pırlanta Reiki enerjisinin bu kişinin hastalık ve rahatsızlıklarına şifa verirken, tüm evrenle birlikte, her ikimizin bedenini, benliğini ve enerjisini de kutsamasını, yolumuzun aydınlık olmasını diliyorum.”

4.      Yakından şifa şu şekilde uygulanır:

a.      Niyet edildikten sonra eller hastanın şakaklarına ya da omuzlarına konur.

b.      Pırlanta Reiki düşünülür ve enerjinin akmaya başladığı hissedildiğinde rahatlanır ve enerji, kendi istediği şekilde, istediği yere, istediği kadar akmaya bırakılır.

c.      Bir süre sonra (3-5 dakika), enerji akışının durduğu ve bedenin yorulduğu hissedilir. Bu, şifa seansı bitti demektir. Ancak; Pırlanta Reiki’nin iyileştirici gücü, hastada çalışmaya devam edecektir. Eller hastanın üzerinden çekilir ve aşağıda 6ncı maddede belirtildiği şekilde teşekkür edilir.

d.      Ağır ya da kronik olaylarda üst üste üç gün uygulanır.

         5.      Uzaktan şifa şu şekilde uygulanır:

a.      Her iki avuç içine işaret parmaklarıyla “Filan tarih doğumlu, Filan oğlu/kızı Filanın şu rahatsızlığının şifa bulması” diye yazılıp, gassho pozisyonunda niyet edilir ve ellerin pozisyonu seans sonuna kadar bozulmaz.

b.      Pırlanta Reiki düşünülür ve enerjinin akmaya başladığı hissedildiğinde rahatlanır ve enerji kendi istediği şekilde, istediği yere, istediği kadar akmaya bırakılır.

c.      Bir süre sonra (3-5 dakika), enerji akışının durduğu ve bedenin yorulduğu hissedilir. Bu, şifa seansı bitti demektir. Ancak; Pırlanta Reiki’nin iyileştirici gücü, hastada çalışmaya devam edecektir.

d.      Ağır ya da kronik olaylarda üst üste üç gün uygulanır.

6.      Şu şekilde teşekkür edilir: “Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Pırlanta Reiki’ye ve rehber ruhlarına, Filan oğlu/kızı Filanın mevcut rahatsızlıklarının giderilmesinde kanal olmamı kabul ettikleri; Yüce Yaratıcının kutsal enerji ve ışığıyla, Pırlanta Reiki enerjisinin, bu kişinin hastalık ve rahatsızlıklarına şifa verirken, tüm evrenle birlikte, her ikimizin bedenini, benliğini ve enerjisini kutsayarak, yolumuzu aydınlattığı için teşekkür ediyorum.”

DNA REİKİ

1.      Her türlü genetik hastalık ve olumsuzluğun iyileştirilmesinde ve DNA’nın güçlendirilmesinde kullanılabilir.

         2.      Hem yakında, hem uzakta olanlara şifa verilebilir.

3.      Şifaya başlamadan önce şu şekilde niyet edilir: Kalbimi, ruhumu, enerjimi, benliğimi ve bedenimi, Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, DNA Reiki’ye ve rehber ruhlarına açıyor; Filan oğlu/kızı Filanın mevcut rahatsızlıklarının giderilmesinde Yüce Yaratıcının kutsal enerjisinin DNA Reiki enerjisiyle birlikte beni kanal olarak kullanıp bu kişiye akmasını; Yüce Yaratıcının kutsal enerji ve ışığıyla, DNA Reiki enerjisinin bu kişinin hastalık ve rahatsızlıklarına şifa verirken, tüm evrenle birlikte, her ikimizin bedenini, benliğini ve enerjisini de kutsamasını, yolumuzun aydınlık olmasını diliyorum.”

4.      Yakından şifa şu şekilde uygulanır:

a.      Niyet edildikten sonra eller hastanın şakaklarına ya da omuzlarına konur.

b.      DNA Reiki düşünülür ve enerjinin akmaya başladığı hissedildiğinde rahatlanır ve enerji, kendi istediği şekilde, istediği yere, istediği kadar akmaya bırakılır.

c.      Bir süre sonra (3-5 dakika), enerji akışının durduğu ve bedenin yorulduğu hissedilir. Bu, şifa seansı bitti demektir. Ancak; DNA Reiki’nin iyileştirici gücü, hastada çalışmaya devam edecektir. Eller hastanın üzerinden çekilir ve aşağıda 6ncı maddede belirtildiği şekilde teşekkür edilir.

d.      21 gün süreyle her gün aynı saatte uygulanır.

e.      Ağır ya da kronik olaylarda 63 gün uygulanır.

