İÇİNDEKİ IŞIĞIN FARKINDA OLMAYAN, BAŞKASINDAKİ IŞIĞI NASIL GÖRSÜN?
   
  EVRENSEL ĞRETİLER - EVRENSEL BİLGELİK YOLU
  Kundalini Reiki-2
 

1.      Kundalini Reiki ikinci aşamaya uyumlama, birinci aşamaya uyumlanmadan en az iki gün sonra yapılır. Uyumlamada öğretmen tanık ve aracıdır. Uyulmama, Yüce Yaratıcının izniyle, Kundalini Reiki ve Rehber ruhlarınca yapılır. Öğretmen ve öğrenci aynı ortamdalarsa, aşağıda anlattıklarımı birebir uygulayarak aynen; aynı ortamda değillerse,  öğretmen imgeleme, astral, telepati ve durugörü yöntemleriyle, öğrenci aynen uygular.

2.      Öğretmen uyumlanacak kişiyi sakin ve rahatsız edilmeyecekleri bir yere/odaya alır.

3.      Telefonlar kapatılır, ışık söndürülür, kapı örtülür, mümkünse bir mum yakılır. Mum, meditasyon ve uyumlamayı kolaylaştıran temel etkenlerden birisidir.

4.      Uyumlanacak kişi gözleri kapalı, sırtüstü, ayaklar bitişik, kollar iki yanda vücuda bitişik, avuç içleri yukarı bakacak şekilde bir kanepe ya da yatağa uzanır, rahatlar, doğal bir şekilde yavaş yavaş burnundan nefes alır, alırken dilini damağına dayar ve nefesi ağzından verirken de dilini serbest bırakır. (Uyumlama bitene kadar gözler açılmaz).

5.      Öğretmen, öğrencinin başucuna, yüzü öğrenciye dönük olacak şekilde ve dik olarak bir sandalyeye oturur. (Aynı ortamda değillerse, imgeler).

6.      Uyumlanacak kişi şu şekilde niyet eder: “Kalbimi, ruhumu, enerjimi, benliğimi ve bedenimi, Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Kundalini Reiki’ye ve rehber ruhlarına açıyor; Yüce Yaratıcının kutsal enerjisinin Kundalini Reiki ikinci aşama enerjisiyle birlikte akarak uyumlamanın başarılı olmasını, bu kutsal enerji ve ışığın, tüm evrenle birlikte, benim bedenimi, benliğimi ve enerjimi de kutsamasını ve yolumun aydınlık olmasını diliyor; Kundalini Reiki ikinci aşamaya uyumlanmayı kabul ediyorum.”

7.      Aynı anda öğretmen de gassho pozisyonunda şu şekilde niyet edecektir: “Kalbimi, ruhumu, enerjimi, benliğimi ve bedenimi, Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Kundalini Reiki’ye ve rehber ruhlarına açıyor; Filan oğlu/kızı Filanın Kundalini Reiki ikinci aşamaya uyumlanmasında kanal ve tanık olmayı talep ve kabul ediyorum. Bu uyumlama esnasında Yüce Yaratıcının kutsal enerjisinin, Kundalini Reiki ikinci aşama enerjisiyle birlikte, beni kanal olarak kullanarak Filan oğlu/kızı Filana akmasını, uyumlamanın başarılı olmasını, kutsal enerji ve ışığın tüm evrenle birlikte, benim ve uyumlanacak Filan oğlu/kızı Filanın da bedenini, benliğini ve enerjisini kutsamasını, her ikimizin yolunun da aydınlık olmasını diliyorum.”

8.      Öğretmen hafifçe öne doğru eğilir ve ellerini öğrencinin omuzlarına koyar.

