İÇİNDEKİ IŞIĞIN FARKINDA OLMAYAN, BAŞKASINDAKİ IŞIĞI NASIL GÖRSÜN?
   
  EVRENSEL ÖĞRETİLER - EVRENSEL BİLGELİK YOLU
  Okültizm
 

“Gizli Bilimler” de denilen okültizm; geçmiş çağlarda ve devrelerde doğa, evren, insan, etkiler ve gelecek hakkında, gerek medyumnik yollarla, gerekse aktarılagelen ezoterik tradisyonlar yoluyla elde edilmiş derin bilgiler bütününün günümüze ulaşmış biçimine verilen addır.

Tarih boyunca gizli tutulan okült bilgiler ve uygulamalar aslında arayanın bulacağı bir şekilde perdelenmiştir ki, bu perde daha ziyade konunun içeriğinden kaynaklanır. Sembolik olarak, "İsis'in Peçesi" deyimiyle ifade edilen bu perdeyi açmak, arayanın niyet, gayret ve inisiyatifine bağlıdır. Okült konular günümüzde ne kadar açık konuşulsa da, bu konuda, ne kadar çok kitap yazılıp dağıtılsa da, yine de her zaman bir sır payı vardır ve sırların olduğu yerde tabii ki sırları tutan ya da tuttuğunu ima edenler de vardır. Bunlar kimdir? Bunu bilmek kolay değildir. Okültistler genelde kendilerini pek açığa vurmazlar. Kendilerini açıklayanlar ya bir misyon üstlenmiştir ya da şarlatanlardır. Tarih boyunca, cahil ve fesat insanlar arasında okült ilimler konusunda birçok batıl inanç ve olumsuz tanımlar yapılmıştır. Bu yüzden, konuyla ilgilenenler ya kendilerini saklamayı, ya konuşmamayı ya da bilgileri inisiyeler dışında kimseye öğretmemeyi tercih etmişlerdir.

Sır tutmak için ezoterik başka nedenler de vardır. Her şeyden önce sır tutmak bir disiplindir ve bilginin dışa yansımasından ziyade içe dönüşmesini sağlar. Ayrıca, zamanın inançlarına ters düşen doktrinler, tarih boyunca gizli tutulmuştur. Bu yüzden antik çağlardaki Misterlerin sırlarını halen kimse bilmemektedir. Öyle ki Roma İmparatorluğu zamanında Sodalitas Kardeşliği'nin yeminleri kutsal sayılır ve onları tutmayanlara ölüm cezası uygulamak Roma kanunlarında bile yer alırdı. Aslında, hazırlıksız kişilere ileri seviyede bir uygulama ya da bilgi vermenin, bir el fenerine yüksek gerilimli elektrik yüklemek gibi etki yapacağı da bir gerçektir. Diğer yandan, okült formüller, sırrı açıklandığı anda güçlerini kaybederler. Ayrıca, gücün yanlış ellere geçip istismar ya da suiistimal edilmesi olasılığı da yadsınamaz.

Okültizm genelde şunları içerir:

- Sembolizm,

- Maji ve Ritüel Maji,

- Simya,

- Ezoterik Astroloji,

- Nümeroloji.

Bunları ayrı ayrı anlatmaya çalışacağım. Ancak okültizmin kapsamına giren fakat ayrı sayfada anlatmaya gerek duymadığım bazı konular da şunlardır:

Piromansi: Yanmakta olan ateşe bakarak kehanette bulunmak.

Kapnomansi: Ateşten çıkan dumanlara göre kehanette bulunmak.

Lebanomansi: Tütsüden çıkan dumandan anlam çıkarmak.

Nekromansi: Ruhlara danışarak gelecek hakkında bilgi edinmeye çalışma.

Oniromansi: Haberci rüyaların yorumlanması.

Kartomansi: Bir ya da daha fazla desteyle bakılan iskambil falı.

Kritomansi: Yere dökülen unun aldığı şekillere bakarak kehanette bulunmak.

Jeomansi:  Toprak yüzeyindeki çatlaklara, pürtüklü kısımlara bakarak ya da toprağa taşlar atıp bunların aldıkları şekli yorumlayarak yapılan kehanet.

Gastromansi: Etrafı meşalelerle çevrili bir kap içindeki saf suda meşalelerin meydana getirdiği ışık hareketlerine bakarak yapılan kehanet.

Alektriomansi: Yere çizilen bir çember ya da karenin ortasına konan bir horozun, çember ya da kare çizgisi üzerine yazılmış harfler üzerine konmuş buğday tanelerini yeme sırasına göre ortaya çıkan kelimelere bakılarak yapılan kehanet.

Botanomansi: Danışan kişinin ad ve sorularını yazdığı bitki yapraklarının rüzgârla savrulması, rüzgârın çok dağıtmadığı yaprakların toplanarak üstlerinde yazılı harflerle oluşturulan cümlelerle cevap aranması.

Molibdomansi: Düz ve yaş bir masa üzerine akıtılan eritilmiş kurşunun katılaşmasıyla oluşan çok sayıda küçük işaretlerin yorumlanması.

Seromansi: Düz ve yaş bir masa üzerine akıtılan eritilmiş balmumunun katılaşmasıyla oluşan çok sayıda küçük işaretlerin yorumlanması.

Daktiliomansi: Alfabenin 24 harfinin yazılı olduğu bir masanın üzerinde, bir ipe asılı durumdaki yüzüğün sıçratılıp üstüne düştüğü harfleri bir araya getirilerek cevabın aranması.

Tefromansi: Herhangi bir şeyin üstüne küllerle yazılan yazının rüzgâra tutularak rüzgârın silemediği harflerden kehanette bulunulması.

Onomamansi: Özel isimlere bakarak yapılan kehanet olup her harfe sayısal bir değer verilir ve isimdeki sayının toplamından ya da ismin kökenine bakarak anlam çıkarılır.

Teürji: Kozmik ya da doğaüstü güçlerin ve ilişkilerinin incelenmesi ve bu güçlerin kullanılması.

Psişurji: Gizli güçlerin incelenmesi ve kullanılması.


 
  Bugün 1 ziyaretçi buradaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
İLGİSİZ BİLGİ YETERSİZ, BİLGİSİZ İLGİ TEHLİKELİ, SEVGİSİZ İLGİ VE BİLGİ DEĞERSİZDİR.