         5.      Uzaktan şifa şu şekilde uygulanır:

a.      Her iki avuç içine işaret parmaklarıyla “Filan tarih doğumlu, Filan oğlu/kızı Filanın şu rahatsızlığının şifa bulması” diye yazılıp, gassho pozisyonunda niyet edilir ve ellerin pozisyonu seans sonuna kadar bozulmaz.

b.      DNA Reiki düşünülür ve enerjinin akmaya başladığı hissedildiğinde rahatlanır ve enerji kendi istediği şekilde, istediği yere, istediği kadar akmaya bırakılır.

c.      Bir süre sonra (3-5 dakika), enerji akışının durduğu ve bedenin yorulduğu hissedilir. Bu, şifa seansı bitti demektir. Ancak; DNA Reiki’nin iyileştirici gücü, hastada çalışmaya devam edecektir.

d.      21 gün süreyle her gün aynı saatte uygulanır.

e.      Ağır ya da kronik olaylarda 63 gün uygulanır.

6.      Şu şekilde teşekkür edilir: “Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, DNA Reiki’ye ve rehber ruhlarına, Filan oğlu/kızı Filanın mevcut rahatsızlıklarının giderilmesinde kanal olmamı kabul ettikleri; Yüce Yaratıcının kutsal enerji ve ışığıyla, DNA Reiki enerjisinin, bu kişinin hastalık ve rahatsızlıklarına şifa verirken, tüm evrenle birlikte, her ikimizin bedenini, benliğini ve enerjisini kutsayarak, yolumuzu aydınlattığı için teşekkür ediyorum.”

DOĞUM TRAVMASI REİKİ’Sİ

1.      Doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası üç gün içinde kişinin benlik ve enerji bedeninde meydana gelen, bilinçaltına itilmiş korku ve travmaların çözümlenip, iyileştirilmesinde kullanılabilir. Örneğin, doğum anında kordon dolanması nedeniyle ölüm tehlikesi atlatmış bir kişinin duyduğu kapalı yer, boğulma, sıkı ve dar giysiler giyememe gibi korkuların giderilmesinde Durum ve Kalite İyileştirmesi Reiki’si, Doğum Travması Reiki’si, Konum Reiki’si, Geçmiş Hayat Reiki’si, DNA Reiki’si, 24 saat sonra Kristal Reiki birlikte kullanılarak yardımcı olunabilir.

         2.      Hem yakında, hem uzakta olanlara şifa verilebilir.

3.      Şifaya başlamadan önce şu şekilde niyet edilir: Kalbimi, ruhumu, enerjimi, benliğimi ve bedenimi, Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Doğum Travması Reiki’sine ve rehber ruhlarına açıyor; Filan oğlu/kızı Filanın mevcut rahatsızlıklarının giderilmesinde Yüce Yaratıcının kutsal enerjisinin Doğum Travması Reiki’si enerjisiyle birlikte beni kanal olarak kullanıp bu kişiye akmasını; Yüce Yaratıcının kutsal enerji ve ışığıyla, Doğum Travması Reiki’si enerjisinin bu kişinin hastalık ve rahatsızlıklarına şifa verirken, tüm evrenle birlikte, her ikimizin bedenini, benliğini ve enerjisini de kutsamasını, yolumuzun aydınlık olmasını diliyorum.”

4.      Yakından şifa şu şekilde uygulanır:

a.      Niyet edildikten sonra eller hastanın şakaklarına ya da omuzlarına konur.

b.      Doğum Travması Reiki’si düşünülür ve enerjinin akmaya başladığı hissedildiğinde rahatlanır ve enerji, kendi istediği şekilde, istediği yere, istediği kadar akmaya bırakılır.

c.      Bir süre sonra (3-5 dakika), enerji akışının durduğu ve bedenin yorulduğu hissedilir. Bu, şifa seansı bitti demektir. Ancak; Doğum Travması Reiki’sinin iyileştirici gücü, hastada çalışmaya devam edecektir. Eller hastanın üzerinden çekilir ve aşağıda 6ncı maddede belirtildiği şekilde teşekkür edilir.

d.      Ağır ya da kronik olaylarda üst üste üç gün uygulanır.