9.      Uyumlanacak kişi yatış ve soluma pozisyonunu bozmadan aşağıdaki olguları sırasıyla yaşadığını hayal eder:

a.      Kundalini Reiki enerjisinin taç çakradan girip, alın çakrasına geldiğini; burada iki kola ayrılarak, iki gözün ortasından paralel olarak yavaş yavaş aşağıya doğru indiğini;

b.      Yeşim yastık, boğaz çakrası, timüs bezi, kalp çakrası, mide çakrası, diyafram, böbrekler, hara, mide çakarsını takip ederek sakral çakraya indiğini;

c.      Sakral çakradan çıkışta birleşerek kök çakraya indiğini;

d.      Burada tekrar iki kola ayrılıp, sağlı sollu kasıklara, oradan da bacakların ön yüzünden ayaklara doğru inip, parmaklara doğru dağıldığını;

e.      Parmaklardan ayak altına dönüp, baldır ve bacakların arka yüzünden yukarıya doğru çıkıp, kasıkları geçerek kök çakrada birleştiğini;

f.       Sakral çakrada tekrar ikiye ayrılarak vücudun arkasından omuriliği takip ederek omuz başlarına kadar yükseldiğini;

g.      Omuzlardan aşağıya kolun dış yüzünü takip ederek inip, parmaklara dağıldığını;

h.      Parmak uçlarından avuç içine dönerek, kolun iç yüzünü takip edip, boynun iki yanını, kulakları ve şakakları geçerek, alın çakrasında birleşip, taç çakraya doğru yükseldiğini; ancak taç çakradan dışarı çıkmayıp, yukarıda “a” fıkrasında anlatıldığı şekilde geri döndüğünü.

10.    Yukarıda 9ncu maddede anlatılan işlemler iki kez daha tekrarlanır. Ancak üçüncü tekrarın sonunda Kundalini Reiki’nin, taç çakrandan aşağıya tüm vücudu kaplayacak şekilde döndüğü ve vücut içerisinde sürekli devri daim yaptığı hayal edilir.

11.    Uyumlanan kişi 9 ve 10ncu maddelerde belirtilenleri yaparken, öğretmen de kendi aurasının öğrencinin aurasıyla birleştiğini; Kundalini Reiki Enerjisi ve tanrısal ışığın, kendi bedenini kanal olarak kullanarak uyumlanacak kişinin taç çakrasına aktığını; Usui Reiki sembollerinin rengarenk parıldayıp, uçuşarak hem kendi hem de öğrencinin aurasını, enerji bedenini ve çakralarını doldurduğunu; öğrencinin meridyenlerinin açıldığını ve enerjinin bu kanallardan düzgün şekilde aktığını; kök çakradan taç çakraya uzanan hattın ve bu hatta paralel meridyenlerin ısınıp, ışıldarken çakraların hızla döndüğünü ve auranın maviye doğru parlak yeşil, pembe, altın rengi, bulanık altın rengi, gri, gümüşi gri renkler aldığını hayal eder.

12.    İşlem üç kez tekrarlandıktan sonra, hem öğretmen hem öğrenci bir dakika süreyle nefeslerini dengelerler.

13.    Uyumlanan kişi şu şekilde teşekkür eder: “Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Kundalini Reiki’ye ve rehber ruhlarına, Kundalini Reiki ikinci aşamaya uyumlanmamı kabul ettikleri, Yüce Yaratıcının kutsal enerjisi ve ışığının, tüm evrenle birlikte, benim bedenimi, benliğimi ve enerjimi de kutsayarak, yolumu aydınlattığı için teşekkür ediyorum.”

14.    Aynı anda öğretmen ayağa kalkar ve sağ elinin işaret parmağıyla, kendi taç çakrasının 4-5cm. üzerinden başlayıp, yerde bitecek şekilde, uyumlanan kişiyle kendi arasına Usui Reiki 5nci sembolü çizer ve gassho pozisyonu alarak şu şekilde teşekkür eder: “Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Kundalini Reiki’ye ve rehber ruhlarına, Filan oğlu/kızı Filanın Kundalini Reiki ikinci aşamaya uyumlanmasında kanal ve tanık olmamı kabul ettikleri, Yüce Yaratıcının kutsal enerjisi ve ışığının tüm evrenle birlikte, benim ve uyumlanan Filan oğlu/kızı Filanın da bedenini, benliğini ve enerjisini kutsayarak, her ikimizin yolun da aydınlattığı için teşekkür ediyorum.”

