İÇİNDEKİ IŞIĞIN FARKINDA OLMAYAN, BAŞKASINDAKİ IŞIĞI NASIL GÖRSÜN?
   
  EVRENSEL ĞRETİLER - EVRENSEL BİLGELİK YOLU
  İkiz Ruh, Eş Ruh
 

İnsan varlığının fiziksel, duygusal ve mental boyutlarının dışındaki diğer alanlarıyla da ilgilenen ezoterizme göre ikiz ruh, 

(1)     İlk yaradılışta gerçekleşen ve geçmiş yaşamlarda gelişen bir tutkunun reenkarnasyonudur.

(2)     İki ya da daha fazla bilinçli enerjinin bilinen tüm iletişim biçimlerinin ötesinde, zamanın ve mekânın dışında, adeta başka boyutlarda birbirlerini hissetmeleri, aramaları ve nadiren bulmalarıdır.

(3)      Evrensel düzeyde birlikteliktir.

Ani ve denetlenemez tutkulara eğilimli, herhangi biriyle sürekli ve uyumlu bir beraberlik sürdüremeyecek kadar bencil ve evrensel yasalarla ters düşen kendine özgü kuralların varsa, ruhsal evrimin alt süreçlerinde bir enerjisin ve ikiz ruhunu, eşruhunu/ruhlarını bulma yolunda katedeceğin çok aşama var demektir.

Ezoterik felsefeye göre bedenlenmesine karar verilen enerjiler genellikle kendileriyle aynı ışın düzeyindeki enerjilerle uyum duygusu oluşturur. Çünkü ister gelişmiş, isterse ilkel düzeyde olsun, ruhsal evrim sürecinin aldığı yol ve spritüel nitelikler, aynı içeriğe sahiptir ve spritüel eşleşme, yalnızca aynı ışın renginde olanlar arasında gerçekleşebilir. Ezoterik bilgilerden insan varlığının yedi bedeni (esiri beden, duygu bedeni, mental beden, astral beden, esiri kalıp, göksel beden, ketherik beden) ve spritüel gelişiminin de yedi aşaması (fiziksel düzey, esiri düzey, duygusal düzey, zihinsel düzey, astral düzey, esiri kalıp düzeyi, göksel düzey, ketherik düzey) olduğunu öğrenmekteyiz. Görüldüğü gibi fiziksel düzey bunlardan yalnızca birisidir. Bu nedenle bir insan, egosunu yenip gelişimini tamamlayarak yedi bedenini de ikiz ruhu, eşruhu/ruhları olan enerjiyle/enerjilerle eşleştiremediği sürece, belki de sonsuza dek, ikiz ruhunu, eşruhunu/ruhlarını aramayı sürdürecektir. 

İçinde yaşadığın maddesel boyutta, dış görünüşlerini birbirine benzettiğin insanlar için sıklıkla kullandığın “insanlar çift yaratılmıştır” sözü aslında ezoterik bir gerçeği ifade etmektedir. Çünkü sen maddesel bedenini almadan önce enerji boyutunda androjen yani hem erkek hem dişi özellik taşıyor, bütünlüğü ve dengeyi kendi içinde deneyimliyordun.

Fiziksel boyuta maddeyi deneyimlemek üzere ilk kez bedenleneceğinde, maddesel boyutta var olabilmek için kutuplaşma gerektiğinden androjen yapın sona erdi. Ezoterik yönünü oluşturan dişi yanınla egzoterik yönünü oluşturan eril yarın aynı dalga boyutunda iki zıt görünümde iki enerji olarak ayrıştı, böylece ikiz ruhun yaratılmış oldu. Bir süre ikiz ruhunla birlikte olduktan sonra gelişiminizi tamamlamak amacıyla birbirinizi terk ettiniz. Ancak bu ayrılık tekrar birleşmek için olduğundan, evrenin neresinde olursanız olun birinizin yarattığı pozitif enerji ve ışığı diğeri de aynı anda ve aynı şekilde algılayacak ve yaşayacaktır. Aslında bu durum ikiz sözcüğünün doğası gereği iki benzer arasındaki eşliğin yarattığı manyetik bir çekim ve ikinin birliğidir.

İkiz ruhlar bölündükten sonra her parça kendisini enerji olarak tamamlayacak başka bir ruhla eşleşti. Burada kastedilen eşleşme, karşıt cinslerin birlikteliği ya da cinsel bir beraberlik değil evrensel boyutta tam bir uyumdur. Bu yeni iki ruh, ikiz ruhlar gibi olmasa da karşı cinsin kutupsallığına sahipti ama benzer titreşimdelerdi. Eşruhlar, ikiz ruhlar gibi karşıt kutupların kaynaşması için katalizör olarak çalışmazlar tam aksine senin enerjini dışarıdan dengeleyen ve dinginleştiren bir yol arkadaşıdırlar ve hatta seninle aynı cinsiyette olabilirler. Eşruh olduğun birden fazla enerji olabilir. Hâlbuki böyle bir durum kesinlikle ikiz ruh tanımı için geçerli değildir.

