İÇİNDEKİ IŞIĞIN FARKINDA OLMAYAN, BAŞKASINDAKİ IŞIĞI NASIL GÖRSÜN?
   
  EVRENSEL ĞRETİLER - EVRENSEL BİLGELİK YOLU
  Usui Reiki-2
 

Usui Reiki ikinci aşamayı birinci aşamadan ayıran temel özellik sembollerin kullanılmasıdır. Diğer farklarını şöyle özetleyebiliriz:

1.      Reiki enerjisini zaman ve mekân kavramını ortadan kaldırarak uzaklara da gönderilebilmek.

2.      Fiziksel ve esiri (eterik) bedenin ötesine de Reiki uygulayabilmek.

3.      Soyut konulara da Reiki verebilmek.

Bu aşamada, uzaktaki kişilere, nesnelere, soyut konulara gönderme yaparken ya da karmik çalışmalarda dilersen kullanabileceğin sembolleri de öğreneceksin.

Reiki uygulamasında sembol kullanmak zorunlu ve gerekli değildir. Bununla birlikte, iki ve üçüncü aşamalardan itibaren verilen semboller ve bunları aktif hale getiren uyumlamalar, Reiki iyileştirme sistemine güç ve çok yönlülük katar.

Reiki sembolleri kutsal ve gizlidir. Semboller, sadece Usui Reiki iki/üçüncü aşamada olanlar ve daha yüksek Reiki uyumlaması alanlarda çalışır.

Gizliliği iki yönlü olarak düşün:

1.      Bu sembolleri gizli tutarak, kişisel anlamda onlara olan saygını gösterir ve sembollerin etkisini arttırırsın.

2.      Sembollerin gücü uyumlamadan geldiğinden, uyumlanmamış birine bunları göstererek kavram karmaşasına neden olursun.

Birçok Reiki sembolü, herhangi bir Japonca sözlükte bulunabilecek, Japon Kanji karakterlerinden meydana gelmiştir. Örneğin bu aşamada öğreneceğin üçüncü sembol ve üçüncü aşamada öğreneceğin dördüncü sembol hem ismen, hem de çiziliş şekilleriyle tamamen Japon karakterlerinden oluşurken, yine bu aşamada öğreneceğin bir ve ikinci semboller isimleri bakımından Japonca olmakla birlikte, Şaman kaynaklarından ya da Sanskrit ve Kanji şekillerinin kombinasyonundan elde edilmişlerdir.

Reiki sembollerinin kutsallığıysa, transandantal olmalarından kaynaklanır. Çünkü Reiki sembolleri diğer birçok sembolün yaptığı gibi, sadece bilinçaltına etki etmekle kalmaz, aynı zamanda Tanrısal Bilinçle de doğrudan bağlantılıdır ve güçlerini çizim şekillerinden değil, uyumlama anında kendilerine bağlanan evrensel enerjilerden alırlar.

Sana bu sembolleri gösterip, onlar için uyumlamanı yaptığımda, sembolün şekliyle, temsil ettiği metafizik ve evrensel enerjiler arasında bir bağ kurulur ve bu enerjiler evrenden aşağıya doğru akıp, taç çakrandan girerek ilgili sembole bağlanırlar. Başka bir deyişle, sen sembolü her düşündüğünde, sembolün temsil ettiği enerji otomatik olarak akmaya başlayacaktır.

İkinci aşamaya uyumlanıp, Reiki sembollerini kullanmaya başladığında, Rei ya da Tanrısal Bilinç, Reiki Enerji fonksiyonlarının yönünü değiştirerek yanıt verir. Bu işlem seninle Tanrı arasındaki kutsal ya da ilahi anlaşmaya bağlı olarak gerçekleşir. Sembolleri harekete geçirmen için özel bir duruma geçmene gerek yoktur, semboller otomatik olarak harekete geçerler.

Reiki sembollerini yüksek seviyedeki bilincin kapılarını açan anahtarlar ya da bastığında otomatik olarak özgün sonuçlar elde edebileceğin düğmeler olarak düşünebilirsin. Bununla birlikte, Reiki sembollerinin kendi enerjileri, bilinçleri vardır ve üzerlerinde meditasyon yapmak mümkündür. Dolayısıyla sembollerle deneyim yaşamakta kendini özgür hissedebilir ve farklı kullanım alanları keşfedebilirsin.

