İÇİNDEKİ IŞIĞIN FARKINDA OLMAYAN, BAŞKASINDAKİ IŞIĞI NASIL GÖRSÜN?
   
  EVRENSEL ĞRETİLER - EVRENSEL BİLGELİK YOLU
  Ezoterizm
 

Ezoterik bilgileri öğrenmeyi, gerçeğe ulaşmayı, ulaştığın gerçeği anlayıp özümsemeyi istiyorsan ezoterizmi ve onun kurallarını öğrenmen ve öğrendiğin kurallara sıkı sıkıya bağlı kalman gerekir. Sana verilecek ezoterik ve okült bilgileri uluorta açıklaman durumunda oluşturacağın negatif Karma, sadece bu hayatındaki yaşamını değil, gelecek yaşamlarını da olumsuz ve kötü etkileyecektir.

İnanıyorum ki sen de herkes gibi “ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum” gibi sorular soruyorsundur kendine. İşte ezoterizm, senin bu tür sorularına yanıt verebilecek bir öğreti sistemidir.

İçrek, dışa kapalı, kendi içine dönük ya da apaçık olmayan anlamlarını taşıyan ezoterizm sözcüğü, bir bakıma “Gizli Öğreticilik”, herkese öğretilmeyen, herkese açıklanmayan, gizli ve kapalı bir şekilde öğretilen, aktarılan bilgiler bütünü anlamını da taşır.

Ezoterik bilgileri tam olarak anlayabilmen için önce o bilginin egzoterik, yani dış ya da görünen anlamını çok iyi kavraman gerekir. Yoksa doğrudan doğruya yüksek bir gerçeğin kendisiyle karşılaşmanın imkânı yoktur.

Gizemli bilgilerin kaynağındaki ezoterik karakter, zihinlerin eşitsizliği ve dinleyenlerin anlayışlarındaki farklılıktan çıkar. Bu da tekâmülün bir yasasıdır. Çünkü Tekâmül Yasası’na göre herkes kendi yarattığı Karma ve kendi Yaşam Planı ve çabası oranında tekâmül eder. Dolayısıyla zihinsel eşitsizlik, Tekâmül Yasası gereğince zaten insanlar arasında doğuştan vardır. Daha doğrusu, önceki yaşamlardan aktarılan Karmik Bağ ve bu yaşam için hazırlanan Yaşam Planı herkes için ayrı olduğundan zihinler aynı yönde, aynı şekilde çalışmaz. Bu nedenle de, söylenen bir söz, işitilen bir ses, yapılan bir işaret, görünen bir manzara; sen de farklı, başkalarında farklı çok değişik yansımalara, çok değişik çağrışımlara, çok değişik ezoterik ve sembolik açılımlara neden olur.

Ezoterik öğreti kapsamında olan ama tanımlaması güç, zihinsel imajları olmayan öyle kavramlar vardır ki, onların içerdiği gerçeği ifade etmek için ancak sembolik bir şekil kullanmak gerekir. Bu nedenle ezoterik bilgiler sembolleştirilmiş ve binlerce yıldır bu sembollerin simgesel anlatımlarının özelliklerinden yararlanılarak inisiyasyon/uyumlama adı verilen bir korunma içinde, uygarlıktan uygarlığa aktarılmıştır.

Ezoterizmin, belirli bir ruhsal kültür ve tekâmül düzeyine ulaşmamış kimselere aktarılmamasının gerekçesi ve zorunluluğu Hermesçiliğin şu sözleriyle daha iyi anlaşılabilir:

“Her us büyük gerçekleri kavrayamaz.
           Çoğunluk ya aptal, ya kötüdür.

Aptalsalar, gerçek karşısında akıllarını
büsbütün yitirirler.

Kötüyseler, bu gerçeği kötüye kullanarak
 büsbütün kötülük ederler.

Gerçeği gizlemekten başka yol yoktur.
              Bulmak, bilmek, susmak gerek...”

Uyumlanarak, Evren Bilgesi olma yoluna girebilir ve ezoterik sistem içinde bilgileri öğrenmeye başlarsan, yalnızca kendin için öğrenmekle yetinmemeli, bilgilerini birleştirip olgunlaştırarak başkalarına da yararlı olmaya çalışmalısın. Zaman içersinde, gösterdiğin çabayla yükselerek daha derin ezoterik bilgileri almaya hak kazanacak, vicdanının ve yüreğinin sesini daha çok ve daha iyi duyar hele gelecek, dolayısıyla da hiçbir şey ve hiçbir kimseyle negatif Karmik Bağ yaratmayarak hem tekâmülünü hızlandırmış, hem de gelecek yaşantılarının daha düzgün olmasını sağlamış olacaksın. 

Ezoterizm sana önce kendine sahip olmayı, sonra da sezgi ve içe doğuş yöntemiyle daha üst ruhsal planlardan bilgi almayı öğretecek, böylece Galaktik Sevk ve İdare Merkezi ve Yüksek İdare Mekanizması’yla temasa geçebilerek bir dahaki Yaşam Planı’nı kendin hazırlayabilme olanağına kavuşmuş olacaksın. (Bu konuyu Karma-Dharma bölümünde ayrıntılı olarak bulabilirsin).


 
  Bugün 1 ziyaretçi buradaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
İLGİSİZ BİLGİ YETERSİZ, BİLGİSİZ İLGİ TEHLİKELİ, SEVGİSİZ İLGİ VE BİLGİ DEĞERSİZDİR.