Ezoterik bilgilere göre ikiz ruh, tekâmül gereksinimleri gereği bazı enkarnasyonlarında birlikte olabilme olasılığı olan iki enerji bedenden her birine verilen addır. Maddesel boyutta aralarında karı-koca ilişkisi de olabilecek bu ikiz enerjilerin mental ve spiritüel titreşimlerinde büyük benzerlik olmasının üç temel nedeni vardır:

(1)      Bir bütünün iki parçası olmaları.

(2)      Sevgisel çekim.

(3)      Karmik neden.

İlk yaratılışta enerjiler daha androjen haldeyken benzer titreşime sahip olanlar birbirleriyle bir grup oluşturmuşlardır ve bu gruplar akaşa kayıtlarında ruhsal komiteler ya da ruhsal gruplar olarak adlandırılır. Androjen yapıları sonlandıktan sonra bile bu gruplar genellikle bir arada kalır, birlikte enkarne olur, aynı karma üzerinde çalışır ve enkarnasyonlarıyla ilgili her karmik plan ortak bir anlaşmayla yapılır. Bu enkarnasyonlar aslında tekâmülün aşamaları olduğu için her enerji karmik dengesizliklerini çözümlediğinde bazen, ama genellikle tekâmülün son aşamalarındaki enkarnasyonlarda ikiz ruhuyla karşılaşır ve hatta karı koca bile olabilirler. Bu durum, enerjinin kendi içindeki kutupluluğu bütünlemesi, ortadan kaldırması için bir fırsattır. Ancak her ikiz ruh çifti ilk karşılaşmalarında bütüne dönmeyi başaramayabilirler. Pek çok faktörün etkisinin yanı sıra, kalan tüm karmaların aşılması ve temizlenmesi gerekir.

İkizlik tamamlayan bir unsurdur. Her iki ruhun da eksik taraflarını birbirinde görmesiyle başlar ikiz ruh anlayışı. Bu iki ruh ilk karşılaştığında, egon, her zamanki gibi tepki verir, fakat alması gerekeni aldığı için düşünmeye de başlar. İlk önce vermiş olduğu tepki durulur, daha sonra da yavaş yavaş ezoterik bir alışa geçer. Karşısındakini bir yardımcı, kendini tamamlayan biri olarak görmeye başlar. Benzer duygular eşruh/eşruhlar için de söz konusu olsa da burada en önemli fark, ikiz ruhların mevcut enkarnasyonlarını feda edecek kadar tanrısallığa ulaşmayı istemeleridir. Yapılan seçimlere bağlı olarak, ikiz ruhlardan birisi büyümeye ve yolunda ilerlemeye devam ederken diğeri buluştukları noktada kalabilir. Fiziki ortamda birlikte olsalar da olmasalar da ikizlerden birinin büyümesi her zaman diğerinin tekâmülünü de hızlandıracaktır. Bu, eşruhlar için mümkün değildir.

Burada sana bir sır vereyim. Dünyanın artan titreşimi her şeyi hızlandırmakta bu da eskiden hiç olmadığı kadar çok ikiz ruhun karşılaşmasına neden olmaktadır. İkiz ruhuna kundalini yükselişi uyumlanması meditasyonunda da rastlaman olasıdır. Çünkü bu karşılaşma kundalini enerjisini güçlendirecek ve erkek ve dişi enerjilerin içsel olarak birleşmesi dışsal deneyim olarak da yaşanacaktır. Aslında ikiz ruhların maddesel dünyadaki karşılaşmalarının temel ve gerçek nedeni yeniden androjen, tam ve bütün olmak üzere yükselirken içlerindeki tüm zıtlıkları kaynaştırmaya yardımcı olmaktır.

Eğer ikiz ruhunla karşılaşırsan ya da karşılaştığını sanıyorsan unutmaman gereken şey, evrenin seni onunla dünyasal bir "mutlu aşk hikâyesi" yaşamanız için değil; kendi içinizdeki bütünlüğünü keşfederken içsel dengenizi kurmak ve sürdürmek için karşılaştırdığıdır. Eğer ikiz ruhunla ilişkilerinde zorluk yaşıyorsan, karşılaştığın ikiz ruhun bir başkasıyla evliyse, vs. bu zorluk kazara yaratılmamıştır. Tekâmül yolundaki kişinin inanılmaz zorluklarla karşılaşması, yoğun ve acılı teslimiyetler yaşaması, her bilgi, inanç ve kalıbının sarılıp yıkılması doğaldır, çünkü Kadiri Mutlak Yaratan’a, kaynağa dönüş; ne güçsüz yürekler ne de dışsal sevinçler, dünyasal mutluluklar arayanlar için değildir.

İki ya da daha fazla enerjinin ikiz ruh, eşruh/rular olabilmesi için şu koşulları gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir:

(1)      Ortak bilgi hazinesine sahip olmayı ve bilgiyi birlikte kullanmayı kabul etmek.