         5.      Uzaktan şifa şu şekilde uygulanır:

a.      Her iki avuç içine işaret parmaklarıyla “Filan tarih doğumlu, Filan oğlu/kızı Filanın şu rahatsızlığının şifa bulması” diye yazılıp, gassho pozisyonunda niyet edilir ve ellerin pozisyonu seans sonuna kadar bozulmaz.

b.      Doğum Travması Reiki’si düşünülür ve enerjinin akmaya başladığı hissedildiğinde rahatlanır ve enerji kendi istediği şekilde, istediği yere, istediği kadar akmaya bırakılır.

c.      Bir süre sonra (3-5 dakika), enerji akışının durduğu ve bedenin yorulduğu hissedilir. Bu, şifa seansı bitti demektir. Ancak; Doğum Travması Reiki’sinin iyileştirici gücü, hastada çalışmaya devam edecektir.

d.      Ağır ya da kronik olaylarda üst üste üç gün uygulanır.

6.      Şu şekilde teşekkür edilir: “Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Doğum Travması Reiki’sine ve rehber ruhlarına, Filan oğlu/kızı Filanın mevcut rahatsızlıklarının giderilmesinde kanal olmamı kabul ettikleri; Yüce Yaratıcının kutsal enerji ve ışığıyla, Doğum Travması Reiki’si enerjisinin, bu kişinin hastalık ve rahatsızlıklarına şifa verirken, tüm evrenle birlikte, her ikimizin bedenini, benliğini ve enerjisini kutsayarak, yolumuzu aydınlattığı için teşekkür ediyorum.”

KONUM REİKİ’Sİ

1.      Kişilerin birbirleriyle, başka canlılarla, gezegenle, herhangi bir olayla ya da yerle aralarında yarattıkları olumsuz karmik bağların temizlenmesinde, olumlu iletişimin güçlendirilmesinde kullanılabilir.

         2.      Hem yakında, hem uzakta olanlara şifa verilebilir.

3.      Şifaya başlamadan önce şu şekilde niyet edilir: Kalbimi, ruhumu, enerjimi, benliğimi ve bedenimi, Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Konum Reiki’sine ve rehber ruhlarına açıyor; Filan oğlu/kızı Filanın mevcut rahatsızlıklarının giderilmesinde Yüce Yaratıcının kutsal enerjisinin Konum Reiki’si enerjisiyle birlikte beni kanal olarak kullanıp bu kişiye akmasını; Yüce Yaratıcının kutsal enerji ve ışığıyla, Konum Reiki’si enerjisinin bu kişinin hastalık ve rahatsızlıklarına şifa verirken, tüm evrenle birlikte, her ikimizin bedenini, benliğini ve enerjisini de kutsamasını, yolumuzun aydınlık olmasını diliyorum.”

4.      Yakından şifa şu şekilde uygulanır:

a.      Niyet edildikten sonra eller hastanın şakaklarına ya da omuzlarına konur.

b.      Konum Reiki’si düşünülür ve enerjinin akmaya başladığı hissedildiğinde rahatlanır ve enerji, kendi istediği şekilde, istediği yere, istediği kadar akmaya bırakılır.

c.      Bir süre sonra (3-5 dakika), enerji akışının durduğu ve bedenin yorulduğu hissedilir. Bu, şifa seansı bitti demektir. Ancak; Konum Reiki’sinin iyileştirici gücü, hastada çalışmaya devam edecektir. Eller hastanın üzerinden çekilir ve aşağıda 6ncı maddede belirtildiği şekilde teşekkür edilir.

d.      Ağır ya da kronik olaylarda üst üste üç gün uygulanır.

         5.      Uzaktan şifa şu şekilde uygulanır:

a.      Her iki avuç içine işaret parmaklarıyla “Filan tarih doğumlu, Filan oğlu/kızı Filanın şu rahatsızlığının şifa bulması” diye yazılıp, gassho pozisyonunda niyet edilir ve ellerin pozisyonu seans sonuna kadar bozulmaz.

b.      Konum Reiki’si düşünülür ve enerjinin akmaya başladığı hissedildiğinde rahatlanır ve enerji kendi istediği şekilde, istediği yere, istediği kadar akmaya bırakılır.

c.      Bir süre sonra (3-5 dakika), enerji akışının durduğu ve bedenin yorulduğu hissedilir. Bu, şifa seansı bitti demektir. Ancak; Konum Reiki’sinin iyileştirici gücü, hastada çalışmaya devam edecektir.

d.      Ağır ya da kronik olaylarda üst üste üç gün uygulanır.

6.      Şu şekilde teşekkür edilir: “Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Konum Reiki’sine ve rehber ruhlarına, Filan oğlu/kızı Filanın mevcut rahatsızlıklarının giderilmesinde kanal olmamı kabul ettikleri; Yüce Yaratıcının kutsal enerji ve ışığıyla, Konum Reiki’si enerjisinin, bu kişinin hastalık ve rahatsızlıklarına şifa verirken, tüm evrenle birlikte, her ikimizin bedenini, benliğini ve enerjisini kutsayarak, yolumuzu aydınlattığı için teşekkür ediyorum.”