Reiki sembollerini aktive etmek için:

1.       Parmağınla ya da avuç içi çakrandan çıktığını hayal ettiğin bir ışıkla avucunu hareket ettirerek hastanın üzerine çizebileceğin gibi; kendi önüne, havaya ya da sağ elinle sol avucuna da çizebilirsin.

2.      İçinden isimlerini tekrarlayabilir ya da Reiki2 ve daha üst seviyelerde kişilerin bulunduğu ortamlarda, isimlerini yüksek sesle söyleyebilirsin.

3.      Sembolü zihninde canlandırabilir ya da kendini onu çizerken hayal edebilirsin.

Unutma!.. Burada önemli olan niyettir. Sembolü aktif hale getirmek için niyetlenmek yeterlidir. Aslında birinci aşamaya uyumlanman esnasında bu semboller aurana yerleştirilmişti. Birinci aşamada doğrudan uygulamayla şifa verirken bile, bu semboller ellerin aracılığıyla aslında zaten yönlendirilmekteydiler. Ancak birinci aşamada sembollerin şeklini ve adlarını bilmediğinden sadece onlara müdahale edemiyordun.

3

 
Birinci Sembol: Cho-Ku-Rei/(Çokurey)Güç Sembolü (Resim Galersi'ne bak)

Reiki gücünü arttırmak ya da bu gücü özel bir bölgeye odaklamak için kullanılan bu sembolün anlamı, “Evrenin Tüm Gücünü Buraya Koy” dur. Bu sembolü kullanırken izin almaya gerek yoktur. Hareket halindeki araç, ameliyat anındaki hasta, herhangi bir alet ya da araç kullanan kişiler hariç her kese, her yere, her şeye çizilebilir ve aşağıdaki amaçlarla kullanılır:

1.  Reiki uygulamasına başlarken gücü arttırmak, bitiminde de tedaviyi ve verilen enerjileri sabitlemek.

2.  Herhangi bir mekândaki negatif enerjileri temizlemek için, dört tarafa, yere ve tavana ikinci sembolle birlikte çizilerek.

3.       Kendini, sevdiklerini, arabanı ya da senin için değerli herhangi bir şeyi bedenli/bedensiz tüm negatif enerjilerden ve etkilerden korumak.

4.       Kendini, sevdiklerini, arabanı ya da senin için değerli herhangi bir şeyi bedenli/bedensiz tüm negatif enerjilerden ve etkilerden arındırmak.

5.      Herhangi bir nedenle çalışmayan aletlerin çalıştırılmasında, açılamayan kapı kilidi, kavanoz kapağı vs. gibi şeylerin açılmasında yardımcı olarak.

6.      Meditasyonlarda güç arttırıcı olarak.

7.      Fiziksel ve mental göndermelerde, sağ elle sol avuç içine çizilerek.

8.      Mental uygulamalarda sağ el işaret parmağı ya da avuç içiyle tepe çakranın bir karış kadar üzerine çizilerek.

9.     Fiziksel uygulamalarda hastalıklı bölgeye temizleme yaparken, temizleme yapamayacağın durum ve ortamlarda hastalıklı bölge üzerine zihinden çizilip, teyit edilerek. (Bu durumda, teyitten sonra ellerini üç dakika hastalıklı bölge üzerine koyup, enerji aktarman, sonra da teşekkür ederek ellerini temizlemen gerekir.)

10.    Diğer Reiki sembolleriyle birlikte, bu sembollerin güçlerini arttırmak için.

İkinci Sembol: Sei-Hei-Ki/(Seyheyki)Duygusal Temizleme-Arındırma Sembolü (Resim Galersi'ne bak)

“Tanrı ve insan bir araya geliyor” ya da “Yukarısı nasılsa aşağısı da öyledir”  anlamına gelir. Bu açıdan baktığımızda “temizleme” özelliğiyle “arındırma” özelliğinin ayrı olduğunu daha iyi anlar ve temizlemenin negatif enerjilerin ve rahatsızlıkların gönderilmesi; arındırmanınsa, enerji bedenin olması gereken asıl haline dönmesi olduğunun farkına varırız.

