İÇİNDEKİ IŞIĞIN FARKINDA OLMAYAN, BAŞKASINDAKİ IŞIĞI NASIL GÖRSÜN?
   
  EVRENSEL ĞRETİLER - EVRENSEL BİLGELİK YOLU
  Kundalini Reiki-1
 

Oldukça sade ve etkili bir şifa sistemi olan ve üç aşamadan oluşan Kundalini Reiki’nin temeli, bedenindeki şifa kanallarının ve çakraların açılması ve niyet ederek kendine ve başkalarına şifa vermeye dayanır ve Topraktan Gelen Ateş Reiki’si olarak da adlandırılır.

Kundalini Reiki Birinci Aşamaya uyumlandığında meridyenlerin, taç çakradan kök çakraya kadar uzanan enerji kanalların, taç, kalp ve el çakraların açılır, temizlenir, genişletilir ve kuvvetlendirilir. Yakından ve uzaktan şifa verme teknikleri ve etkili enerji gönderimini öğreneceğin bu uyulmama 25 dakika sürer ve Usui Reiki 1,2,3 uyumlamalarına eş değer bir etkisi vardır.

Kundalini Reiki birinci aşama uyumlamasından iki gün sonra uyumlanacağın Kundalini Reiki İkinci Aşamada tüm enerji kanalların kuvvetlendirilir, ana enerji kanalın açılır ve Kundalini ateşi yakılır. Uyandırılan Kundalini Solar Plexus çakrana ulaşır. 25 dakika süren bu uyulmamada bedenin Kundalini-3 için hazırlanır ve özel bir meditasyon tekniği öğretilir. Bu meditasyonla çok kısa zamanda Kundalini ateşi enerjini yükseltebilir, bütün çakralarını, enerji sistemlerini temizleyebilirsin.

Kundalini Reiki ikinci aşama uyumlamasından beş gün sonra uyumlanacağın Kundalini Reiki Üçüncü Aşama, Kundalini Reiki Öğretmenliği Aşamasıdır. 25 dakika süren bu uyumlamada tüm çakraların açılır, önceki uyumlamaların güçlendirilir ve Kundalini ateşi tepe çakrana kadar çıkarılır.

Gerek Kundalini Reiki’yle gerekse Kundalini Reiki’yle birlikte gelen diğer Reiki’lerle yakındaki ya da uzaktaki hastaya şifa verirken toplu uygulama ve gönderme yapılmaz. Bir hastaya yalnız bir şifacı şifa verebilir.

Kundalini Reiki ve Kundalini Reiki’yle birlikte gelen diğer Reiki’lerle kişi kendine şifa uygularken, uzaktan şifa tekniğini kullanır.

KUNDALİNİ REİKİ BİRİNCİ AŞAMA UYUMLAMASI

1.      Uyumlamada öğretmen tanık ve aracıdır. Uyulmama, Yüce Yaratıcının izniyle Kundalini Reiki ve Rehber ruhlarınca yapılır. Öğretmen ve öğrenci aynı ortamdalarsa, aşağıda anlattıklarımı birebir uygulayarak aynen; aynı ortamda değillerse,  öğretmen imgeleme, astral, telepati ve durugörü yöntemleriyle, öğrenci aynen uygular.

2.      Öğretmen uyumlanacak kişiyi sakin ve rahatsız edilmeyecekleri bir yere/odaya alır.

3.      Telefonlar kapatılır, ışık söndürülür, kapı örtülür, mümkünse bir mum yakılır. Mum, meditasyon ve uyumlamayı kolaylaştıran temel etkenlerden birisidir.

4.      Uyumlanacak kişi gözleri kapalı, sırtüstü, ayaklar bitişik, kollar iki yanda vücuda bitişik, avuç içleri yukarı bakacak şekilde bir kanepe ya da yatağa uzanır, rahatlar, doğal bir şekilde yavaş yavaş burnundan nefes alır, alırken dilini damağına dayar ve nefesi ağzından verirken de dilini serbest bırakır. (Uyumlama bitene kadar gözler açılmaz).

5.      Öğretmen, öğrencinin başucuna, yüzü öğrenciye dönük olacak şekilde ve dik olarak bir sandalyeye oturur. (Aynı ortamda değillerse, imgeler).