GEÇMİŞ HAYAT REİKİ’Sİ

1.      Doğumdan bir gün sonrasından başlayarak yaşanan olumsuzlukların giderilmesinde kullanılabilir.

         2.      Hem yakında, hem uzakta olanlara şifa verilebilir.

3.      Şifaya başlamadan önce şu şekilde niyet edilir: Kalbimi, ruhumu, enerjimi, benliğimi ve bedenimi, Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Geçmiş Hayat Reiki’sine ve rehber ruhlarına açıyor; Filan oğlu/kızı Filanın mevcut rahatsızlıklarının giderilmesinde Yüce Yaratıcının kutsal enerjisinin Geçmiş Hayat Reiki’si enerjisiyle birlikte beni kanal olarak kullanıp bu kişiye akmasını; Yüce Yaratıcının kutsal enerji ve ışığıyla, Geçmiş Hayat Reiki’si enerjisinin bu kişinin hastalık ve rahatsızlıklarına şifa verirken, tüm evrenle birlikte, her ikimizin bedenini, benliğini ve enerjisini de kutsamasını, yolumuzun aydınlık olmasını diliyorum.”

4.      Yakından şifa şu şekilde uygulanır:

a.      Niyet edildikten sonra eller hastanın şakaklarına ya da omuzlarına konur.

b.      Geçmiş Hayat Reiki’si düşünülür ve enerjinin akmaya başladığı hissedildiğinde rahatlanır ve enerji, kendi istediği şekilde, istediği yere, istediği kadar akmaya bırakılır.

c.      Bir süre sonra (3-5 dakika), enerji akışının durduğu ve bedenin yorulduğu hissedilir. Bu, şifa seansı bitti demektir. Ancak; Geçmiş Hayat Reiki’sinin iyileştirici gücü, hastada çalışmaya devam edecektir. Eller hastanın üzerinden çekilir ve aşağıda 6ncı maddede belirtildiği şekilde teşekkür edilir.

d.      Ağır ya da kronik olaylarda üst üste üç gün uygulanır.

         5.      Uzaktan şifa şu şekilde uygulanır:

a.      Her iki avuç içine işaret parmaklarıyla “Filan tarih doğumlu, Filan oğlu/kızı Filanın şu rahatsızlığının şifa bulması” diye yazılıp, gassho pozisyonunda niyet edilir ve ellerin pozisyonu seans sonuna kadar bozulmaz.

b.      Konum Reiki’si düşünülür ve enerjinin akmaya başladığı hissedildiğinde rahatlanır ve enerji kendi istediği şekilde, istediği yere, istediği kadar akmaya bırakılır.

c.      Bir süre sonra (3-5 dakika), enerji akışının durduğu ve bedenin yorulduğu hissedilir. Bu, şifa seansı bitti demektir. Ancak; Geçmiş Hayat Reiki’sinin iyileştirici gücü, hastada çalışmaya devam edecektir.

d.      Ağır ya da kronik olaylarda üst üste üç gün uygulanır.

6.      Şu şekilde teşekkür edilir: “Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Geçmiş Hayat Reiki’sine ve rehber ruhlarına, Filan oğlu/kızı Filanın mevcut rahatsızlıklarının giderilmesinde kanal olmamı kabul ettikleri; Yüce Yaratıcının kutsal enerji ve ışığıyla, Geçmiş Hayat Reiki’si enerjisinin, bu kişinin hastalık ve rahatsızlıklarına şifa verirken, tüm evrenle birlikte, her ikimizin bedenini, benliğini ve enerjisini kutsayarak, yolumuzu aydınlattığı için teşekkür ediyorum.”

DURUM VE KALİTE İYİLEŞTİRME REİKİ’Sİ

1.      Her türlü davranış bozukluğu, uyumsuzluk, iletişimsizlik ve karakter özelliğinin iyileştirilmesi için kullanılabilir.

         2.      Yalnız yakında olanlara şifa verilebilir.

3.      Şifaya başlamadan önce şu şekilde niyet edilir: Kalbimi, ruhumu, enerjimi, benliğimi ve bedenimi, Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Durum ve Kalite İyileştirme Reiki’sine ve rehber ruhlarına açıyor; Filan oğlu/kızı Filanın mevcut rahatsızlıklarının giderilmesinde Yüce Yaratıcının kutsal enerjisinin Durum ve Kalite İyileştirme Reiki’si enerjisiyle birlikte beni kanal olarak kullanıp bu kişiye akmasını; Yüce Yaratıcının kutsal enerji ve ışığıyla, Durum ve Kalite İyileştirme Reiki’si enerjisinin bu kişinin hastalık ve rahatsızlıklarına şifa verirken, tüm evrenle birlikte, her ikimizin bedenini, benliğini ve enerjisini de kutsamasını, yolumuzun aydınlık olmasını diliyorum.”