Bilinçaltını çözebilen bu sembol mental çalışmalarda asla izinsiz kullanılmaz. Burada kastedilen izin, uygulama yapılan kişinin kendisinden alınan sözlü izinle birlikte onun bilinçaltından alınacak izindir. Bunun için uygulama yapacağın kişinin bilinçaltına şöyle bir telepatik gönderme yap: “Filan oğlu/kızı filanın bilinçaltı… Ben şimdi Yüce yaratıcıya, evrenin tüm pozitif güçlerine ve Reiki’ye kanal olarak Filan oğlu/kızı filana şifa ve pozitif enerji aktaracağım. Bu kişinin rahatsızlığına ait sende kayıtlı tüm olumsuz verileri olumluya çevirerek tedavide yardımcı olmanı istiyorum.”

İkinci sembol aşağıdaki amaçlar için kullanılır:

1.      Zihinsel ve duygusal iyileştirmede.

2.      Beynin sol ve sağ loplarını dengeleyerek, barış ve uyum getirmede.

3.      Özellikle ilişki problemlerinin iyileştirilmesinde.

4.      Sinir, korku, depresyon, kızgınlık, kendini kötü hissetme gibi her tür zihinsel/duygusal problemlerin giderilmesinde.

5.      Mental uygulamalarda sağ el işaret parmağı ya da avuç içiyle tepe çakranın bir karış kadar üzerine çizilerek.

6.      Fiziksel uygulamalarda, özellikle kronik hastalıklarda, birinci sembolle birlikte 2+1 olarak hastalıklı bölgeye çizilerek.

7.      Fiziksel ve mental göndermelerde, sağ elle sol avuç içine çizilerek.

8.      Alkol ve sigara bağımlılığının giderilmesinde.

9.      Aşırı kilo kaybı ya da fazlalığı gibi sorunların çözümünde.

10.    Hafızayı geliştirip, güçlendirmede, hafıza kaybının önlenmesi ve öğrenme yeteneğinin arttırılmasında.

11.    Kayıp eşyaların bulunmasında.

12.    Asla araba üzerine çizilmez ve asla dikkat dağınıkken ve uykusuzken kullanılmaz.

Üçüncü Sembol: Hon-Sha-Ze-Sho-Nen/(Honşazeşonen)Uzaklık Sembolü (Resim Galersi'ne bak)

“Aydınlanmayı ve Barışı Getirmek İçin İçimdeki Tanrı İçindeki Tanrı’ya Uzanır” ya da “Ne Geçmiş, Ne Bugün, Ne de Gelecek” anlamına gelen bu sembol, yaşamın ortak olduğu ve herkeste aynı Yüksek Benlik bilincinin var olduğu prensibine göre çalışır. Bu sembol yeryüzünde alışık olduğumuz her türlü sınırı aşmak üzere geliştirilmiş bir sembol olup, içimizdeki gerçek özün gücünden yararlanarak ulaşamayacağımız hiçbir şey olmadığını anlatır. “Ne Geçmiş, Ne Bugün, Ne de Gelecek” ifadesi, bu sembolün zaman/mekân sınırlamalarını ortadan kaldıran bir anahtar olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu sembol aşağıdaki amaçlar için kullanılır:

 1.     Bir şehrin, bir ülkenin ya da dünyanın herhangi bir yerindeki kişilere Reiki enerjisi göndermede. (Uzaktaki birine ya da bir şeye).

2.      Bulunduğun anla geçmiş zaman ya da gelecek zaman arasında bir köprü kurmada. (Geçmişte olmuş bir olaya, yaşamış bir kişiye; gelecekte gerçekleşme olasılığı olan bir şeye/olaya ya da yaşayabilecek birine).

3.      Reiki tedavisinde yer belirleyici olarak. (Tedavi esnasında nereye enerji vereceğini bilemezsen, bu sembolü kullanarak Reiki enerjisini sorunun kaynağına gönder. Reiki enerjisi gerekli yere gidecektir).

Bu sembolü kullanırken neye inanıp inanmadığının hiçbir önemi yoktur. Sembol, Reiki enerjisini senin düşünebileceğinden çok uzaklara ve sen farkında olmadan etkili bir şekilde taşıyacaktır.

Uzaktan şifa:

Uzaktan şifa genelde, meditasyonla gerçekleştirilen bir imgeleme tekniğidir. İmgeleme ya da canlandırma beş duyudan bir ya da birkaçının kullanılmasıdır. Fakat tat alma duyusu genelde kullanılmaz.

Bunun için:

1.      Sakin ve rahatsız edilmeyeceğin bir yer/oda seç.

2.      Telefonunu kapat, ışığı söndür, kapıyı ört, mümkünse bir mum yak. Mum, meditasyonu kolaylaştıran temel etkenlerden birisidir.