6.      Uyumlanacak kişi şu şekilde niyet eder: “Kalbimi, ruhumu, enerjimi, benliğimi ve bedenimi, Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Kundalini Reiki’ye ve rehber ruhlarına açıyor; Yüce Yaratıcının kutsal enerjisinin Kundalini Reiki birinci aşama enerjisiyle birlikte akarak uyumlamanın başarılı olmasını, bu kutsal enerji ve ışığın, tüm evrenle birlikte, benim bedenimi, benliğimi ve enerjimi de kutsamasını ve yolumun aydınlık olmasını diliyor; Kundalini Reiki birinci aşamaya uyumlanmayı kabul ediyorum.”

7.      Aynı anda öğretmen de gassho pozisyonunda şu şekilde niyet edecektir: “Kalbimi, ruhumu, enerjimi, benliğimi ve bedenimi, Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Kundalini Reiki’ye ve rehber ruhlarına açıyor; Filan oğlu/kızı Filanın Kundalini Reiki birinci aşamaya uyumlanmasında kanal ve tanık olmayı talep ve kabul ediyorum. Bu uyumlama esnasında Yüce Yaratıcının kutsal enerjisinin, Kundalini Reiki birinci aşama enerjisiyle birlikte, beni kanal olarak kullanarak Filan oğlu/kızı Filana akmasını, uyumlamanın başarılı olmasını, kutsal enerji ve ışığın tüm evrenle birlikte, benim ve uyumlanacak Filan oğlu/kızı Filanın da bedenini, benliğini ve enerjisini kutsamasını, her ikimizin yolunun da aydınlık olmasını diliyorum.”

8.      Öğretmen hafifçe öne doğru eğilir ve ellerini öğrencinin omuzlarına koyar.

9.      Uyumlanacak kişi yatış ve soluma pozisyonunu bozmadan aşağıdaki olguları sırasıyla yaşadığını hayal eder:

a.      Kundalini Reiki enerjisinin tepe çakradan girerek, yavaş yavaş aşağıya doğru indiğini;

b.      İnerken, geçtiği bütün bölgeyi doldurduğunu ve o bölgedeki tüm negatiflikleri, olumsuzlukları, tortuları ve hastalıkları temizleyerek, gözeneklerden ve geçtiği yerdeki çakralardan çıktığını;

c.      İkinci çakradan sonra üç kola ayrıldığını, bir kolun yukarıda “b” fıkrasında anlattığım şekilde kök çakraya gidip, oradan dışarı çıktığını; diğer iki kolun sağlı sollu kasıklara, oradan da bacak ve ayaklara indiğini; inerken geçtiği bütün bölgeyi doldurduğunu ve o bölgedeki tüm negatiflikleri, olumsuzlukları, tortuları ve hastalıkları temizleyerek, gözeneklerden çıktığını; ancak, ayaklara geldiğinde yukarıya doğru geri döndüğünü;

d.      Ayaklardan yukarıya geri dönen Kundalini Reiki enerjisinin yukarı doğru hızla çıkarken, yeni bir Kundalini Reiki enerjisinin tekrar kök çakradan girerek, yavaş yavaş yukarı doğru çıktığını; bu üç kolun ikinci çakrada birleştiğini; yukarı doğru çıkarken, inişin tersine gözenek ve çakralardan dışarı çıkmayıp, geçtiği bölgeyi doldurduğunu; taç çakraya geldiğinde buradan fışkırarak dışarı çıktığını.

10.    Yukarıda 9ncu maddede anlatılan işlemler iki kez daha tekrarlanır. Ancak üçüncü tekrarın sonunda Kundalini Reiki’nin taç çakrandan fışkırarak çıktığı değil, taç çakrayı da doldurup, bedenin içinde kaldığı hayal edilir.

11.    Uyumlanan kişi 9 ve 10ncu maddelerde belirtilenleri yaparken, öğretmen de kendi aurasının öğrencinin aurasıyla birleştiğini, Kundalini Reiki Enerjisi ve tanrısal ışığın, kendi bedenini kanal olarak kullanarak uyumlanacak kişinin taç çakrasına aktığını, Usui Reiki sembollerinin rengârenk parıldayıp, uçuşarak hem kendi hem de öğrencinin aurasını, enerji bedenini ve çakralarını doldurduğunu, öğrencinin meridyenlerinin açıldığını ve enerjinin bu kanallardan düzgün şekilde aktığını hayal eder.

12.    İşlem üç kez tekrarlandıktan sonra, hem öğretmen hem öğrenci bir dakika süreyle nefeslerini dengelerler.

