İÇİNDEKİ IŞIĞIN FARKINDA OLMAYAN, BAŞKASINDAKİ IŞIĞI NASIL GÖRSÜN?
   
  EVRENSEL ĞRETİLER - EVRENSEL BİLGELİK YOLU
  Uyumlama
 

Ezoterik uyumlama, uygulamalı bir çalışma biçimi ve senin bir  aşamadan bir üst aşamaya geçişini ruhsal olarak gerçekleştirmeye yönelik bir süreç olup üç temel aşama içerisinde yer alan yedi alt aşamadan oluşur. Bu süreçte sana, bir takım simgesel eylemler ve fiziksel edimler sayesinde, yeni bir yaşama doğmak üzere, eski yaşamında öldüğün duygusu verilecektir. Ancak uyumlama, senin kendi içrekliğinde saklı olan özü canlandırmanı sağlayıcı bir süreç; çalışma ve öğretilerin tamamı bir “iç gerçekleşme yani kendi özünü, aslını tanıma çalışması” olduğundan, inisiye edilebilirlik özellik ve yeteneklerine sahipsen bu uyumlamaya dâhil olabilirsin. Çünkü bu özellik ve yetenekler herkeste bulunmaz. Senin uyumlamanı yapacak Üstat; uyumlamaya giriş koşulları olarak da adlandırılan, ahlak ve zihin düzeyin, kendine duyduğun saygı, disiplinin, kendini aşma gayreti içinde olup olmadığının yanı sıra, ilk madde denen ve geçmiş yaşamlarından getirdiğin olumlu karmayı da inceleyerek uyumlanabilme özelliğini taşıyıp taşımadığına karar verir. Uyumlanabilme özellik ve yeteneklerin Üstat tarafından yeterli görülürse, uyumlamanın birinci aşaması başlar.

Küçük Sırlar Aşaması olarak da adlandırılan birinci aşama da sana, kendini tanıma ve kendine hâkim olmanı sağlayacak imajinasyon kontrolü, nefis denetlemesi, psişik yetenekler hakkındaki bilgilerin yanı sıra, reenkarnasyon, nedensellik kuralı gibi evrensel yasalar da aktarılacaktır. Ancak bu aktarım sırların kendisi değil sembolü olacaktır. Bu aktarımda sembolün yanı sıra, seni uyumlayan Üstat’tan ruhsal bir etkide alacaksın ki, sembolü anlamanda asıl yardımcı olacak olan bu ruhsal etkidir. Gerisi senin çabana kalır. Bu safha, arınma-saflaşma safhasıdır ve hem ruhsal hem bedensel arınma-saflaşmayı kapsar. Nasıl ve ne olduğunu uyumlama sürecinde öğreneceğin ateş, su, şehvet ve yemek sınavından geçersin. Ayrıca “ölüm deneyimi” ya da “cehenneme iniş” denilen bir deneyimden geçersin ki, bu deneyim sana, bu dünyadayken imajinasyonunu, yani niyet, duygu ve düşüncelerini denetlemeyi öğreterek yalnız dünyasal sorunlarını yok etmeyi değil, öte-âlemdeki teşevvüş devresini de kolayca atlatabilmeni öğretir. Böylece günlük yaşamındaki eylemlerin evrenle uyumlu hale gelir ve normal bir insanın tüm hallerini; ıstıraplarını, sevinçlerini, kederlerini yaşamana rağmen bunların içinden sıyrılış süren çok kısalır ve hemen kendi arınmış ruh haline geri dönebilirsin. Ayrıca mükemmel ve sevgi dolu görünümünle ve davranışlarınla da diğer insanlara her zaman iyi bir örnek olur, onlarda da arınma-saflaşma isteği uyandırarak olumlu Karma yaratırsın.

Uyumlamanın ikinci aşaması Büyük Sırlar Aşamasıdır. Bu aşamada, dünyanın yıpratıcı etkilerinden kurtulman, aydınlanman için gerçek ruhsal dersler verilir. Böylece, şekilsel olmayan üstün ruh hallerini gerçekleştirmeye başlar, uyanır ve evrensel bilgileri kullanarak yaşar hale gelirsin. Ayrıca, Üstat tarafından Üst Planlardan alınıp aktarılan spritüel etkiyi algılama ve sindirme derecene bakılır. Çünkü aktarılan spritüel etki, sana yeteneklerini düzenleme ve geliştirme olanağı sağlayacak bir aydınlanma verecek, egonu kontrol altına alarak senin bir daha negatif Karma oluşturmanı engelleyecektir.