3.      Rahat ve dik oturabileceğin bir koltuğa otur, nefesini dengele, Gassho durumunu al ve düşüncelerini mümkün olduğunca sakinleştir. Kendini açtıktan sonra, ellerini birbirinden ayırıp, mümkün olduğu kadar yukarı kaldırırken, derin bir nefes al ve nefes alırken Reiki enerjisinin parmaklarından karnına doğru aktığını düşün. Kendini aç ve mum alevine bakarak şifa göndereceğin kişiyi hayal et. (Burada avuçlarının arasında tutacağın, kişiye ait bir fotoğrafı ya da o kişi yerine koyduğun herhangi bir oyuncağı da kullanabilirsin).

4.      Nefesini verirken de Reiki enerjisinin karnından parmaklarına doğru aktığını ve oradan da dışarı fışkırdığını düşün ve ellerini yavaşça aşağıya doğru indir. Göğüs hizasına, kalbin tam üzerine geldiğinde Gassho durumu al.

5.      Gassho pozisyonundayken derin bir nefes al ve nefes alırken Reiki enerjisinin parmaklarından girip, karnına doğru aktığını hayal ve hisset. Nefesini ver ve verirken de, Reiki enerjisinin karnından parmaklarına doğru aktığını ve oradan da dışarı fışkırdığını düşün.

6.      Mum alevinde o kişiyi net olarak değil ama siluet şeklinde, farklı bir ışık ya da renk olarak algılayacaksın. Eğer görme duyun baskın değilse, algılaman herhangi bir tınlama, koku ya da dokunma hissi gibi olabilir.

7.      Bu algılamadan sonra yapacağın en önemli şey eğer daha önce izin almadınsa, o kişiden izin almaktır. Algıladığın ve şifa göndereceğin kişiyi imgeleyen görüntü, ses, koku vs.ye “Filan oğlu/kızı Filan, sana şu konuda uzaktan şifa göndermek istiyorum, izin veriyor musun?” diye sor. Mutlaka cevap alacaksın.

8.      Ses olarak evet/hayır diyebileceği gibi, yüzünü sana dönerek kabul ettiğini, arkasını dönerek reddettiğini ya da koku ve dokunma hissini arttırarak kabul ettiğini, azaltarak reddettiğini belirtebilir.

9.      Burada en önemli ve asla unutmaman gereken husus, gönderme yapacağın kişinin iradesine karşı çıkmamak gibi ahlaki ve evrensel bir sorumluluğun olduğudur. Olumlu yanıt alırsan devam et, ancak; yanıt olumsuz olursa, sevgiyle geri çekilip uygulamana son vermen gerekli ve zorunludur.

10.    Yanıttan emin olmazsan, “Filan oğlu/kızı filan, sana şifa göndermek konusunda fiziksel boyutta senden izin alma fırsatım olmadı. Şu andaki meditasyonda verdiğin yanıtı da tam olarak algılayamadım. Bu nedenle şifayı, bütünün hayrına olmak üzere, serbest iradenle kabul edersen sen, etmezsen ihtiyacı olan birisinin kullanması için evrene gönderiyorum.” diyerek evrene gönder. Reiki enerjisi böylece, kimsenin iradesine karşı gelmeden olumlu ve gerektiğinde kullanılmak üzere evrende kalacaktır.

11.    İstenmeden şifa vermek, evrenin kurallarına aykırı olduğu gibi, yarar da sağlamaz. Unutma ki insanların sağlıklı olmak kadar hasta kalmak hakları da vardır ve bu onların seçimidir.

12.    Kişiden izin aldıktan sonra,

         a.      Üç kez üçüncü sembolün ismini söyle ve söylerken de sembolü o kişinin üzerine çizdiğini hayal et.

         b.      Üç kez “Bütünün hayrına olmak üzere Filan oğlu/kızı filanın şu hastalığının iyileşmesi, şifa bulması için Reiki gönderiyorum” diyerek niyetini belirt.

         c.      Üç kez ikinci sembolün ismini söyleyerek, o kişinin üzerine çizdiğini hayal et.

         d.      Üç kez birinci sembolün ismini söyleyerek, o kişinin üzerine çizdiğini hayal et.