         15.    Niyetle başlayıp, teşekkürle sona eren bu uyumlama 25 dakika sürer ve bu süre içinde uyumlanan kişi vücudunda, ısı değişikliği, titreme, içten gelen ürperti, görünmeyen bir şey ya da kişi tarafından gözetleniyormuş ya da dokunuluyormuş gibi bir his, değişik koku, renk ve görüntüler algılayabilir ya da hiçbir şey hissetmeyebilir. Bu algılamalar, uyumlanacak kişiyi korkutup, konsantrasyonunu bozmamalıdır.

         16.    Kundalini Reiki ikinci aşamasına uyumlandıktan sonra uzaktaki bir kişiye, birinci aşamada anlatıldığı şekilde Kundalini Reiki enerjisiyle şifa gönderilebileceği gibi; yakındaki bir kişi içinde yine, gassho pozisyonunda aşağıdaki şekilde niyetlenip, her iki el şakaklarına ya da omuzlarına konarak şifa verilebilir.

         “Kalbimi, ruhumu, enerjimi, benliğimi ve bedenimi, Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Kundalini Reiki’ye ve rehber ruhlarına açıyor; Filan oğlu/kızı Filanın mevcut rahatsızlıklarının giderilmesinde Yüce Yaratıcının kutsal enerjisinin Kundalini Reiki enerjisiyle birlikte beni kanal olarak kullanıp bu kişiye akmasını; Yüce Yaratıcının kutsal enerji ve ışığıyla, Kundalini Reiki enerjisinin bu kişinin hastalık ve rahatsızlıklarına şifa verirken, tüm evrenle birlikte, her ikimizin bedenini, benliğini ve enerjisini de kutsamasını, yolumuzun aydınlık olmasını diliyorum.”

17.    Yakından şifa şu şekilde uygulanır:

a.      Niyet edildikten sonra eller hastanın şakaklarına ya da omuzlarına konur.

b.      Kundalini Reiki düşünülür ve enerjinin akmaya başladığı hissedildiğinde rahatlanır ve enerji, kendi istediği şekilde, istediği yere, istediği kadar akmaya bırakılır.

c.      Bir süre sonra (3-5 dakika), enerji akışının durduğu ve bedenin yorulduğu hissedilir. Bu, şifa seansı bitti demektir. Ancak; Kundalini Reiki’nin iyileştirici gücü, hastada çalışmaya devam edecektir. Eller hastanın üzerinden çekilir. Usui Reiki’yle Kundalini Reiki arasındaki en önemli fark budur. Usui Reiki’de eller hastanın üzerinden çekildiğinde enerji akımı durur. Kundalini Reiki’deyse, enerji bir kez hastaya yönlendirildikten sonra, ihtiyacı olduğu sürece akar.

18.    Şu şekilde teşekkür edilir: “Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Kundalini Reiki’ye ve rehber ruhlarına, Filan oğlu/kızı Filanın mevcut rahatsızlıklarının giderilmesinde kanal olmamı kabul ettikleri; Yüce Yaratıcının kutsal enerji ve ışığıyla, Kundalini Reiki enerjisinin, bu kişinin hastalık ve rahatsızlıklarına şifa verirken, tüm evrenle birlikte, her ikimizin bedenini, benliğini ve enerjisini kutsayarak, yolumuzu aydınlattığı için teşekkür ediyorum.”

Kundalini Reiki ikinci aşamayla üçüncü aşama arası asgari beş gündür ve bu beş günlük süre içinde bedendeki enerjinin düşmemesi, enerji kanallarının tıkanmaması, çakraların düzgün ve hızlı çalışması için, her gün sabah aynı saatte 30 saniye süreyle yapılması gerekli bir dengeleme ve beş dakika süreyle yapılması gerekli bir meditasyon vardır. Bu meditasyon aynı zamanda Kundalini Reiki rehber ruhlarının titreşimlerine adaptasyon sağlayarak onlarla doğrudan iletişim kurulmasını kolaylaştırır.