Gerçek Sırlar Aşaması denen üçüncü aşama, insani yönünün alt seviyeli özelliklerinden sıyrılarak, Evrene dâhil olan insan anlamına gelen Aşkın İnsan, tasavvuftaki adıyla Olgun İnsan, İnsan-ı Kâmil  halini alacağın aşamadır. Aşkın/kâmil insan, tüm varlık tezahürlerini tek bir ilkeyle isimlendirebilen ve isimlendirdiği bilgiyi de günlük yaşamda yaşayabilen, başkalarına bilgi aktarabilen kişi demektir. Yani bu aşamada artık sen de ilham, vahiy, sezgi, içe doğuş ya da telepati yoluyla üst planlardan ya da kendi serbest bilincinden çektiğin bilgi ve enerjiyi, yine aynı yollarla ya da artık bir Üstat olarak uyumlamayla başkalarına aktarabilirsin.

Diğer Evrensel Bilgelik Yolu Öğretileri’ne geçmeden önce, sana burada bir ezoterik sırrı açıklayacağım, bu yolda başarılı olmanın sırrını. Bazı sözcük ve deyimleri anlayamayabilirsin. Okumana devam et. Göreceksin ki bu yazının tamamını okuyup bitirdiğinde, daha önce farkında olmadığın pek çok şeyin farkına varacaksın.

Yazımın bundan sonraki bölümünde de açıklayacağım gibi, insanoğlu, tekâmül derecesine göre, kendi yaşam planını kendisi yapar. Bu nedenle, karşılaştığın iyi ya da kötü her durum, senin kontrolün dışında oluşan olayların sonucu değildir. Sen bir enerjisin. Şu anda bedenlenmiş olman senin bu özelliğini ortadan kaldırmaz. Ruhsal enerjin, gerek bilinçsiz astral yoluyla, gerek rüyalar yoluyla, gerekse düşünce yoluyla her an ve daima evrendeki diğer tüm enerjilerle etkileşim halindedir. Çünkü her enerji benzerini ve aynısını bulmaya çalışır, mutlaka da bulur. Bugüne kadar sana “iman-inanç-itikat” olarak öğretilen de aslında budur ve sen, senin aynın olan tanrısal enerjiye ulaşabilmek için çabalamaktasın.

Sadece Evrensel Bilgelik Yolunda ilerlemede değil, amacın ne olursa olsun her şeyde senin asıl yardımcın yine sensin, senin yüksek bilincin. Sen, gerek Galaktik Sevk ve İdare Merkezi, gerek Yüksek İdare Mekanizması ve gerekse diğer tüm evrensel güçlerle bu yüksek bilincinle irtibat kurarsın. Yüksek bilincin senin ihtiyaçlarını en iyi bilen ve çözüme ulaşmanda yardımcı olacak tek varlıktır. Tabi eğer sen kendini bu gücüne açmış ve onun farkına varmışsan. Bunu şöyle düşün: Sen şu anda yalnız bu yaşamının farkındasın. Hâlbuki yüksek bilincin senin geçmiş yaşamlarında yaşadığın sevgi, umut, güven, cesaret, kararlılık, bilgi, ilham alma, huzurlu olma, endişeden kurtulma vs. özellikleri kendi içinde taşımakta ve bunları sana aktarabilmek için sadece senin farkındalığını ve kendini ona açmanı beklemekte. Bunu başarmak için yapacağın şey meditasyon ve zihnini susturarak kendi iç sezgi ve algılarını daha iyi dinlemek.

Yüksek bilincinin yanı sıra sana yardımcı olacak diğer varlıklar, evrensel diğer enerjilerdir ki bunların arasında melekleri, rehberleri, üst düzey ruhları, üstatları ve hatta sevdiğin insanların ruhlarını sayabiliriz. Sevdiğin insanların ruhları, senin yüksek bilincinin yaydığı titreşimleri, o anda başka bir bedende ya da başka bir boyutta olsalar bile algılar ve yine kendi yüksek bilinçleri aracılığıyla sana yardımcı olmaya çalışırlar. Burada asıl önemli olan, yardımın nereden ve nasıl geldiği değil, senin farkındalığın ve kendini bu güçlere açmış olmandır. Bunun için de mutlaka uyumlanman gerekir.


 
  Bugün 1 ziyaretçi buradaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
İLGİSİZ BİLGİ YETERSİZ, BİLGİSİZ İLGİ TEHLİKELİ, SEVGİSİZ İLGİ VE BİLGİ DEĞERSİZDİR.