13.    Bir ışıkla birlikte Reiki enerjisini gönder. Işığın rengine sen karar verme. Bırak ışık hangi renge bürünmek istiyorsa o renge bürünsün. Kişinin kendisinin, üst benliğinin ya da rehber ruhlarının, ihtiyacı en iyi karşılayacak rengi ya da renkleri seçmesi daha uygun olur. Sen sadece ışığı algılamaya çalış. Bazen ışık parlak siyah da olabilir. Unutma, ışık kişinin ihtiyaç duyduğu renkte olacaktır ve kişinin siyaha ihtiyaç duymasının da bir nedeni vardır. Sevgi ve şifa nedeniyle gönderilen siyah asla olumsuz değildir.

14.    Reiki enerjisi kişinin vücudunu doldururken, ışığın renginin de aurasını doldurduğunu hisset ve hemen ardından her üç sembolün bir bütün olarak kendilerini alıcının vücuduna nakşetmek üzere boşlukta rengârenk ışıklar içerisinde uçuşarak gittiğini hayal et ve asla bu renklere de müdahale etme. Bırak onlarda hangi renge bürünmek istiyorlarsa o renge bürünsünler.

15.    Sembolleri gönderdikten sonra bir süre bekle. Kişinin kendisinden, rehberlerinden ya da kendi rehber ruhlarından bir mesaj alabilirsin. Bu mesaj, “Aurasını düzelt”, “Çakralarını aç”, “Çakralarını dengele” vs. olabilir.

16.    Bu mesajlar yukarıdakiler gibi olumluysa gereğini yap. Unutma!.. Olumsuz mesajlar da alabilirsin. Ancak, bunlar kişiden ya da rehber ruhlardan değil negatif enerjilerdendir. Asla bu istekleri yerine getirme.

17.    Bu işlemi de tamamladıktan sonra, şifa gönderdiğin kişiyi iyileşmiş olarak hayal et.

18.    Üç kez birinci sembolün ismini söyleyerek, o kişinin üzerine çizdiğini hayal et.

19.    Üç kez ikinci sembolün ismini söyleyerek, o kişinin üzerine çizdiğini hayal et.

20.    Üç kez üçüncü sembolün ismini söyleyerek, o kişinin üzerine çizdiğini hayal et.

21.    Üç kez teşekkür et.

22.    Nefesini dengele, ellerini silkele, kendine negatiflik bulaşıp bulaşmadığını kontrol et. Bulaşmışsa, birinci aşamada yaptığın gibi 15 dakikalık çakra dengelemesi yap ve 2+1 kullanarak kendini arındır.

Fiziksel Uygulama:

Her türlü

-        Fiziksel rahatsızlıkta,

-        Uygulama yapacağın kişi yanında ve

-        Hastalıklı bölgeye dokunabilme olanağın varsa uygulanır.

1.      Hastayı, gözleri kapalı ya da yarı kapalı olarak bir tabureye oturt ya da sırt üstü yatmasını sağla. Sen rahat ve doğal bir şekilde yavaş yavaş burnundan nefes al ve alırken dilini damağına daya ve nefesi ağzından verirken de dilini serbest bırak.

2.      Gassho durumunu al ve düşüncelerini mümkün olduğunca sakinleştir. Kendini açtıktan sonra, ellerini birbirinden ayırıp, mümkün olduğu kadar yukarı kaldırırken, derin bir nefes al ve nefes alırken Reiki enerjisinin parmaklarından karnına doğru aktığını düşün.

3.      Nefesini verirken de Reiki enerjisinin karnından parmaklarına doğru aktığını ve oradan da dışarı fışkırdığını düşün ve ellerini yavaşça aşağıya doğru indir. Göğüs hizasına, kalbin tam üzerine geldiğinde Gassho durumu al.

4.      Gassho pozisyonundayken derin bir nefes al ve nefes alırken Reiki enerjisinin parmaklarından girip, karnına doğru aktığını hayal ve hisset. Nefesini ver ve verirken de, Reiki enerjisinin karnından parmaklarına doğru aktığını ve oradan da dışarı fışkırdığını düşün.

5.      Kişinin aurasını düzelt.

6.      Üç kez teşekkür et ve ellerini silkele.

7.      Tekrar kendini aç.

8.      Kişinin çakralarını dengele.

9.      Hastalıklı bölgenin üzerine 2+1 çiz ve teyit et. Eğer temizleme yapacağın bölgedeki hastalık, kronik bir hastalıksa, bir defaya mahsus olmak üzere hastalıklı bölgeye 3+2+1 çiz ve teyit et.