KUNDALİNİ REİKİ DENGELEME ÇALIŞMASI VE MEDİTASYONU

1.      Sessiz, sakin ve rahatsız edilmeyecek bir odaya girilir.

2.      Telefonlar kapatılır, ışık söndürülür, kapı örtülür, mümkünse bir mum yakılır. Mum, meditasyon kolaylaştıran temel etkenlerden birisidir.

3.      Gözler kapalı, sırtüstü, ayaklar bitişik, kollar iki yanda vücuda bitişik, avuç içleri yukarı bakacak şekilde bir kanepe ya da yatağa uzanılır, rahatlanır, doğal bir şekilde dil damağa dayanarak yavaş yavaş burundan nefes alınır ve nefes ağızdan verilirken de dil serbest bırakılır.

4.      Şu şekilde niyet edilir: “Kalbimi, ruhumu, enerjimi, benliğimi ve bedenimi, Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Kundalini Reiki’ye ve rehber ruhlarına açıyor ve kalbimin ruhumun, enerjimin, benliğimin ve bedenimin birbirleriyle, evrendeki pozitif güçlerle, rehber ruhlarla, yaşadığım gezegenle ve tüm canlılarla dengelenmesini; yapacağım Kundalini Reiki Meditasyonu esnasında Yüce Yaratıcının kutsal enerjisi ve ışığıyla Kundalini Reiki enerjisinin tüm evrenle birlikte, bedenimi, benliğimi ve enerjimi kutsamasını, yolumu aydınlatmasını ve Kundalini Reiki rehber ruhlarıyla doğrudan iletişim kurabilmeyi diliyorum.”

5.      Aşağıdaki hususların sırasıyla yaşandığı hayal edilir:

a.      Kundalini Reiki enerjisinin tepe çakradan girerek, yavaş yavaş aşağıya doğru indiği;

b.      İnerken, geçtiği bütün bölgeyi doldurduğu ve o bölgedeki tüm olumsuzlukları, tortuları ve hastalıkları temizleyerek, gözeneklerden ve geçtiği yerdeki çakralardan çıktığı;

c.      Sakral çakradan sonra üç kola ayrıldığı, bir kolun yukarıda “b” fıkrasında anlatıldığı şekilde kök çakraya gidip, oradan dışarı çıktığı; diğer iki kolun sağlı sollu kasıklara, oradan da bacak ve ayaklara indiği; inerken geçtiği bütün bölgeyi doldurduğu ve o bölgedeki tüm olumsuzlukları, tortuları ve hastalıkları temizleyerek, gözeneklerden çıktığı; ancak, ayaklara geldiğinde yukarıya doğru geri döndüğü;

d.      Ayaklardan yukarıya geri dönen Kundalini Reiki enerjisi yukarı doğru hızla çıkarken, yeni bir Kundalini Reiki enerjisinin tekrar kök çakradan girerek, yavaş yavaş yukarı doğru çıktığı; bu üç kolun sakral çakrada birleştiği; yukarı doğru çıkarken, inişin tersine gözenek ve çakralardan dışarı çıkmayıp, geçtiği bölgeyi doldurduğu; taç çakraya geldiğinde buradan fışkırarak dışarı çıktığı.