4.      Yakından şifa şu şekilde uygulanır:

a.      Niyet edildikten sonra eller hastanın şakaklarına ya da omuzlarına konur.

b.      Durum ve Kalite İyileştirme Reiki’si düşünülür ve enerjinin akmaya başladığı hissedildiğinde rahatlanır ve enerji, kendi istediği şekilde, istediği yere, istediği kadar akmaya bırakılır.

c.      Bir süre sonra (3-5 dakika), enerji akışının durduğu ve bedenin yorulduğu hissedilir. Bu, şifa seansı bitti demektir. Ancak; Durum ve Kalite İyileştirme Reiki’sinin iyileştirici gücü, hastada çalışmaya devam edecektir. Eller hastanın üzerinden çekilir ve aşağıda 5nci maddede belirtildiği şekilde teşekkür edilir.

d.      Ağır ya da kronik olaylarda üst üste üç gün uygulanır.

5.      Şu şekilde teşekkür edilir: “Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Durum ve Kalite İyileştirme Reiki’sine ve rehber ruhlarına, Filan oğlu/kızı Filanın mevcut rahatsızlıklarının giderilmesinde kanal olmamı kabul ettikleri; Yüce Yaratıcının kutsal enerji ve ışığıyla, Durum ve Kalite İyileştirme Reiki’si enerjisinin, bu kişinin hastalık ve rahatsızlıklarına şifa verirken, tüm evrenle birlikte, her ikimizin bedenini, benliğini ve enerjisini kutsayarak, yolumuzu aydınlattığı için teşekkür ediyorum.”

 KRİSTAL REİKİ

1.      Her türlü psikolojik rahatsızlığın iyileştirilmesinde, kırık, çıkık ve diğer iskelet ve kas problemlerinin tedavisinde, fiziksel ve ruhsal travmaların çözümünde kullanılabilir.

         2.      Yalnız yakında olanlara şifa verilebilir.

3.      Şifaya başlamadan önce şu şekilde niyet edilir: Kalbimi, ruhumu, enerjimi, benliğimi ve bedenimi, Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Kristal Reiki’ye ve rehber ruhlarına açıyor; Filan oğlu/kızı Filanın mevcut rahatsızlıklarının giderilmesinde Yüce Yaratıcının kutsal enerjisinin Kristal Reiki enerjisiyle birlikte beni kanal olarak kullanıp bu kişiye akmasını; Yüce Yaratıcının kutsal enerji ve ışığıyla, Kristal Reiki enerjisinin bu kişinin hastalık ve rahatsızlıklarına şifa verirken, tüm evrenle birlikte, her ikimizin bedenini, benliğini ve enerjisini de kutsamasını, yolumuzun aydınlık olmasını diliyorum.”

4.      Yakından şifa şu şekilde uygulanır:

a.      Niyet edildikten sonra eller hastanın şakaklarına ya da omuzlarına konur.

b.      Kristal Reiki düşünülür ve enerjinin akmaya başladığı hissedildiğinde rahatlanır ve enerji, kendi istediği şekilde, istediği yere, istediği kadar akmaya bırakılır.

c.      15 dakika süreyle enerji akışına kanal olunur. Bu süre sonunda eller hastanın üzerinden çekilir ve aşağıda 5nci maddede belirtildiği şekilde teşekkür edilir.

d.      10 dakika beklenir, tekrar niyet edilir ve “a, b, c” fıkraları tekrarlanır.

e.      Ağır ya da kronik olaylarda üst üste üç gün uygulanır.

5.      Şu şekilde teşekkür edilir: “Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Kristal Reiki’ye ve rehber ruhlarına, Filan oğlu/kızı Filanın mevcut rahatsızlıklarının giderilmesinde kanal olmamı kabul ettikleri; Yüce Yaratıcının kutsal enerji ve ışığıyla, Kristal Reiki enerjisinin, bu kişinin hastalık ve rahatsızlıklarına şifa verirken, tüm evrenle birlikte, her ikimizin bedenini, benliğini ve enerjisini kutsayarak, yolumuzu aydınlattığı için teşekkür ediyorum.”

 
  Bugün 1 ziyaretçi buradaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
İLGİSİZ BİLGİ YETERSİZ, BİLGİSİZ İLGİ TEHLİKELİ, SEVGİSİZ İLGİ VE BİLGİ DEĞERSİZDİR.