13.    Uyumlanan kişi şu şekilde teşekkür eder: “Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Kundalini Reiki’ye ve rehber ruhlarına, Kundalini Reiki birinci aşamaya uyumlanmamı kabul ettikleri, Yüce Yaratıcının kutsal enerjisi ve ışığının, tüm evrenle birlikte, benim bedenimi, benliğimi ve enerjimi de kutsayarak, yolumu aydınlattığı için teşekkür ediyorum.”

14.    Aynı anda öğretmen ayağa kalkar ve sağ elinin işaret parmağıyla, kendi taç çakrasının 4-5 cm. üzerinden başlayıp, yerde bitecek şekilde, uyumlanacak kişiyle kendi arasına Usui Reiki 5nci sembolü çizer ve gassho pozisyonu alarak şu şekilde teşekkür eder: “Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Kundalini Reiki’ye ve rehber ruhlarına, Filan oğlu/kızı Filanın Kundalini Reiki birinci aşamaya uyumlanmasında kanal ve tanık olmamı kabul ettikleri, Yüce Yaratıcının kutsal enerjisi ve ışığının tüm evrenle birlikte, benim ve uyumlanan Filan oğlu/kızı Filanın da bedenini, benliğini ve enerjisini kutsayarak, her ikimizin yolun da aydınlattığı için teşekkür ediyorum.”

         15.    Niyetle başlayıp, teşekkürle sona eren bu uyumlama 25 dakika sürer ve bu süre içinde uyumlanan kişi vücudunda, ısı değişikliği, titreme, içten gelen ürperti, görünmeyen bir şey ya da kişi tarafından gözetleniyormuş ya da dokunuluyormuş gibi bir his, değişik koku, renk ve görüntüler algılayabilir ya da hiçbir şey hissetmeyebilir. Bu algılamalar, uyumlanacak kişiyi korkutup, konsantrasyonunu bozmamalıdır.

16.    Kundalini Reiki Birinci aşamaya uyumlandıktan sonra uzaktaki bir kişiye, her iki avuç içine işaret parmaklarıyla “Filan tarih doğumlu, Filan oğlu/kızı Filanın şu rahatsızlığının şifa bulması” diye yazılıp, gassho pozisyonunda aşağıdaki şekilde niyetlenip, pozisyon bozulmadan 3-5 dakika süreyle Kundalini Reiki enerjisiyle şifa gönderilebilir.

         “Kalbimi, ruhumu, enerjimi, benliğimi ve bedenimi, Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Kundalini Reiki’ye ve rehber ruhlarına açıyor; Filan oğlu/kızı Filanın mevcut rahatsızlıklarının giderilmesinde Yüce Yaratıcının kutsal enerjisinin Kundalini Reiki enerjisiyle birlikte beni kanal olarak kullanıp bu kişiye akmasını; Yüce Yaratıcının kutsal enerji ve ışığıyla, Kundalini Reiki enerjisinin bu kişinin hastalık ve rahatsızlıklarına şifa verirken, tüm evrenle birlikte, her ikimizin bedenini, benliğini ve enerjisini de kutsamasını, yolumuzun aydınlık olmasını diliyorum.”

17.    Uzaktan şifa gönderilirken;

a.      Kundalini Reiki düşünülür ve enerjinin akmaya başladığı hissedildiğinde rahatlanır ve enerji kendi istediği şekilde, istediği yere, istediği kadar akmaya bırakılır.

b.      Bir süre sonra (3-5 dakika), enerji akışının durduğu ve bedenin yorulduğu hissedilir. Bu, şifa seansı bitti demektir. Ancak; Kundalini Reiki’nin iyileştirici gücü, hastada çalışmaya devam edecektir.

18.    Şu şekilde teşekkür edilir: “Yüce Yaratıcıya, evrenin pozitif güçlerine, Kundalini Reiki’ye ve rehber ruhlarına, Filan oğlu/kızı Filanın mevcut rahatsızlıklarının giderilmesinde kanal olmamı kabul ettikleri; Yüce Yaratıcının kutsal enerji ve ışığıyla, Kundalini Reiki enerjisinin, bu kişinin hastalık ve rahatsızlıklarına şifa verirken, tüm evrenle birlikte, her ikimizin bedenini, benliğini ve enerjisini kutsayarak, yolumuzu aydınlattığı için teşekkür ediyorum.”

 

 

 

 
  Bugün 1 ziyaretçi buradaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
İLGİSİZ BİLGİ YETERSİZ, BİLGİSİZ İLGİ TEHLİKELİ, SEVGİSİZ İLGİ VE BİLGİ DEĞERSİZDİR.