10.    Her iki elini temizleme yapacağın bölgeye koy.

11.    On beş dakika süreyle hastalıklı bölgedeki blokajı kırıp, parçaladığını ve kopan parçaları mor çöp sepetine attığını, bölgeyi mor suyla yıkayıp, şifalı mor kremle sıvadığını düşün ve Reiki enerjisi gönder.

12.    Hastalıklı bölgenin üzerine birinci sembolü çiz ve teyit et.

13.    Üç kez teşekkür et ve ellerini silkele.

14.    Tekrar kendini aç.

15.    Kişinin aurasını düzelt.

16.    Üç kez teşekkür et ve ellerini silkele.

Fiziksel gönderme:

Kişinin şimdiki yaşamına yapılan gönderme olup,

-        Her türlü fiziksel rahatsızlıkta,

-        Uygulama yapacağın kişi yanında ama hastalıklı bölgeye dokunabilme olanağın yoksa ya da

-        Kişi yanında değilse uygulanır.

Kişi yanında ama hastalıklı bölgeye dokunabilme olanağın yoksa:

1.      Hastayı, gözleri kapalı ya da yarı kapalı olarak bir tabureye oturt ya da sırt üstü yatmasını sağla. Sen rahat ve doğal bir şekilde yavaş yavaş burnundan nefes al ve alırken dilini damağına daya ve nefesi ağzından verirken de dilini serbest bırak.

2.      Gassho durumunu al ve düşüncelerini mümkün olduğunca sakinleştir. Kendini açtıktan sonra, ellerini birbirinden ayırıp, mümkün olduğu kadar yukarı kaldırırken, derin bir nefes al ve nefes alırken Reiki enerjisinin parmaklarından karnına doğru aktığını düşün.

3.      Nefesini verirken de Reiki enerjisinin karnından parmaklarına doğru aktığını ve oradan da dışarı fışkırdığını düşün ve ellerini yavaşça aşağıya doğru indir. Göğüs hizasına, kalbin tam üzerine geldiğinde Gassho durumu al.

4.      Gassho pozisyonundayken derin bir nefes al ve nefes alırken Reiki enerjisinin parmaklarından girip, karnına doğru aktığını hayal ve hisset. Nefesini ver ve verirken de, Reiki enerjisinin karnından parmaklarına doğru aktığını ve oradan da dışarı fışkırdığını düşün.

5.      Kişinin aurasını düzelt.

6.      Üç kez teşekkür et ve ellerini silkele.

7.      Tekrar kendini aç.

8.      Kişinin çakralarını dengele.

9.      “Bütünün hayrına olmak üzere Filan oğlu/kızı Filanın şu rahatsızlığının iyileşmesi için Reiki’ye kanal oluyorum” diyerek niyetini söyle.

10.    Hastalıklı bölgenin üzerine 3+1 çiz ve teyit et.

11.    Her iki elini hastalıklı bölgenin bir karış kadar üzerinde tutarak 15 dakika Reiki ver.

12.    Hastalıklı bölgenin üzerine birinci sembolü çiz ve teyit et.

13.    Üç kez teşekkür et ve ellerini silkele.

14.    Tekrar kendini aç.

15.    Kişinin aurasını düzelt.

16.    Üç kez teşekkür et ve ellerini silkele.

Kişi yanında değilse:

1.      Sakin ve rahatsız edilmeyeceğin bir yer/oda seç.

2.      Telefonunu kapat, ışığı söndür, kapıyı ört, mümkünse bir mum yak. Mum, meditasyonu kolaylaştıran temel etkenlerden birisidir.

3.      Rahat ve dik oturabileceğin bir koltuğa otur, nefesini dengele, Gassho durumunu al ve düşüncelerini mümkün olduğunca sakinleştir. Kendini açtıktan sonra, ellerini birbirinden ayırıp, mümkün olduğu kadar yukarı kaldırırken, derin bir nefes al ve nefes alırken Reiki enerjisinin parmaklarından karnına doğru aktığını düşün. Kendini aç ve mum alevine bakarak şifa göndereceğin kişiyi hayal et. (Burada avuçlarının arasında tutacağın, kişiye ait bir fotoğrafı ya da o kişi yerine koyduğun herhangi bir oyuncağı da kullanabilirsin).

4.      Nefesini verirken de Reiki enerjisinin karnından parmaklarına doğru aktığını ve oradan da dışarı fışkırdığını düşün ve ellerini yavaşça aşağıya doğru indir. Göğüs hizasına, kalbin tam üzerine geldiğinde Gassho durumu al.