e.      Kundalini Reiki enerjisinin tekrar taç çakradan girip, alın çakrasına geldiği ve burada iki kola ayrılarak, iki gözün ortasından paralel olarak yavaş yavaş aşağıya doğru indiği;

f.       Yeşim yastık, boğaz çakrası, timüs bezi, kalp çakrası, mide çakrası, diyafram, böbrekler, hara, mide çakarsını takip ederek sakral çakraya indiği;

g.      Sakral çakradan çıkışta birleşerek kök çakraya indiği;

h.      Burada tekrar iki kola ayrılıp, sağlı sollu kasıklara, oradan da bacakların ön yüzünden ayaklara doğru inip, parmaklara doğru dağıldığı;

i.       Parmaklardan ayak altına dönüp, baldır ve bacakların arka yüzünden yukarıya doğru çıkıp, kasıkları geçerek kök çakrada birleştiği;

j.       Sakral çakrada tekrar ikiye ayrılıp, vücudun arkasından omuriliği takip ederek omuz başlarına kadar yükseldiği;

k.      Omuzlardan aşağıya kolun dış yüzünü takip ederek inip, parmaklara dağıldığı;

l.       Parmak uçlarından avuç içine dönerek, kolun iç yüzünü takip edip, boynun iki yanını, kulakları ve şakakları geçerek, alın çakrasında birleşip, taç çakraya doğru yükseldiği ve taç çakradan  fışkırarak dışarı çıktığı;

m.     Kundalini Reiki enerjisinin tekrar taç çakradan girip, bütün vücudu doldurarak ayaklara kadar indiği ve taban çakralarından dışarı çıkarak tüm vücudu bir balon gibi çevrelediği.

6.      Nefes dengelenir ve şu şekilde teşekkür edilir: “Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Kundalini Reiki’ye ve rehber ruhlarına kalbimin ruhumun, enerjimin, benliğimin ve bedenimin birbirleriyle, evrendeki pozitif güçlerle, rehber ruhlarla, yaşadığım gezegenle ve tüm canlılarla dengelenmesini sağladıkları; yaptığım Kundalini Reiki Meditasyonu esnasında Yüce Yaratıcının kutsal enerjisi ve ışığıyla Kundalini Reiki enerjisinin tüm evrenle birlikte, bedenimi, benliğimi ve enerjimi kutsayarak, yolumu aydınlattığı ve Kundalini Reiki rehber ruhlarıyla doğrudan iletişim kurabilmemi sağladıkları için teşekkür ediyorum.”

Kundalini Reiki ikinci aşamaya uyumlanmayla birlikte bir evi, odayı ya da herhangi bir yeri temizleme ve karmik bağı iyileştirme gücü de kazanılmış olur.

BİR EVİ, ODAYI YA DA HERHANGİ BİR YERİ TEMİZLEME

1.      Eğer temizlenecek ev, oda ya da yerin içinde ve yakınında duruluyorsa, gassho pozisyonu alınır, gözler açık olarak şu şekilde niyet edilir: “Kalbimi, ruhumu, enerjimi, benliğimi ve bedenimi, Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Kundalini Reiki’ye ve rehber ruhlarına açıyor;  içinde bulunduğum evi-odayı-yeri-vs. bedenli bedensiz her türlü negatiflikten ve kötülükten temizleyip, korumak için Kundalini Reiki yapıyorum.”

2.      Kundalini Reiki düşünülür ve enerji akışının başladığı hissedildiğinde rahatlanarak, enerjinin odayı doldurması ve temizlenmesine müdahale edilmez.

3.      3-5 dakika sonra enerji akışının kesildiği hissedilir. Bu, seansın sona erdiğinin işaretidir.

4.      Şu şekilde teşekkür edilir: “Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Kundalini Reiki’ye ve rehber ruhlarına,  içinde bulunduğum evi-odayı-yeri-vs. bedenli bedensiz her türlü negatiflikten ve kötülükten temizleyip, korumak için yaptığım çalışmada bana yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum.”

5.      Eğer temizlenecek ev, oda ya da yerin uzaktaysa kimin yeri ve nerede olduğu işaret parmaklarıyla her iki avuç içine yazılır, gassho pozisyonu alınır, gözler kapalı olarak şu şekilde niyet edilir: “Kalbimi, ruhumu, enerjimi, benliğimi ve bedenimi, Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Kundalini Reiki’ye ve rehber ruhlarına açıyor;  Filan oğlu/kızı Filanın Filan yerdeki evini-odasını-yerini-vs. bedenli bedensiz her türlü negatiflikten ve kötülükten temizleyip, korumak için Kundalini Reiki yapıyorum.”