(2)      Aynı düzeyde ruhsal amaç ve ideale sahip olmayı ve bu uğurda birlikte çalışmayı kabul etmek.

(3)      Maddesel boyutta görüşme olasılık ve olanakları olmasa da (ikiz ruhlar için), daima birbirlerinin eksiklerini tamamlamayı kabul etmek.

İkiz Ruhunu, Eşruhunu Nasıl Bulursun?

(1)     Karmik bağlarından kurtul ve öncelikle şu andaki durumunla, yaşamının bundan sonraki bölümü için hazır olduğundan emin ol.

(2)      Ne istediğinin ve neler verebileceğinin bir listesini yap. Bu listeyi elinin altında tut ve her gün gözden geçir.

(3)      Kendini tanımayı ve sevmeyi öğren. Eğer kendini sevmiyorsan, başka birinin de seni sevmesini bekleme.

(4)      Sevgini, her gün biraz daha artır. Yüreğini, çevrendeki her şeye aç; arkadaşlarına, hayvanlara, bitkilere, taşlara, toprağa, her şeye... Kısaca “Evren’in Ruhu”na aç. Sevgiyi hissettiğinde, onun giderek büyüyüp, önce tüm bedenine sonra tüm evrene yayılmasını sağla.

(5)      Diğer yaratılmışları ve yaratılmışlar için var olan her şeyi sevmek, onlara sevginle birlikte, şifa, gülümseme ve elini vermek, gelişimini hızlandıracağı gibi evrensel güçlerin nezdinde önemini de arttıracaktır.

(6)      Tüm bunları yerine getirdikten sonra her gün yatmadan önce ve uyanınca meditasyon yap ve zihninde ikiz ruhunla, eşruhunla/ruhlarınla konuş.

(7)      Her ne koşul ve ortamda olursa olsun   (müzik dinlerken, otomobil kullanırken, kitap okurken, yürürken vs.) özlemini çektiğin evrensel ortağını/ortaklarını selamla ve onunla yanındaymışçasına konuş, aşk şarkıları söyle, kendi kendine törensel danslar yarat. Bu evrensel güçlerin ve dolayısıyla eşruhunun/ruhlarının hoşuna gidecektir.

(8)      Kendine çiçeklerle, tütsülerle, mumlarla dolu özel bir ortam yarat ve bu ortamı sürekli arındır ve negatifliklerden temizle. Böyle bir ortamda eşruhunla/ruhlarınla konuşmak ve onu/onları görmek çok daha kolay olacaktır.

(9)      Önyargısız ve hiçbir etki altında kalmaksızın meditasyon yap ve meditasyon anında görüp, işiteceğin enerjilerle tanışma ve iletişim olasılıklarına açık ol.

(10)    Hem diğer enerjilere, hem de eşruhuna/ruhlarına açıklık, temizlik ve saflık içerisinde en iyi dileklerini ilet.

(11)    İçindeki tüm kötü ve negatif düşüncelerden arın. Olumlu ve güçlü ol ki eşruhun/ruhların seni görebilsin ve içine girebilsin.

(12)    Kim olduğunu bil, olmadığın biri gibi davranmak için boş yere kendini yorma ve kalitenin bilincinde ol.

İkiz ruh olgusu, bir evrensel aşk örneği olarak, tarihin çeşitli sayfalarında yer alan ve genellikle sınır, kural, inanç tanımaksızın, tüm dünyasal tutsaklık zincirlerini kırarak birbirlerinin bilgi, deneyim, birikim, hoşgörü, sevgi, saygı ve sohbetlerine çılgınca gereksinim duyan  enerjilerde ortaya çıkar. Böylesi bir ilişki, karşılıklı bir öğrenme ve öğretme deneyimi, sevgiye dayalı karşılıklı bir ruhsal alışveriş, evrensel bir amaç ya da armağandır.

Doğu öğretilerinde “Karma” sözcüğüyle açıklanan ve genellikle kolaylıkla çözümlenip anlaşılamayan, karmik bağların bir sonucu olarak seçilen bir enerji olan ikiz ruhunla nerede, ne zaman, nasıl karşılaşacağını bilemezsin. Aynı şeyler eşruh/ruhlar için de geçerlidir ancak ikiz ruhunla karşılaşmak her enkarnasyonda mümkün olmayabilirken eşruh/ruhlarınla yukarıda anlattıklarım ışığında her enkarnasyonda karşılaşman kesindir.

Unutma, bir yerlerde yolunu gözleyen, kalbi yalnızca senin için atan bir ikiz ruhun; gelişiminde ve ikiz ruhunu bulmada yardımcın olacak bir ya da daha fazla eşruhun var.


 
  Bugün 1 ziyaretçi buradaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
İLGİSİZ BİLGİ YETERSİZ, BİLGİSİZ İLGİ TEHLİKELİ, SEVGİSİZ İLGİ VE BİLGİ DEĞERSİZDİR.