5.      Gassho pozisyonundayken derin bir nefes al ve nefes alırken Reiki enerjisinin parmaklarından girip, karnına doğru aktığını hayal ve hisset. Nefesini ver ve verirken de, Reiki enerjisinin karnından parmaklarına doğru aktığını ve oradan da dışarı fışkırdığını düşün.

6.      Mum alevinde o kişiyi net olarak değil ama siluet şeklinde, farklı bir ışık ya da renk olarak algılayacaksın. Eğer görme duyun baskın değilse, algılaman herhangi bir tınlama, koku ya da dokunma hissi gibi olabilir.

7.      “Bütünün hayrına olmak üzere Filan oğlu/kızı Filanın şu rahatsızlığının iyileşmesi için Reiki’ye kanal oluyorum” diyerek niyetini söyle.

8.      Üç kez üçüncü sembolün ismini söyle ve söylerken de sembolü o kişinin üzerine çizdiğini hayal et.

9.      Üç kez birinci sembolün ismini söyleyerek, o kişinin üzerine çizdiğini hayal et.

10.    Bir ışıkla birlikte Reiki enerjisini gönder. Işığın rengine sen karar verme. Bırak ışık hangi renge bürünmek istiyorsa o renge bürünsün. Kişinin kendisinin, üst benliğinin ya da rehber ruhlarının, ihtiyacı en iyi karşılayacak rengi ya da renkleri seçmesi daha uygun olur. Sen sadece ışığı algılamaya çalış. Bazen ışık parlak siyah da olabilir. Unutma, ışık kişinin ihtiyaç duyduğu renkte olacaktır ve kişinin siyaha ihtiyaç duymasının da bir nedeni vardır. Sevgi ve şifa nedeniyle gönderilen siyah asla olumsuz değildir.

11.    Reiki enerjisi kişinin vücudunu doldururken, ışığın renginin de aurasını doldurduğunu hisset ve hemen ardından üçüncü ve birinci sembolün birlikte, kendilerini alıcının vücuduna nakşetmek üzere boşlukta rengarenk ışıklar içerisinde uçuşarak gittiğini hayal et ve asla bu renklere de müdahale etme. Bırak onlarda hangi renge bürünmek istiyorlarsa o renge bürünsünler.

12.    Üç kez birinci sembolün ismini söyleyerek, o kişinin üzerine çizdiğini hayal et.

13.    Üç kez teşekkür et.

14.    Nefesini dengele, ellerini silkele, kendine negatiflik bulaşıp bulaşmadığını kontrol et. Bulaşmışsa, birinci aşamada yaptığın gibi 15 dakikalık çakra dengelemesi yap ve 2+1 kullanarak kendini arındır.

Mental uygulama:

         -        Yoğun korku ve endişeleri olan,

-        Gereğinden fazla sinirli, hırçın, gergin,

-        Sigara, alkol, uyuşturucu bağımlısı kişilere,

-        Uygulama yapacağın kişi yanında ve

-        Başına dokunabilme olanağın varsa yapılır.                         

1.      Hastayı, gözleri kapalı ya da yarı kapalı olarak bir tabureye oturt ya da sırt üstü yatmasını sağla. Sen rahat ve doğal bir şekilde yavaş yavaş burnundan nefes al ve alırken dilini damağına daya ve nefesi ağzından verirken de dilini serbest bırak.

2.      Gassho durumunu al, düşüncelerini mümkün olduğunca sakinleştir. Kendini açtıktan sonra, ellerini birbirinden ayırıp, mümkün olduğu kadar yukarı kaldırırken, derin bir nefes al ve nefes alırken Reiki enerjisinin parmaklarından karnına doğru aktığını düşün.

3.      Nefesini verirken de Reiki enerjisinin karnından parmaklarına doğru aktığını ve oradan da dışarı fışkırdığını düşün ve ellerini yavaşça aşağıya doğru indir. Göğüs hizasına, kalbin tam üzerine geldiğinde Gassho durumu al.

4.      Gassho pozisyonundayken derin bir nefes al ve nefes alırken Reiki enerjisinin parmaklarından girip, karnına doğru aktığını hayal ve hisset. Nefesini ver ve verirken de, Reiki enerjisinin karnından parmaklarına doğru aktığını ve oradan da dışarı fışkırdığını düşün.

5.      Kişinin aurasını düzelt.

6.      Üç kez teşekkür et ve ellerini silkele.