6.      Kundalini Reiki düşünülür ve enerjinin akmaya başladığı hissedildiğinde rahatlanır ve enerji kendi istediği şekilde, istediği yere, istediği kadar akmaya bırakılır.

7.      Bir süre sonra (3-5 dakika), enerji akışının durduğu ve bedenin yorulduğu hissedilir. Bu, temizleme seansı bitti demektir.

8.      Şu şekilde teşekkür edilir: “Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Kundalini Reiki’ye ve rehber ruhlarına,  Filan oğlu/kızı Filanın Filan yerdeki evini-odasını-yerini-vs. bedenli bedensiz her türlü negatiflikten ve kötülükten temizleyip, korumak için yaptığım çalışmada bana yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum.”

KARMİK BANDI/ŞERİDİ/BAĞI İYİLEŞTİRME

1.      Sessiz, sakin ve rahatsız edilmeyecek bir odaya girilir.

2.      Telefonlar kapatılır, ışık söndürülür, kapı örtülür, mümkünse bir mum yakılır. Mum, meditasyon kolaylaştıran temel etkenlerden birisidir.

3.      Gözler kapalı, ayaklar ve bacaklar bitişik, dik vaziyette bir sandalyeye ya da tabureye oturulur, rahatlanır, doğal bir şekilde dil damağa dayanarak yavaş yavaş burundan nefes alınır ve nefes ağızdan verilirken de dil serbest bırakılır.

4.      İşaret parmaklarınızla her iki avuç içine kiminle/neyle/şeyle oluşan karmik bağ iyileştirilmek isteniyorsa annesinin ve kendi adı/kimin yeri olduğu/kime ait olduğu yazılır, gassho pozisyonu alınır ve şu şekilde niyet edilir: “Kalbimi, ruhumu, enerjimi, benliğimi ve bedenimi, Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Kundalini Reiki’ye ve rehber ruhlarına açıyor;  benimle Filan oğlu/kızı Filan arasında – benimle gezegen arasında – benimle filan yer/şey/canlı arasında oluşan karmik bağı iyileştirmek için Kundalini Reiki yapıyorum.”

5.      Kundalini Reiki düşünülür ve enerjinin akmaya başladığı hissedildiğinde rahatlanır ve enerji kendi istediği şekilde, istediği yere, istediği kadar akmaya bırakılır.

6.      Bir süre sonra (3-5 dakika), enerji akışının durduğu ve bedenin yorulduğu hissedilir. Bu, karmik bağ iyileştirme seansı bitti demektir.

7.      Şu şekilde teşekkür edilir: “Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Kundalini Reiki’ye ve rehber ruhlarına,  benimle Filan oğlu/kızı Filan arasında – benimle gezegen arasında – benimle filan yer/şey/canlı arasında oluşan karmik bağı iyileştirmek için yaptığım çalışmada yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum.”

NESNELERİ UYUMLAMAK

Kullanılan her nesne, kristaller, giysiler, mücevherler, süs eşyaları vs. bir defaya mahsus olmak üzere Kundalini Reiki enerjisine uyumlanırsa, o nesne Reiki kanalı haline gelir ve her kullanılışında, kullanan yardım edici Reiki enerjisi aktarır. Herhangi bir nesneyi Kundalini Reiki’yle uyulmamak için “Kalbimi, ruhumu, enerjimi, benliğimi ve bedenimi, Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Kundalini Reiki’ye ve rehber ruhlarına açıyor ve elimdeki nesnenin Reiki ve pozitif enerji kanalı olarak uyumlanmasını diliyorum.” Diyerek niyet edilir ve 30 sn. süreyle Kundalini Reiki enerjisi verilir.

 

 
  Bugün 1 ziyaretçi buradaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
İLGİSİZ BİLGİ YETERSİZ, BİLGİSİZ İLGİ TEHLİKELİ, SEVGİSİZ İLGİ VE BİLGİ DEĞERSİZDİR.