7.      Tekrar kendini aç.

8.      Kişinin çakralarını dengele.

         9.      Sol elini başın arka üstüne tam alnın arkasına gelecek şekilde koy.

10.    “Bütünün hayrına olmak üzere Filan oğlu/kızı Filanın şu rahatsızlığının iyileşmesi için Reiki’ye kanal oluyorum” diyerek niyetini söyle ve “Filan oğlu/kızı filanın bilinçaltı… Ben şimdi Yüce yaratıcıya, evrenin tüm pozitif güçlerine ve Reiki’ye kanal olarak Filan oğlu/kızı filana şifa ve pozitif enerji aktaracağım. Bu kişinin rahatsızlığına ait sende kayıtlı tüm olumsuz verileri olumluya çevirerek tedavide yardımcı olmanı istiyorum.” diyerek bilinçaltından izin al.

11.    Sağ el işaret parmağınla tepe çakrasının bir karış kadar üstüne 2+1 çiz ve teyit et.

12.    Sağ elini kişinin alnına koyarak 15 dakika Reiki enerjisi gönder.

13.    Sağ el işaret parmağınla tepe çakrasının bir karış kadar üstüne birinci sembolü çiz ve teyit et.       

14.    Üç kez teşekkür et ve ellerini silkele.

15.    Tekrar kendini aç.

16.    Kişinin aurasını düzelt.

17.    Üç kez teşekkür et ve ellerini silkele.

Mental gönderme:

Kişinin geçmiş ve gelecekteki yaşamına yapılan gönderme olup,

-        Yoğun korku ve endişeleri olan,

-        Gereğinden fazla sinirli, hırçın, gergin,

-        Sigara, alkol, uyuşturucu bağımlısı kişilere,

-        Her türlü fiziksel rahatsızlıkta,

-        Uygulama yapacağın kişi yanında ama başına dokunabilme olanağın yoksa ya da

-        Kişi yanında değilse yukarıda uzaktan şifa bölümünde açıklandığı şekilde uygulanır.

Örnekler:

1.      3+BHOÜ+Kişinin Adı+Niyet+2+1+Reiki gönderme+1+2+3

Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Bütünün hayrına olmak üzere+kendi+duygusal bedenimdeki tüm negatif ve gereksiz kodlamaların iptal edilerek yerine Tanrısal Sevgi ve Işık dolması için evrene Reiki bırakıyorum+Sei-Hei-Ki+Sei-Hei-Ki+Sei-Hei-Ki+Cho-Ku-Rei+Cho-Ku-Rei+ Cho-Ku-Rei+ Reiki enerjisinin gönderilmesi+Cho-Ku-Rei+Cho-Ku-Rei+Cho-Ku-Rei+Sei-Hei-Ki+Sei-Hei-Ki+Sei-Hei-Ki+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen

         2.      3+1+BHOÜ+Kişinin Adı+Niyet+Reiki gönderme+1

Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Hon-Sha-Ze-Sho-Nen+Cho-Ku-Rei+Cho-Ku-Rei+Cho-Ku-Rei+Bütünün hayrına olmak üzere+Filan kızı/oğlu Filanın+Fiziksel ve enerji bedenlerinin dengeli ve uyum içinde olması için bugünkü hayatına Reiki gönderiyorum+Reiki gönderme+Cho-Ku-Rei+Cho-Ku-Rei+Cho-Ku-Rei

 

İKİNCİ AŞAMAYI DA, BİRİNCİSİNDE OLDUĞU GİBİ BAŞARIYLA TAMAMLAMANI; REİKİ’NİN SENİN YAŞAMINLA BİRLİKTE TÜM EVRENE BARIŞ, HUZUR, GÜVENLİK VE MUTLULUK GETİRMESİNİ; YÜCE YARATICININ IŞIK VE SEVGİSİNİN HEPİMİZİN ENERJİ VE FİZİK BEDENİNİ DOLDURMASINI DİLİYOR, SAYGI VE SEVGİLERİMİ SUNUYORUM.

 

UNUTMA!... YAŞAM BİR GÜNDÜR. O GÜN DE BUGÜNDÜR.

 

 
  Bugün 1 ziyaretçi buradaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
İLGİSİZ BİLGİ YETERSİZ, BİLGİSİZ İLGİ TEHLİKELİ, SEVGİSİZ İLGİ VE BİLGİ DEĞERSİZDİR.